Studentermedhjælper til Områdefornyelsen Kulbanekvarteret i Valby

Har du lyst til at arbejde med kommunikation og helhedsorienteret byudvikling?
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune søger en studentermedhjælp til Områdefornyelsen Kulbanekvarteret, der skal arbejde med kommunikation, administrative og praktiske opgaver samt ad hoc projekter primært indenfor det sociale og kulturelle felt.

En områdefornyelse er en femårig lokalt forankret indsats, der skal understøtte en positiv byudvikling gennem fysiske, sociale og kulturelle projekter. Kulbanekvarteret er udvalgt til områdefornyelse, da det er defineret som et af Københavns udsatte byområder.

Om Områdefornyelsen Kulbanekvarteret
Kulbanekvarteret er et af de sidste uplanlagte steder i København – et patchwork af lukkede områder med boliger, institutioner og erhverv, der skaber svære vilkår for fællesskaber og et trygt hverdagsliv. I de kommende år gennemføres en række større investeringer i og omkring kvarteret. Med omdrejningspunkt i udviklingen af en stor park i kvarterets midte, skal der skabes mødesteder, forbindelser og udvikles fællesskaber og fysiske, sociale og kulturelle aktiviteter i tæt samarbejde med grundejere og alle der bor, bruger eller har en hverdag i kvarteret.

Områdefornyelsen Kulbanekvarteret er finansieret med 30 mio. kr. fra Københavns Kommune og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og løber fra 2016-2021.

Om dig
Du er i gang med en videregående uddannelse og har færdiggjort din bachelor. Måske læser du kommunikation, Plan, By og Proces, sociologi, samfundsvidenskab eller lignende. Væsentligt er, at du har interesse for og viden om helhedsorienteret byudvikling. Du skal kunne arbejde selvstændigt, være analytisk skarp og have gode kommunikative evner både skriftligt, mundtligt og online. Du skal have kørekort og være fortrolig med adobepakkens grafiske programmer. Det er en fordel, hvis du har kendskab til it-systemerne i Københavns Kommune og har flair for praktisk arbejde.

Arbejdsopgaver
Du vil komme til at indgå i det daglige arbejde i sekretariatet, hvor du i samarbejde med projektlederne skal arbejde med projektkoordinering, kommunikation, borgerdialog, afholdelse af events, mødeforberedelse og -afvikling og meget andet.

Som studentermedhjælper får du mulighed for at arbejde i en stor politisk styret organisation og med mange forskellige aspekter af byudvikling. Du kommer til at arbejde på et travlt sekretariat med dygtige og engagerede kollegaer med højt til loftet. Vi lægger vægt på fælles sparring og giver alle en hånd med, når der er brug for det. Arbejdet kan tilrettelægges, så det passer med dine studier.

Vi søger en studentermedhjælper, der

  • er struktureret og tager initiativ på egen hånd
  • har gå-på-mod og lyst til at arbejde tæt på beboere og interessenter
  • har gode samarbejdsevner og er god til at opbygge relationer til forskellige aktører
  • har gode it-kundskaber
  • har en fagligt relevant baggrund.

Du skal samtidig besidde et godt humør, være en god kollega og trives med en omskiftelig hverdag, der både tæller aften- og weekendarbejde.

Om os
Du vil blive ansat i Områdefornyelsen Kulbanekvarterets sekretariat, som har kontor lokalt i Valby. Sekretariat består af en projektchef og en lille håndfuld engagerede medarbejdere.

Stillingen er på 15 timer om ugen og tidsbegrænset frem til udgangen af 2020 og forventes besat den 1. august 2017. 

Hvis du vil vide mere, eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Mille Holm på 24479859. Læs mere om områdefornyelserne: Kvarterplanen kan læses her: www.kk.dk/omraadefornyelsekulbanekvarteret og Områdefornyelsen Kulbanekvarteret kan også følges her: www.facebook.com/kulbanekvarteret.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 9. juni 2017. 
Samtaler afholdes den 16. juni.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.