Januar

Februar

Marts

Christianshavns Lokaludvalg - Lokalplan 331 Holmen II

Christianshanvs Lokaludvalg - Prinsessegade

Morten Kabell - LB Regens i Niels Brocks Gade 7

Morten Kabell - Afhentning af affald Sofiegade

Jakob Næsager - Parkering under Langebro

Jakob Næsager - Hvid afstribning på Kastrupvej

Jakob Næsager - Halbebyggelse med håndboldbane 20x40 m ved Amagerbrogade og Parmagade

Jakob Næsager - Fjernelse af cykler

Indre By Lokaludvalg - Zahles Skole

Indre By Lokaludvalg - Disp til at henlægge skibet Spektrum ud for Christians Brygge 23

Carl Christian Ebbesen - Regler for pølsevognes åbningstider

Carl Christian Ebbesen - Flytning af rytterstatue Kong Christian X

Bjarne Fey - Trafiksanering i området omkring Delosvej

Peter Thiele - Genbrug af regnvand til toiletskyl

Jakob Næsager - Planlagt halbebyggelse ved Amagerbrogade og Parmagade.

Jakob Næsager - Fælles gårdhave Sankt Hans Gade-Karreen

Birthe Skaarup - Ingen gæstelicenser i De Gamles By

Karin Storgaard - Sankt Kjelds Plads

Jakob Næsager - Plejeplan for Østre Anlæg

Jakob Næsager - Henvendelse om svar fra Vejdirektoratet

Indre By Lokaludvalg - Ændring afbestemmelser for opgravning og reetablering af veje

Indre By Lokaludvalg - Turistbusser i indre by i København

Indre By Lokaludvalg - Strædernes tilstand

Indre By Lokaludvalg - Lille Kongensgade

Poul Cohrt - Beboerinformation om byggeri af Trangravsbroen og Privantbroen

Lars Berg Dueholm - Parkering på området bag Ferring-bygningen

Karin Storgaard - Cowis rapport forud for faldulykke på Dronning Louises Bro

Karin Storgaard - Brovagt ved byens broer

Birthe Skaarup - Materielplads ved Amager Strandpark

Jakob Næsager - Parkeringsafgifter pålagt på Gunnar Nu Hansens Plads

Jakob Næsager - Parkering på terræn i Ørestad

April

Maj

Christianshavns Lokaludvalg - Refshalevej og Erdkehlgraven

Jakob Næsager - Indsamlet gadeaffald i København

Jakob Næsager - Spørgsmål om borgmesterbilen

Karin Storgaard - Spørgsmål om lokalplan Sundparkvej - del 2

Karin Storgaard - Spørgsmål om lokalplan Sundparkvej - del 1

Borgmester Anna Mee Allerslev - Status og videre plan for busslusen i Stengade

Karin Storgaard - Trafikforhold Edvard Griegs Gade mfl

Iben Wiene Rathje - Cykelriste og bump

Morten Kabell - Gadefest i Prinsessegade

Lars Berg Dueholm - Offentlige toiletter på Islands Brygge

Lars Berg Dueholm - Supplerende svar om Hansens Is på Islands Brygge

Jakob Næsager - Affald mv på Refshalevej og Erdkehlgraven

Allan Ahmand - Udeservering i Viktoriagade

Simon Strange - Parkeringsbåse i Kompagnistræde

Jakob Næsager - Ekstern advokatredegørelse - faldulykken ved Dronning Louises Bro

Jakob Næsager - Parkering og kontrol på Refshalevej

Jakob Næsager - Ophængning af plakater

Lars Berg Dueholm - Hansens Is på Islands Brygge

Christianshavns Lokaludvalg - koordinering af projekter ved Trekantsgrunden

Peter Thiele - Løberuter i København

Karin Storgaard - Nedlagte parkeringspladser over tre år

Vesterbro Lokaludvalg - Skråparkering

Karin Storgaard - Handicapvenlighed ved etablering af nye toiletter

Borgmester Pia Allerslev - Parkeringsanlægget ved Skuespilhuset

Islands Brygges Lokalråd og Amager Vest Lokaludvalg - ladcykelparkering Islands Brygge

