Hvornår er jeg studerende?

Du er studerende/uddannelsessøgende, når du:

  • har afsluttet en gymnasial eller en grunduddannelse (fx handelsskole, gymnasium eller teknisk skole), og forventer at fortsætte uddannelsen i form af elev-, lære- eller praktikplads
  • var studerende før sommerferien og fortsætter dit studie efter sommerferien
  • var studerende før sommerferien på en adgangsgivende uddannelse (f.eks. gymnasium) og søger om optagelse på en videregående uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selvom du endnu ikke har fået besked om, at du er optaget på den videregående uddannelse
  • har orlov fra din uddannelse
  • endnu ikke har fået en forhåndsgodkendelse af dit speciale fra dit uddannelsessted
  • følger dit studie selv om du ikke har flere SU-klip tilbage

Hvornår er jeg ikke studerende?

Du er ikke studerende, når du:

  • læser et enkelt HF-fag om aftenen
  • tager et kursus via AOF eller anden aftenskoleundervisning
  • har orlov fra dit studie og alle dine SU-klip er opbrugt, uden mulighed for at tage SU-slutlån eller uden flere SU-klip på grund af barsel eller adoption

Hvad skal jeg være opmærksom på hvis jeg modtager uddannelseshjælp og skal starte uddannelse?

Modtager du integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, og skal du starte uddannelse, skal du være opmærksom på, at SU er forudbetalt, mens integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp er bagudbetalt.

Det betyder, at hvis du fx får uddannelseshjælp den 31. juli og SU den 1. august, har du ikke ret til uddannelseshjælpen, da både uddannelseshjælpen og SU'en skal dække din forsørgelse i august. Skulle du få udbetalt begge dele, vil du skulle betale din uddannelseshjælp tilbage.