Støtte til frivilligt socialt arbejde

Link + intro til §18-midler x 2. 

Støtte til frivillige kulturelle aktiviteter

Det er muligt at søge støtte til egne kulturelle projekter, fx Snabslanten, støtte til koncertvirksomhed, mv. Læs mere under Kultur- og Projektstøtte.