Priser 2015

Priser 2015

Der opkræves ikke afgift for stillads.

For stilladsbil og andet materiel opkræves der afgift på offentlige veje. Afgiften er pr. enhed (pr. påbegyndt 15 m2) pr. dag:

Indre by, rød zone kr. 146,00

Øvrige by kr. 73,00

Der opkræves for alle ugens 7 dage. Der opkræves ikke afgift på private veje. Afgiften opkræves altid hos ansøgeren.

Afmærkningsplan eller skilteplan til opstilling af stillads og container

  • Københavns Kommune har i samarbejde med politiet udarbejdet og godkendt nogle generelle afmærkningsplaner: 1.01.0a1.11.21.3. Brug en af disse planer hvis den svarer til de faktiske forhold på stedet og husk at vedhæfte den i ansøgningen. Hvis ingen af planerne svarer til forholdene på stedet, skal du udarbejde en konkret skilteplan for opgaven.

Vi gør opmærksom på

 
  • At det altid er ejeren af materiellet, der skal søge – IKKE lejeren. Ejeren er nemlig ansvarlig for eventuelle skader på vejarealet i forbindelse med afmærkning og af- og pålæsning af det udlejede materiel, samt renholdelse.
  • At hvis der er et behov for en stilladsbil, skal der søges om en særskilt tilladelse til at parkere denne, hvis det ikke kan ske i henhold til de almindelige parkeringsregler i København, og det er nødvendigt i forbindelse med af- og pålæsning af materiel.
  • At hvis der er behov for at opstille en affaldscontainer til stilladset, skal containerfirmaet indhente en særlig tilladelse til dette. Læs mere om containere.
  • At opstilling af stilladser på Københavns Kommunes veje, pladser, gågader og fortove kun må ske i forbindelse med et byggeri eller en bygningsrenovering. Der må IKKE opstilles stilladser i Københavns Kommune, der kun har et reklameformål. Hvis bygherren ønsker en tilladelse til at opsætte en midlertidig reklame på stilladset, skal denne indhentes efterfølgende. Læs mere om de konkrete vilkår til en reklame.
  • At tilladelsen kan ændres eller inddrages, hvis det er nødvendigt af overordnede hensyn, uden at Københavns Kommune kan gøres erstatningspligtig.
  • At tilladelsen til placeringen af lastbilen og opstillingen af stilladset, skal kunne fremvises på arbejdsstedet ved forespørgsel fra politiet eller anden myndighed.
  • At alt arbejde skal udføres efter bestemmelserne på denne side og efter gældende love og regler. Se links til gældende love og regler i bestemmelserne ovenfor.
  • At det altid er ejeren af materiellet, der skal søge – IKKE lejeren. Ejeren er nemlig ansvarlig for eventuelle skader på vejarealet i forbindelse med afmærkning og af- og pålæsning af det udlejede materiel, samt renholdelse.