Hvornår får jeg svar?

Der er forskel på sagsbehandlingstider alt efter hvad du søger. Fristerne gælder kun for, hvornår du kan forvente at få din bevilling eller dit afslag. Der kan godt gå længere tid før hjælpemidlet bliver leveret til dig. Københavns Kommune har ingen frister for leveringen.

Ansøgninger skal være behandlet og afgjort:

  • Inden for 20 hverdage, når du søger om tekniske og kropsbårne hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger
  • inden for 40 hverdage i sager, hvor der er brug for flere oplysninger 
  • inden for 5 hverdage, når du søger udskiftning af kropsbårne hjælpemidler. 

Hvis du vil klage

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til det kontor, som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen indenfor 4 uger, efter du har fået kommunens afgørelse.

Hvis kommunen fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Hvis du ikke føler dig hørt eller forstået, har svært ved at forstå kommunens afgørelse, eller hvordan du kommer videre, kan du henvende dig til Borgerrådgiveren.