Sundhedsperson (sygeplejerske/social- og sundhedsassistent) til Center for Rusmiddelbehandling København

Center for Rusmiddelbehandling København består af i alt seks behandlingsenheder, der tilbyder helhedsorienteret behandling til borgere med rusmiddelproblematik. Rusmiddelbehandling Spaniensgade på Amager er en af de tre enheder, der varetager udredning, afklaring og behandling af misbrugsproblemer vedr. hash, alkohol og centralstimulerende stoffer (primært kokain, amfetamin).

Rusmiddelbehandling Spaniensgade søger en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent (sundhedsperson) med kendskab til psykiatri og misbrugsbehandling på fuld tid fra 1. oktober 2020 eller efter aftale.         

Sundhedspersonen varetager de sundhedsfaglige indskrivninger hos alkoholborgerne og har ansvaret for den indledende planlægning af deres forløb. Sundhedspersonen sikrer i samarbejde med læge, at borgerne med misbrugsproblematik tilbydes rette sundhedsfaglige indsats og behandlingstilbud. Sundhedspersonen indgår i tværfaglige teams med socialrådgivere, pædagoger og læge.

Arbejdstiden er primært placeret i dagtimerne – dog forventes det, at man arbejder til kl. 18.00 mindst én dag om ugen.

Vi lægger vægt på, at du

  • er dynamisk og fleksibel samt mødestabil
  • er psykisk robust og tolerant
  • er engageret, ansvarlig og respektfuld i dit virke
  • har gode formidlingsevner både i skrift og tale
  • er stærk IT-mæssigt

Vi kan tilbyde

  • Et job med faglige og personlige udfordringer og med udstrakt kompetence og ansvar
  • En dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads, som du skal være med til at præge
  • Et spændende arbejde med mange alsidige opgaver og tværfagligt samarbejde
  • Supervision

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer pr. uge. Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Yderligere information
Har du evt. spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Tina Ege på 2495 1846.

Søg via nedenstående link senest fredag den 21. august 2020
Samtaler afholdes virtuelt den 26. august 2020.