Hvis du bor i udlandet

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er frameldt folkeregistret, kan du normalt ikke stemme til valg i Danmark. Der er dog undtagelser, fx hvis du:

  • Arbejder for Udenrigsministeriet som diplomat eller er udsendt af en dansk myndighed, virksomhed eller forening
  • Opholder dig i udlandet på grund af uddannelse eller helbred 
  • Har til hensigt at vende tilbage til Danmark inden to år efter udrejsen. 

Du kan læse mere om reglerne for at blive optaget på valglisten for udlandsdanskere her

Det er også en betingelse, at du sender en ansøgning om at komme på valglisten i den kommune, som du senest har boet i. I Københavns Kommune er adressen:

Københavns Borgerservice
Folkeregistret
Nyropsgade 7
1602 København V

Hvis du har NemID, kan du sende ansøgningen om optagelse på valglisten til folkeafstemningen digitalt her.

Du skal sende ansøgningen, så den kan være færdigbehandlet senest 26. november 2015. Den skal derfor sendes i god tid inden valget, så Folkeregistret kan nå at behandle ansøgningen.