Sundhedsfaglige afløsere og weekendafløsere til Plejecentret Sølund

Plejecentret Sølund søger weekendafløsere i form af social- og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, studerende eller lign. til weekend- og feriedækning m.m.

Vi søger personale som timelønnet eller fast stilling på 4-14 timer gennemsnitligt om ugentligt til hver 2. eller 3. weekend og til korte aftenvagter.

Sølund er et af kommunens profilplejehjem, vores profil er musik. Udover at bruger musikken som underholdning, arbejder vi med musikken som et pædagogisk og plejefagligt redskab som kan bruges ift. den enkelte beboers ønsker og behov, dette arbejde understøttes af en musikterapeut.

Plejecentret Sølund har tre afdelinger og i alt ca. 150 borgere med individuelle behov og forskellige ressourcer.

Afdelingernes profil
Afdelingernes personale er engagerede, ansvarsbevidste og selvstændige. De har en kultur, som tilstræber at sikre en høj kvalitet i pleje og omsorg, samt etablere et godt miljø for beboerne.

Personalet udvikler sig fagligt i takt med nye krav og vil gerne inspireres med nye ideer og udfordres på dem. Personalet arbejder efter kontaktpersonsystemet, og sparrer med hinanden på tværs af afdelinger, og med andre personalegrupper.

Din profil
Du skal være opsøgende, engageret, stabil og være med til at skabe et højt fagligt niveau i afdelingerne. Dine kerneopgaver vil være personlig og psykisk pleje og omsorg.

Om Sølund
I henhold til Københavns Kommunes visitationskriterier, er de borgere der i dag modtages i plejeboliger, borgere med omfattende plejebehov og komplekse sundhedsproblemer. Arbejdet i ældreplejen er derfor tiltagende komplekst, fagligt udfordrende og stiller store krav til den enkelte medarbejders viden og personlige kompetencer.

Vi vægter højt at give mulighed for viden, støtte og rum til at udføre denne opgave.

Vi arbejder målrettet ud fra Københavns Kommunes ældrepolitik ”Lev stærkt, hele livet” som udmønter sig i fokus på borgeren som ressource, gennemsigtighed og høj faglighed.

Lønnen tager bl.a. udgangspunkt i FOA overenskomst.

Interesseret?
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Ninette Hansen på 2365 2447, Somaya El Kadiri på 2365 2490 eller Tine Krintel på 2365 2470.

Søg stillingen via nedenstående link og vedlæg ansøgningen dit cv senest søndag den 25. juni 2017.

Plejecentret Sølund er et Plejecenter på Indre Nørrebro med gode trafikforbindelser. Vi har en smuk beliggenhed med udsigt over Sortedams Sø.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.