Administrative stillinger

Administrativt arbejde er kontorarbejde som fx sagsbehandling og borgerbetjening over telefon.

Jobbeskrivelse

Lettere kontoradministrative opgaver - bl.a. opgaver i KMD aktiv og KMD SAG. Derudover telefonisk kontakt med borgerne.

Kvalifikationer

Flair for EDB. Intet krav om uddannelse.

Rengøring

Rengøring foregår hos Ydelsesservice og kan fx være ekstraordinær rengøring af en kontorplads i forbindelse med sygdom eller ferie.  

Jobbeskrivelse

Medvirke til at arbejdspladsen får lavet hovedrengøring.

Kvalifikationer

Mødestabil, venlig, imødekommende, fleksibel ift. veksling mellem opgaver

AC

AC er forskelligt akademisk arbejde som eksempelvis driftsudvikling og kommunikationsopgaver.

Jobbeskrivelse

- Medvirke til at videre udvikle afdelingens kommunikation til borgerne, så den bliver lettere forståelig - her med særlig fokus på breve, hjemmesidetekst og telefonspeak. - Medvirke til at vedligeholde og udvikle diverse produktions statistikker. - Træning og sparring i diverse ad hos AC-opgaver for ledelsen.

Kvalifikationer

Akademisk uddannelse med fokus på kommunikation og formidling

Medbetjener

En medbetjener hjælper borgerne med digitale selvbetjeningsløsninger og Københavns Kommunes hjemmeside ansigt til ansigt.

Jobbeskrivelse

Ydelsesservice København vejleder i flere Jobcentre. Vejledning er bl.a. omkring ansøgning om kontanthjælp, uddannelsesydelse og særlig støtte til høje boligudgifter. Frontmedarbejder søges til praktiske opgaver i Arbejdsmarkedscentret (AMC) i Nyropsgade 41-43. Organisatorisk placeres medarbejderen i Ansøgningsafdelingen.

Kvalifikationer

• God til mennesker og tolerant i omgangstonen • Forståelse for forskellige kulturer • Nysgerrighed omkring teknik og IT • Robust og fleksibel