Betingelser for at opnå støtte

• Projektet skal foregå i Københavns Kommune
• Der skal være offentlig adgang 
• Du skal ansøge senest to måneder før projektets start

Musikudvalget støtter ikke

• Workshops og seminarier
• Uddannelsesformål, studieophold og udlandsrejser
• Musikindspilninger og musikvideoer
• Koncerter med partipolitisk indhold, eller koncerter knyttet til religiøse handlinger
• Musikarrangementer, der i forvejen modtager tilskud til musikdrift fra Kultur- og Fritidsudvalget
• Awardshows og prisuddelinger
• Velgørenhedskoncerter
• Releasekoncerter

Udvalget lægger vægt på

• Musik af høj kvalitet
• Musikarrangementer, hvor målgruppen er beskrevet
• Musikarrangementer med en klar beskrevet PR-strategi
• Musikarrangementer, der sikrer og øger den musikalske bredde og aktivitet i København
• Professionel planlægning og afvikling
• Musikarrangementer, hvor der tages entré  
• Musikarrangementer, der er med til at fremme vækstlaget
• Musikarrangementer, som er målrettet nye publikumsgrupper
• Musikarrangementer, som udfordrer musikgenrer
• Brug af byens rum
• Minimumstariffen for musikere skal som udgangspunkt overholdes

Ansøgningen skal indeholde

• Uddybende projektbeskrivelse
• Detaljeret budget Brug af budgetskabelon er obligatorisk
• Anmeldelser af tidligere musikarrangementer 
• CV´er på medvirkende

Inden du søger

  • Du skal søge digitalt via linket her på siden
  • Du skal vedhæfte uddybende projektbeskrivelse, budget og CV´er på medvirkende, hav derfor alle bilag klar, inden ansøgningen udfyldes digitalt
  • Du kan bruge NemID, hvilket gør det muligt at ”gemme” ansøgningen til senere indsendelse

Ansøgningsfristen

• 60 dage før projektet starter

Bemærk, at ansøgningen skal være modtaget senest tre uger før kommende udvalgsmøde, hvis den skal medtages på det møde. Hvis denne frist ikke overholdes, medtages ansøgningen på det næstkommende møde.

Støttens udbetaling

Udvalgets støtte gives som udgangspunkt via underskudsgarantier, som er det underskud, der fremgår af det samlede budget.

Underskudsgarantierne udbetales helt eller delvis, når regnskab for projektet er modtaget og godkendt af udvalgets sekretariat.

Udvalget kan vælge - i stedet for underskudsgaranti - at yde et tilskud, hvis der ansøges om det.

Hvis I får momsudgifter dækket, må momsbeløbet ikke medtages i regnskabet. Det er tilskudsansøgers/-modtagers ansvar at overholde gældende regler fra SKAT eller anden ordning om momsrefusion.