Betingelser for at opnå støtte

 • Projektet skal foregå i Københavns Kommune
 • Der skal være offentlig adgang
 • Du skal ansøge senest to måneder før projektets start (60 dage)
 • Projektet skal primært bæres af professionelle kræfter
 • Blandede kunstprojekter skal lægge hovedvægten på billedkunst

Billedkunstudvalget støtter ikke

 • Studieophold og udlandsrejser
 • Uddannelses- og undervisningsformål
 • Workshops og seminarer, medmindre der er et tydeligt element af kunstnerisk produktion
 • Etablering og drift
 • Anlægsudgifter
 • Projekter med et partipolitisk eller religiøst indhold
 • Filmproduktioner og efterproduktioner til brug for dokumentation af kunstprojekt
 • Udgifter til tryk af udstillingskatalog mv.
 • Udstillinger på kommercielle gallerier
 • Produktion af kunstbøger

Ansøgningen skal indeholde

 • Uddybende projektbeskrivelse
 • Et realistisk budget med angivelse af forventede indtægter og udgifter. Brug af budgetskabelon er obligatorisk
 • En finansieringsplan med oplysning om, hvorvidt der er søgt og/eller bevilget støtte fra anden side
 • Anmeldelser af tidligere udstillinger, som ansøger eller de medvirkende har deltaget i
 • CV´er på medvirkende

 

Inden du søger

 • Du skal søge digitalt via link her på siden
 • Du skal vedhæfte uddybende projektbeskrivelse, budget og CV´er på medvirkende. Hav derfor alle bilag klar, inden du udfylder ansøgningen digitalt
 • Du kan bruge NemID, hvilket gør det muligt at ”gemme” ansøgningen til senere indsendelse

Ansøgningsfrist

 • To måneder før projektet starter (60 dage)

Der vil blive givet administrativt afslag, hvis ansøgningsfristen ikke overholdes.

Bemærk, at ansøgningen skal være modtaget senest tre uger før kommende udvalgsmøde, hvis den skal medtages på det møde. Hvis denne frist ikke overholdes, medtages ansøgningen på det næstkommende møde.

Se mødeplan og referater

Sådan udbetales støtten

Udvalgets støtte gives som udgangspunkt via underskudsgarantier på baggrund af en vurdering af projektet i forhold til de indkomne ansøgninger og ud fra udvalgets økonomiske råderum. Underskudsgarantien kan ikke overstige projektets samlede tilskudsbehov. Underskudsgarantierne udbetales helt eller delvis, når regnskab for projektet er modtaget og godkendt af udvalgets sekretariat.

Billedkunstudvalget bevilger typisk underskudsgaranti på beløb mellem 5.000 og 30.000 kroner og i sjældne tilfælde op til 50.000 kroner.

Udvalget kan i særlige tilfælde vælge - i stedet for underskudsgaranti - at yde et tilskud.

Hvis I får momsudgifter dækket, må momsbeløbet ikke medtages i regnskabet. Det er tilskudsansøgers/-modtagers ansvar at overholde gældende regler fra SKAT eller anden ordning om momsrefusion.