Stigende faglige resultater i Københavns folkeskoler

De københavnske folkeskoleelever er blevet dygtigere til at læse og regne.

Elevernes faglige resultater i læsning og matematik gået frem på alle målte klassetrin. Karaktergennemsnittet i Københavns folkeskoler er samlet set steget fra 6,5 i 2013 til 6,7 i 2015. Det viser resultaterne fra årets nationale test 2015 for Købehavns Kommune.

For første gang i de nationale test ligger København over landsresultatet i en af kategorierne, og i to andre kategorier er København på niveau med landsresultatet. Det betyder, at København er godt på vej til at nå de nationale mål om, at 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne.