Studentermedhjælpere til Københavns Erhvervshus

Lige nu søger Erhvervshuset tre studentermedhjælpere med opstart hurtigst muligt. Arbejdstiden er 8-15 timer om ugen.

Københavns Erhvervshus består 90 medarbejdere, tre afdelingschefer og en centerchef.

Københavns Kommune har opstillet ambitiøse mål for byens erhvervsudvikling: København skal opleve en vækst på fem pct. årligt og skabe 20.000 nye private jobs inden 2020.

Et vigtigt element heri er etableringen af Københavns Erhvervshus, der samler én fælles virksomhedsindgang til kommunen med iværksætterindsatsen og den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Det nye Erhvervshus er højt prioriteret af både borgmester og direktion. Vi har det klare mål, at vi skal sikre flere borgere i job og gøre det nemt for virksomheder og iværksættere at samarbejde med Københavns Kommune.

Der er tre afdelinger i Erhvervshuset, der søger en studentermedhjælp:

Drift- og Serviceafdelingen (DOS).
DOS understøtter driften i resten af Erhvervshuset og arbejder fx med udvikling af arbejdsgange, IT-understøttelse, resultatopfølgning, erhvervsservice, ”Code of Conduct”, ledelsesbetjening, kommunikation, tilfredshedsmålinger, arrangementer og workshops for ledige og virksomheder.

Dine opgaver som studentermedhjælper i Drift- og Serviceafdelingen (DOS) vil primært bestå i at:

 • gennemføre, analysere og formidle tilfredshedsmålinger på Erhvervshusets service
 • bistå ved møder, workshops o.l. – f.eks. i form af referatskrivning og opsamlinger
 • bistå med opdatering af Erhvervshusets intranet og LinkedIn
 • administrative opgaver ad hoc.

Team Handel, Kontor & Kundeservice.
Team Handel arbejder med at styrke Erhvervshusets indsats ift. brancher indenfor handel, detail og kontor. Formålet er at servicere virksomheder med rekrutteringsservice og være en aktiv sparringspartner når det drejer sig om vækst og erhvervsservice.

Dine opgaver som studentermedhjælper i Team Handel, Kontor & Kundeservice vil primært bestå i at:

 • Hjælpe med diverse administrative opgaver
 • Mødebooke for konsulenterne
 • Oprette ringelister/branchelister ud fra virksomhedernes vækstperspektiv
 • Diverse kommunikationsopgaver.

Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS)
Hovedstadens Rekrutteringsservic har fokus på tværkommunal rekruttering til alle brancher og rekruttering og opkvalificering i bygge/anlægs branchen. Samarbejdet er finansieret af 19 kommuner, og sekretariatsfunktionen for samarbejdet er lagt som en selvstændig afdeling i Københavns Erhvervshus.

Dine opgaver som studentermedhjælper i Hovedstadens Rekrutteringsservice vil primært bestå i at:

 • Følge op på rekrutteringer og opkvalificeringer ved at ringe til kandidater/virksomheder.
 • Praktiske opgaver, som fx at scanne CV'er, i forbindelse med møder mv.
 • Lave dataudtræk én gang om måneden
 • Diverse kommunikationsopgaver
 • Indhente data om virksomhedernes behov fx via interviews.

For alle afdelinger gælder at du vil få kontaktflader i hele Erhvervshuset, afhængigt af dine konkrete opgaver. Du kan søge til alle afdelinger eller ønske en specifik afdeling i din ansøgning.

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du

 • er i gang med et relevant studie og gerne i første halvdel af din uddannelse
 • har lyst til, og gerne kendskab til, at arbejde med kvantitative og kvalitative analyser
 • har kendskab til, eller nemt ved at sætte dig ind i, digitale redskaber som fx Excel og spørgeskemaværktøjer
 • har stor datadisciplin og et veludviklet administrativt gen
 • har gode kommunikations- og formidlingsevner
 • er serviceminded.

Om dig

 • Du er en udadvendt og imødekommende person, der godt kan lide at have mange forskellige kontaktflader
 • Du har mod på, og lyst til, at sætte dig ind i detaljer i forbindelse med dit arbejde, og du trives med at have mange og forskelligartede opgaver i gang på samme tid
 • Du er engageret, initiativrig og er god til at have overblik over flere arbejdsopgaver på samme tid.

Vi tilbyder

 • sidemandsoplæring
 • åbne, dygtige og engagerede kolleger i et godt arbejdsmiljø
 • spændende og varierende opgaver
 • et indblik i hvad det vil sige at arbejde i en spændende og dynamisk organisation i Københavns Kommune.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og HK Kommunal København.
Lønnen er efter principper i Ny Løn.

Arbejdstiden er 8-15 timer om ugen.

Tiltrædelse hurtigst muligt. Erhvervshuset holder til på Nyropsgade, Kbh. V.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen kontakt Mai-Britt Helledi på 2937 0667. Læs mere om Københavns Erhvervshus på www.kk.dk/erhverv

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 14. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.