Sundhed og sygdom

Politikker og indsatsområder vedrørende sundhed og sygdom.
En røgfri hovedstad i 2025 - på frivillig basis og uden løftede pegefingre. Det er visionen for partnerskabet Røgfrit København.
I 2025 skal københavnerne være blandt de borgere i verden, som har den bedste livskvalitet - og det skal alle københavnere kunne mærke.
Frikommuneforsøg skal give udvalgte kommuner frihed til at afprøve nye måder at løse opgaver på.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har fokus på, hvordan luftforureningens sundhedsskadelige konsekvenser kan begrænses.
En spørgeskemaundersøgelse om sundhed, trivsel og fritidsliv blandt elever i 3., 6. og 9. klasse på københavnske skoler.