Sekretariat

Det lokale sekretariat er kvarterets lokale kontakt og tovholder på Områdefornyelsens projekter. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet med spørgsmål eller gode ideer.

Projektchef Camilla Gøhler Ryberg
Telefon: 24 52 60 83
Email: ai6b@tmf.kk.dk

Projektleder for sociale og kulturelle projekter Ditte Bertolt Døssing
Telefon: 29 32 22 51
Email: as3j@tmf.kk.dk

Projektleder for fysiske projekter Anna Hammer
Telefon: 52 19 82 65
Email: em3l@tmf.kk.dk

Energimedarbejder Diana Lauritsen
Telefon: 29 35 02 23
Email: ef7k@tmf.kk.dk

Kvartermanager Øystein Leonardsen
Telefon: 20 54 69 19
Email: oysleo@tmf.kk.dk

Styregruppe

Styregruppen består af 24 medlemmer og er sammensat af beboerrepræsentanter, repræsentanter for de lokale aktører: SydhavnsCompagniet, AKB, Karens Minde, Kvartershuset, lokaludvalget og en repræsentant for hver af kommunens syv forvaltninger samt projektchefen.

Styregruppen har bl.a. til opgave at sikre:

  • at projekter og aktiviteter afspejler kvarterets ønsker og behov bedst muligt
  • at projekterne stemmer overens med kommunens overordnede planer
  • være ambassadører for Områdefornyelsen og sikre en bred borgerinddragelse til projekterne herunder
  • fremdrift i områdefornyelsernes projekter og at de forankres lokalt 

Styregruppen er valgt for en periode på 2,5 år og sidder frem til 2017.

Her kan du se, hvem der er medlem af styregruppen

Kvarterplan

Kvarterplanen er den plan vi sammen med borgere og aktører i Sydhavnen har udviklet. Den indeholder beskrivelser af de projekter, som områdefornyelsen skal arbejde frem til 2020.

Læs Kvarterplan for områdefornyelse Sydhavnen