Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Kommunen har forskellige frister for, hvor lang tid det må tage at behandle din ansøgning. Fristerne varierer, alt efter hvad du søger om.

Kommunen skal behandle og afgøre din sag inden for:

  • 20 hverdage, når du søger om tekniske og kropsbårne hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer
  • 40 hverdage i sager, hvor der er brug for flere oplysninger
  • fem hverdage, når du søger om at få udskriftet kropsbårne hjælpemidler.

Københavns Kommune har ingen frister for, hvor hurtigt du kan få dit hjælpemiddel, hvis du får en bevilling.

Du kan klage over kommunes afgørelse

 

Hvis du er uenig i kommunes afgørelse, kan du klage over den. Du skal sende din klage inden for fire uger efter, at du har fået afgørelsen.

Du skal sende klagen til det kontor, der har truffet afgørelsen. Hvis din klage ikke får kommunen til at ændre afgørelsen, sender kommunen klagen til Ankestyrelsen.

Du kan kontakte Borgerrådgiveren, hvis du ikke føler dig hørt eller forstået. Borgerrådgiveren kan også hjælpe dig, hvis du har svært ved at forstå kommunens afgørelse.