Sundheds-/socialfaglige medarbejdere til Demenscentret Pilehuset

Brænder du for læring og kompetenceudvikling i demensfeltet?

Vi søger nye medarbejdere til vurderingsenheden i Demenscentret Pilehuset.

Demenscentret Pilehuset er et specialiseret tilbud til borgere med demens. Vi er et ambitiøst og innovativt hus præget af høj faglighed, og vi prioriterer kompetenceudvikling af personalet højt bl.a. gennem faglig vejledning , tvær- og monofaglige møder og gennem kvalitetssikring af vores personcentrerede metode via DCM-observationer.

Vi har målrettet vores tilbud i fire forskellige kerneområder:

 • En Demensenhed for borgere med Alzheimer-sygdom, Vasculær Demens og Lewy Body
 • Et specialtilbud for borgere med frontotemporal demens eller med Huntingtons sygdom
 • Et tilbud med almene plejehjemsboliger/beskyttede boliger samt et dagtilbud for borgere med en demenssygdom
 • En udviklingsenhed bestående af en vurderingsenhed

Der er 125 borgere tilknyttet Pilehuset, og ca. 180 medarbejdere.

De mange gode resultater skabes til dagligt af et dygtigt og engageret tværfagligt personale bestående af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, der i samarbejde med de berørte borgere og de pårørende yder en kæmpe indsats.

Vurderingsenheden rummer 23 borgere, heraf er de 16 pladser vurderingsboliger (midlertidige boliger), og de resterende syv er demensboliger.

Et demensvurderingsophold er et tilbud til borgere, hvor der er behov for en fremadrettet demensfaglig vurdering ift. at kvalificere og sikre det rette botilbud for borgeren. Vi indgår derfor i et tæt samarbejde med visitation/myndighedsområdet og modtager-plejecentrene i Københavns Kommune. Eksempelvis er der skabt en overgangsmodel, som skal sikre den enkelte borgers flytning ved hjælp af faglig dokumentation og vejledning fra medarbejderne i vurderingsenheden, som følger med borgeren til modtager-plejecenter.

Som medarbejder i vurderingsenheden har du en enestående chance for at påvirke fagligheden og være med til at sikre, at borgerne tilbydes den rette fremtidige bolig.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet ergoterapeut, pædagog eller social- og sundhedsassistent
 • er nysgerrig og undersøgende i din tilgang til mennesker
 • er tålmodig og rolig
 • kan anvende metoder i praksis, der svarer til Pilehusets værdier og metoder
 • kan reflektere over din egen adfærd i relationen til mennesker med demens
 • har gode sproglige og kommunikative evner, som kommer til gavn i dokumentationen og i samarbejdet med de øvrige fagligheder i leder- og medarbejdergruppen
 • arbejder systematisk og struktureret og formår at tilegne dig kompleks forvaltningsmæssig viden, at formidle den og at brede din viden og dine systemer ud i letforståelige og anvendelige procedurer i organisationen

Som medarbejder i Pilehuset sikrer du, at:

 • den enkelte borger får opfyldt de fem psykologiske grundlæggende behov
 • den enkelte borger oplever meningsfuldhed og livskvalitet
 • den enkelte borger får et meningsfuldt hverdagsliv – fx ved at benytte butikker og cafe i Pilestrædet sammen med borgeren eller at støtte borgeren i at deltage i aktiviteter i enheden og generelt i huset
 • borgeren får den rette pleje, støtte og omsorg.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt og med arbejde hver 2. weekend. Du aflønnes i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.
Stillingerne ønskes besat den 3. juli 2017 eller efter aftale.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte souschef Lone Vistisen på 3827 4004.

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 6. juni 2017

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.