Paris, maj 2005

Hent rejserapport fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets studierejse til Paris d. 29.-31. maj 2005: