Administrerende direktør Katja Kayser

Katja Kayser
Tlf.: 33 66 23 85
kka@suf.kk.dk

Stilling:

Administrerende direktør

Uddannelse:

Cand.jur./MPM

Årsløn ekskl. pension:

1.706.220,84 kr.

Pension:

19,55 %

Ansættelsesforhold:

Kontraktansat

Direktionsansvar for følgende områder:

Den administrerende direktør har det overordnede administrative ansvar, ansvar for betjening af det politiske niveau samt for sundhedsområdet og innovation.

Personlig assistent

Julie Lorentzen
julie.lorentzen@suf.kk.dk
Tlf.: 33 66 23 26 / 51 62 69 04

Bestyrelser og hverv

Medlem af SOPU-skolens bestyrelse (udpeget af Københavns Kommune)

Private tillidshverv

Ingen

Direktør Hanne Baastrup

Hanne Baastrup
Tlf.: 35 30 37 57
hanne.baastrup@suf.kk.dk

Stilling:

Direktør

Uddannelse:

Cand.scient.pol.

Årsløn ekskl. pension:

1.193.417,76 kr.

Pension:

19,55 %

Ansættelsesforhold:

Kontraktansat

Direktionsansvar for følgende områder:

Økonomiområdet, driften, leverancer på ældreområdet samt de tværgående og driftsunderstøttende opgaver i forvaltningen.

Personlig assistent

Sebastian Engelmann Jensen
sebastian.engelmann.jensen@suf.kk.dk
Tlf.: 29 32 10 01

Bestyrelser og hverv

Ingen

Private tillidshverv

Ingen

Direktør Lars Gregersen

Direktør Lars Storm Gregersen

Lars Gregersen
Tlf.: 35 30 34 49
lgr@suf.kk.dk

Stilling:

Direktør

Uddannelse:

Cand.scient.pol. og Master of Arts

Årsløn ekskl. pension:

1.193.417,76 kr.

Pension:

19,55 %

Ansættelsesforhold:

Kontraktansat

Direktionsansvar for følgende områder:

Ældreområdet, HR, digitalisering og kvalitetsarbejdet.

Personlig assistent

Maria Frydkjær Liholm
maria.frydkjaer.liholm@suf.kk.dk
Tlf.: 23 35 88 91

Bestyrelser og hverv

Ingen

Private tillidshverv

Ingen