Jakob Næsager - Hullede og ujævne cykelstier på Amagerbrogade

Bo Normander - Distortion 2012 - Sikkerhedsstillelse for renhold

Indre By Lokaludvalg - Manglende cykelparkering i Nørre Kvarter

Borgmester Pia Allerslev - Udgifter og årsværk i forbindelse med gelændersag

Lars Berg Dueholm - Parkeringssituationen bag Ferring-bygningen

Jakob Næsager - Nordhavnsvejbyggeriet

Jakob Næsager - Belægningsprocenter uden for betalingsområdet

Indre By Lokaludvalg - Grøn-tider for cyklister

Karin Storgaard - Handicappladser ved Kongens Nytorv

Morten Kabell - Søen i Ørstedsparken

Cecilia Lonning - Overvejelser om håndtering af en tsunami i København

Lars Berg Dueholm - Lossepladsvej og Rundholtvej

Indre By Lokaludvalg - Vindforhold ved Scala

Karin Storgaard - Lydfyr

Juni

Juli

August

Lars Berg Dueholm - Parkeringsindtægter til staten

Carl Christian Ebbesen - Byfornyelse

Iben Wiene Rathje - Trafik til og fra byggepladsen på Halmtorvet, Sønder Boulevard

Jakob Næsager - Renholdelse af Rådhuspladsen

Klaus Mygind - Gadebelysningen på Njalsgade

Borgmester Anna Mee Allerslev - Service i Københavns Erhvervscenter

Peter Thiele - Nedlæggelse af cykelsti ifm p-pladser Arresøgade og Refsnæsgade

Karin Storgaard - Ladestandere og elbilpladser i kommunen

1 - Karin Storgaard - Antal parkeringspladser 2009-2012

2 - Karin Storgaard - Antal parkeringspladser 2009-2012

3 - Karin Storgaard - Antal parkeringspladser 2009-2012

Jakob Næsager - El-biler og bilernes kørelængde

Jakob Næsager - Gademusikanter på Gammeltorv

Karin Storgaard - Støj ifm anlægsarbejdet på Nordhavnsvej

Nørrebro Lokaludvalg - Guldbergs Plads og Skab Din By

Karin Storgaard - Nordhavnsvej - rengøring

Karin Storgaard - Bebyggelse hjørnet Øresundsvej og Krimsvej

Jakob Næsager - Grønne tage

Karin Storgaard - Forsinkelse af togdrift ifm byggeriet af Nordhavnsvej

Simon Strange - Materialegård i Studiestræde

Lars Weiss - Vandledning i Nyhavn

Karin Storgaard - Springvandet på Axeltorv

Karin Storgaard - Områdefornyelsen i Sankt Kjelds Kvarter

Karin Storgaard - Genhusning ifm byggeriet af Nordhavnsvej

Iben Wiene Rathje - Mulighed for etablering af regnvandsopsamling på Sønder Boulevard

Birthe Skaarup - Støj fra Rådhuspladsen

Karin Storgaard - Uvildighed ved dispensationer

Lars Weiss - Torvehallerne

Morten Kabell - Paradis Is på Strøget

Jakob Næsager - Toholdsskift i forb med anlægsarbejder

Jakob Hougaard - Standsningsforbud i Toldbodgade

1 - Jakob Næsager - Udlandsrejser ifm kvarter- og områdeløft gennem de sidste fem år

2 - Jakob Næsager - Udlandsrejser ifm kvarter- og områdeløft gennem de sidste fem år

