Læge og hospital

Folkesundhed

Folkesundhed I København 2014 (pdf)

Folkesundheden i København 2014 pixi (pdf)

Rapporten er udarbejdet af Københavns Kommune og beskriver sundhedsudviklingen i befolkningen. Rapporten samler mange områder, der har relation til sundhed lige fra middellevetid, social ulighed, folkesygdomme, årsager til sygdom og skader til og med forebyggelse.

Sundhedsprofil

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune (pdf)

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune - kroniske sygdomme (pdf)

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune (pdf)

Region Hovedstaden har udarbejdet disse rapporter, der tegner en profil at borgernes sundhed. De udvalgte nøgleindikatorer er borgernes sundhedsadfærd, generelle helbred, biologiske mål, kroniske sygdomme og sexsygdomme.

Nedenfor under "sundhed " belyses emnet med tabeller over besøg hos alm. praktiserende læge og speciallæge samt over hospitalsindlæggelser.

Ungdomsprofil

Ungdomsprofil Københavns Kommune (pdf)

Ungdomsprofil Københavns Kommune giver et spændende indblik i unge gymnasieelevers sundhed og trivsel på gymnasier i København. Undersøgelsen er lavet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, for Københavns Kommune.