Stærk special- eller chefkonsulent med drive og politisk tæft til direktionsteam i Koncernservice

Er du vant til ledelsesbetjening, og kan du drive og forfølge strategiske mål? Trives du i opgaver tæt på den øverste ledelse, og falder det dig naturligt at byde ind på små og store opgaver?

Koncernservice søger en stærk special- eller chefkonsulent, som ved hvad det indebærer ”at skære en sag til”, og som trives med at være sparringspartner for direktionen samt sikre, at den daglige betjening er på plads.
 
Om jobbet
Du vil indgå i et direktionsbetjeningsteam med fem øvrige medarbejdere, hvor dine tætteste samarbejdspartnere vil være teamlederen og de to øvrige akademiske medarbejdere. Sammen med teamet forestår du den daglige betjening af direktøren, og er med til at udvikle og drive en professionel offentlig organisation, bl.a. ved at sikre

 1. hurtig og præcis eksekvering og koordinering af sager af organisatorisk og/eller politisk karakter,
 2. fagligt velfunderet brug af styringsværktøjer og
 3. en konkret understøttelse af direktørens strategiske opgaver og overvejelser.

Endelig kan du fungere som en problemknuser, der i perioder af kort varighed, understøtter andre enheder i Koncernservice med løsning af særlige sager, som har direktørens bevågenhed.
 
Du vil få en central placering i organisationen, og stillingen indebærer en bred berøringsflade i Økonomiforvaltningen og hele Københavns Kommune. Det er derfor centralt, at du kan samarbejde på alle niveauer og på tværs af fagligheder, at du er god til at kommunikere klart og desuden både er udpræget serviceminded og principfast når forholdene kræver det.
 
Teamet er en del Ledelsessekretariatet, som betjener både Koncernservice og Koncern IT, der begge er en del af Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.
 
Dine arbejdsopgaver

 • Koordinering af opgaver og bestillinger på tværs af organisationen.
 • Generel sekretariatsbetjening.
 • Udarbejde og følge op på resultatkontrakter, målbillede, strategi mv.
 • Udarbejde beslutningsoplæg, notater mv. til direktionen.
 • Udarbejde og bidrage til at implementere direktionens strategiske beslutninger.
 • Udarbejde og koordinere sager til Økonomiudvalget, Overborgmesteren, KL m.fl.
 • Håndtering af politikerspørgsmål, pressesager- og henvendelser.
 • Rådgivning af kontorchefer, projektledere og andre i forbindelse med proces af sager til direktionen, politiske udvalg og tværgående beslutningskredse i kommunen. 

Den rette kandidat
Vi forventer, at du:

 • er uddannet kandidat (fx cand.scient.pol., cand.scient.adm. eller lignende) med minimum tre års erfaring fra et ministerium, en interesseorganisation eller en kommune
 • har stærke skriftlige evner
 • har politisk og strategisk tæft samt evner at agere i forlængelse af direktionen og på direktionens vegne
 • hurtigt og struktureret kan sætte dig ind i nye opgaver og emneområder samt bevarer overblikket, når der er mange bolde i luften. 

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • arbejder effektivt, struktureret og selvstændigt
 • bevarer overblikket uden at miste sansen for detaljen
 • er en empatisk og positiv holdspiller
 • har lyst til at være en del af et lille team, der arbejder tæt og som supplerer hinanden
 • er loyal og kan forholde dig til fortrolige oplysninger på professionel vis. 

Om os
Vi tilbyder et spændende job med faglige udfordringer og rig mulighed for at påvirke egne opgaver og løsningen af dem. Du får mulighed for stor personlig og faglig udvikling i en inspirerende og ambitiøs virksomhed, som arbejder med alt fra udvikling af den offentlige sektor, god arbejdsgiveradfærd og generel effektivisering af det administrative område i landets allerstørste kommune.
Du vil blive en del af et stærkt team, der også har et tæt samarbejde med de øvrige teams i Ledelsessekretariatet, som bl.a. varetager ansvaret for økonomistyringen af Koncernservice og Koncern IT.
 
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og efter gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation. Stillingen forventes besat som special- eller chefkonsulent.
 
Vi tilbyder fleksible arbejdsforhold og holder til i et moderne og attraktivt kontordomicil ved Fuglebakken Station.
 
Tiltrædelse ønskes den 1. august 2017.
 
Vil du vide mere?
Du kan få yderligere information hos teamleder Cecilia Garibaldi på 2497 9181 eller kontorchef Ulrik Bundgaard på 2939 8405.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 9. juni 2017.
Samtaler forventes afholdt i uge 24 og 25.
 
Om Koncernservice
Koncernservice er et af landets største fællesadministrative centre. Vi betjener Københavns Kommunes syv forvaltninger med styring af økonomi, løn- og personaleadministration. Det er vores mål at effektivisere og optimere administrative arbejdsgange og sikre et højt serviceniveau, så kommunens 45.000 medarbejdere kan koncentrere sig om at levere velfærdsydelser af høj kvalitet. Vi er ca. 700 ansatte og blandt landets største shared service centre. Læs mere om os på: www.koncernservice.kk.dk.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.