Tokyo 2016

Teknik- og Miljøudvalg var fra den 9. maj til den 17. maj 2016 på studietur i Tokyo. Formålet med turen var at se og høre nærmere om byens indsats i forhold til klimatilpasning, affaldshåndtering, fremkommelighed og det gode storbyliv, herunder arkitektur, attraktive byrum mv.

Hent program og rejserapport fra Teknik- og Miljøudvalgets studierejse til Tokyo:

• Rejserapport

• Indstilling om studieturen til Borgerrepræsentationen

• Program for studieturen

• Regnskab

Singapore og Seoul 2015

Hent program og rejserapport fra Teknik- og Miljøudvalgets studierejse til Singapore og Seoul:

Vancouver juli 2012

Shanghai oktober 2010

Teknik- og Miljøudvalget var fra den 25. oktober til den 30. oktober 2010 på studierejse til Shanghai i Kina. Formålet med turen var primært at besigtige verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai, der havde temaet ”Better City - Better Life”. Det sekundære formål med studierejsen var at få indblik i Shanghai's hastige udvikling og de udfordringer, der er forbundet hermed i forhold til infrastruktur, byliv og bæredygtighed.

Deltagere:

Fra Teknik- og Miljøudvalget
 • Morten Kabell, fungerende udvalgsformand, Ø
 • Signe Goldmann, udvalgsmedlem, F
 • Iben Wiene Rathje, udvalgsmedlem, F
 • Lars Weiss udvalgsmedlem, A
 • Lise Thorsen udvalgsmedlem, A
 • Anne Mee Allerslev, udvalgsmedlem, B
 • Lars Berg Dueholm, udvalgsmedlem, I
 • Jakob Næsager, udvalgsmedlem, C
Fra Teknik- og Miljøforvaltningen
 • Hjalte Aaberg, administrerende direktør
 • Niels Tørsløv, centerchef
 • Tina Saaby, stadsarkitekt
 • Dorthe Elise Svinth, sekretariatschef
 • Peter Søndergaard, udvalgssekretær

Læs rapporten om studierejsen til Shanghai 2010, se guidebogenregnskabsbilaget og referat fra TMU's udvalgsmøde 15. november 2010 punkt 17.