Strategisk- og udviklingsorienteret centerleder til Vigerslevhus

Vil du være med til at udvikle de midlertidige pladser i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning? Vil du understøtte vores ambition om at være førende på kvalitet og faglighed? Kan du finde den rette balance mellem sikker drift og konstruktiv udvikling og nytænkning?

Du får mulighed for at sætte dit præg på et meget vigtigt område i udvikling. Du bliver leder for erfarne medarbejdere, der værner om den gode atmosfære i huset, høj faglighed og kvalitet til gavn for borgerne. De glæder sig til at videreudvikle arbejdspladsen sammen med dig. Du bliver en del af et netværk af dygtige ledere i lokalområde Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby og i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som helhed. Du får derudover adgang til kommunens lederudviklingstilbud.

Du bliver leder på et område, der er i en rivende og spændende udvikling. Den nationale dagsorden i forhold til Den Ældre Medicinske Patient og Sundhedsstyrelsens krav til kommunernes akutfunktion betyder, at borgerne på Vigerslevhus i stadigt stigende omfang vil få behov for hjælp til kompleks plejefaglig omsorg og behandling.
Du skal lede på tværs og sammen med andre. 

Kommunen vil være særligt dygtig til at arbejde på tværs af opgaver og kompetencer – sammen med borgeren. Kortere indlæggelser på hospitalerne betyder, at Vigerslevhus skal være klar til at tage imod borgere med mere komplekse plejefaglige og behandlingskrævende behov. Borgeren skal opleve sammenhæng i sit forløb ved, at du som leder har et overordnet blik for arbejdet med kvalitet og kompetenceudvikling i huset. Det sker også ved, at du har et strategisk udsyn, der gør, at du kan gå ind i det nødvendige samarbejde på tværs af sektorer og med andre organisatoriske enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF).

Fokusområder for din ledelse
Som centerleder skal du have godt fat i de fire hjørneflag i god driftsledelse: Borger-, økonomi-, faglighed/kvalitet- og medarbejderperspektivet. Du skal sætte kursen med afsæt i SUF’s vision og mission og trives med at lede gennem ledere. Du skal sikre, at fokusområder som fx forbedringsindsats på medicinområdet og det nye omsorgssystem - CURA, bliver sikkert implementeret i huset.

Om dig

  • Du har ledelseserfaring fra en større driftsorganisation
  • Du har fokus på høj faglighed i tværfagligt miljø
  • Du har interesse for at være praksisnær, men kan samtidig løfte hverdagens udfordringer ind i en større strategisk sammenhæng
  • Som leder er du synlig, tydelig, anerkendende og lyttende
  • Vi forestiller os, at du har en sundhedsfaglig baggrund som f.eks. sygeplejerske, suppleret med en lederuddannelse
  • Vi ser gerne, at du har erfaring med at lede gennem ledere. Der er tre afdelingsledere på Vigerslevhus
  • Vi ser gerne, at du har erfaring fra det geriatriske-, akutte-, rehabiliterende-, palliative og/eller det medicinske område
  • Du kan dokumentere gode resultater.

Om os
Vigerslevhus i Valby er en af Københavns Sundheds- og Omsorgsforvaltnings enheder med 77 midlertidige pladser og akutfunktion. Vigerslevhus består af tre afdelinger med forskellige typer af midlertidige pladser herunder akutpladser, palliative pladser og rehabiliteringspladser. Huset har desuden en køkken- og serviceafdeling.

Løn- og ansættelsesforhold
Du refererer til Lokalområdechef Vivian Buse. Vigerslevhus hører til lokalområde Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby.

Løn- og ansættelsesvilkår er ifølge gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Interesseret?
Ansøgning og bilag sendes via linket i annoncen.

Du kan læse mere om stillingsprofilen i funktionsbeskrivelsen for en enhedsleder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Funktionsbeskrivelse enhedsleder SUF.pdf

Du er også velkommen til at kontakte lokalområdechef Vivian Buse på 2710 4110 for at høre mere om stillingen.

Læs mere om Københavns Kommune og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på www.kk.dk og www.vigerslevhus.kk.dk.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 7. juni 2017.
Vi afholder samtaler i uge 24 og 2. samtaler i uge 26.
Du skal være indstillet på, at der vil være et testforløb hos Genitor mellem 1. og 2. samtale. I forbindelse med 2. samtale vil du endvidere skulle forberede og fremlægge en case.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.