Nørrebro Station

På byggepladsen ved Nørrebro Station er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Nørrebro Station på Metroselskabets hjemmesiden (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Poul Henningsens Plads

På byggepladsen ved Poul Henningsens Plads er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Poul Henningsens Plads på Metroselskabets hjemmesiden (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Enghave Plads

På byggepladsen på Enghave Plads er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Nørrebroparken på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Nørrebroparken

På byggepladsen i Nørrebroparken er der etableret en tunnelarbejdsplads. Arbejdet består bl.a. i, at servicere de store tunnelboremaskiner, som udgraver strækningen til den kommende Cityring. Eksempelvis er det her fra Nørrebroparken, at der bortkøres opgravet materiale ligesom der nedsænkes tunnelelementer til brug for boremaskinerne.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Nørrebroparken på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Rådhuspladsen

På byggepladsen på Rådhuspladsen er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Rådhuspladsen på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Marmorkirken

På byggepladsen ved Marmorkirken er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger for Marmorkirken på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Gammel Strand

På byggepladsen ved Gammel Strand er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Gammel Strand på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Kongens Nytorv

På byggepladsen på Kongens Nytorv er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med ved Kongens Nytorv på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Trianglen

På byggepladsen ved Trianglen er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med ved Trianglen på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Nørrebros Runddel

På byggepladsen ved Nørrebros Runddel er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Nørrebros Runddel på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Øster Søgade

På byggepladsen ved Øster Søgade er man ved at etablere en tunnelarbejdsplads. Det fremtidige arbejde kommer til at bestå af bl.a. at servicere de store tunnelboremaskiner, som udgraver strækningen til den kommende Cityring. For eksempel er det her fra Øster Søgade, der bortkøres opgravet materiale ligesom der nedsænkes tunnelelementer til brug for boremaskinerne.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Øster Søgade på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Københavns Hovedbanegård

På byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved København H på Metroselskabets hjemmesiden (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Nuuks Plads

På byggepladsen ved Nuuks Plads er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Nuuks Plads på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Skjolds Plads

På byggepladsen ved Skjolds Plads er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Skjolds Plads på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Vibenhus Runddel

På byggepladsen ved Vibenshus Runddel er Metroselskabets entreprenører ved at etablere den kommende metrostation. Arbejdet består bl.a. i udgravning af stationsrummet, armering og støbning af dæk m.v.

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Vibenhus Runddel på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Sønder Boulevard

På byggepladsen på Sønder Boulevard er man ved at etablere et afgreningskammer med skiftespor til klargøringscenteret i Tømmergraven. Arbejdet består bl.a. i støbning af dæk og vægge samt færdiggørelse af indvendige overflader m.v. 

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Sønder Boulevard på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Østerport Station

Se støjmålinger

Se støjmålinger og hvad der arbejdes med nu ved Østerport Station på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se støjkort

Støjudbredelseskortet viser den beregnede støjbelastning ved facaderne i området omkring byggepladsen og ved brug af de maskiner der er tilladt at bruge, i de forskellige faser af byggeriet.

Se støjudbredelseskortet på Metroselskabets hjemmeside (åbner i nyt vindue)