Flemming Steen Munch - Renhold i byen

Jakob Næsager - Ammoniakanlæg i Kødbyen

Jakob Næsager - Bilkørsel i Indre By

Karin Storgaard - Garagen under Langebro

Nørrebro Lokaludvalg - Nedlæggelse af seks beboelseslejemål Sortedam Dossering

Karin Storgaard - Lille Kongensgade - spærring med bom

Peter Thiele - Ombygning af ejendommen Nørrebrogade 32

Jakob Næsager - Christianshavnsruten

Jakob Næsager - Genåbning af Ladegårds Å

Lars Berg Dueholm - Parkeringssituationen bag Ferring-bygningen

Jakob Næsager - Badning i De Indre Søer

Karin Storgaard - Papirbeholdere til villaer og rækkehuse

Jakob Næsager - Refshalevej

Lise Thorsen - Morgenåbent på genbrugsstationerne

Jakob Næsager - Parkering på Østerbro

September

Morten Kabell - Offentlige bænke i København

Michael Fjeldsøe - Bassinledning i Vigerslevparken

Karin Storgaard - Prioritering af genopretning af trafiksignaler i København

Jesper Christensen - Belysning på stier langs Ruten

Jakob Næsager - Cykelsti på Sønder Boulevard

Jakob Næsager - Budgetaftale om Amagerbrogade

Birthe Skaarup - Afdragsordning for renholdelse efter Distortion 2011

Christianshavns Lokaludvalg - Ulovlig beboelse på Refshalevej og Erdkehlgraven

Jakob Næsager - Ulovlige beboelser på Refshalevej og Erdkehlgraven

Karin Storgaard - Elbiler skal også betale for parkering

Borgmester Pia Allerslev - del 1 - Bilejerskab i København og Amagerbrogade

Borgmester Pia Allerslev - del 2 - Bilejerskab i København og Amagerbrogade

Borgmester Pia Allerslev - del 3 - Bilejerskab i København og Amagerbrogade

Borgmester Pia Allerslev - del 4 - Bilejerskab i København og Amagerbrogade

Jakob Næsager - Stien mellem Adelgade og Borgergade

Cecilia Lonning - Problemer med kommunens lyssignaler mm

Karin Storgaard - Cykelparkering og Et løft til vejene

Nørrebro Lokaludvalg - Ændring i trafikforsøget i Elmegade

Indre By Lokaludvalg - Midlertidig placering af skibet Spektrum ved Christians Brygge

Borgmester Pia Allerslev - Nye beholdere til etageejendomme

Morten Kabell - Inderhavnsbroerne og lejemål Christiansholm (Papirøen)

Jesper Christensen - Farumruten, belysning omkring tunneler

Nørrebro Lokaludvalg - Dækningsgrave i Københavns Kommune

Simon Strange - Materialegård i Studiestræde

Iben Wiene Rathje - Cykelgennemkørsel til Dybbølsbro fra Dybbølsgade

Bo Normander - Cykelparkering Islands Brygge

Cecilia Lonning - Cykelkampagne for god karma på cykelstierne

Jakob Hougaard - Toldbodgade, Esplanaden og Grønningen

Jakob Næsager - Københavns Kommunes affaldsgebyrer

Morten Kabell - Områdefornyelsernes bevillingsmuligheder

Morten Kabell - Vand på DSBs arealer

Karin Storgaard - Provenutab forbundet med delebiler

Signe Goldmann - Mulighed for at indarbejde grønne tiltag ved udbud

Cecilia Lonning - Initiativer i Ryvangskvarteret ifm Klimatilpasningsplanen

Oktober

Jakob Næsager - Parkeringsdeklarationer

Iben Wiene Rathje - Elbilpladser ved Brønshøj Sundhedshus

Bo Normander - Rammeaftale i forbindelse med nyt bycykelsystem

Cecilia Lonning - Anvendelse af Bluethooth

Jakob Næsager - Nordhavnsvej, tilslutning til Lyngbyvej

Karin Storgaard - Ejerforeningen Svanemøllegården og Nordhavnsvejprojektet

Karin Storgaard - Signalreguleret kryds mellem Nordhavnsvej og Helsingørmotorvejen

Jesper Christensen - Rettelse til svar om belysning langs med Hareskovvejen

Christianshavns Lokaludvalg - Vandkvalitet i Ydre Stadsgrav

Morten Kabell - Tilsyn med metrobyggepladser - Rådhuspladsen

Christianshavns Lokaludvalg - Anlægsprojekter på Christianshavn

Christianshavns Lokaludvalg - Den kommunale fortovsordning på Christianshavn

Jakob Næsager - Regler for etablering af nedkørsler

Jakob Næsager - Stor vandpyt på cykelsti Christmas Møllers Plads

Jonas Bjørn Jensen - Akutventelisten

Nørrebro Lokaludvalg - Retningslinjer for allergifremkaldende træer

Nørrebro Lokaludvalg - Busgade ved Nørrebro Station

Karin Storgaard - Offentlige toiletter og cykelparkering ved Svanemøllen Station

Karin Storgaard - Høring ifbm cykelprojektet Randersgades forlængelse

Jonas Bjørn Jensen - Weekendbemanding af legepladsen Blegdamsremisen

Jan Andreasen - Tomme kommunale byggegrunde i Bispebjerg

Christianshavns Lokaludvalg - Christianshavns Torv

Borgmester Anna Mee Allerslev - Eksperttænketank for Integration

Jakob Næsager - Bycykler

Indre By Lokaludvalg - Natklubbers inddragelse af offentligt vejareal

Indre By Lokaludvalg - Inddragelse af lokaludvalg

Indre By Lokaludvalg - Kanal Cafeens udendørsservering

Indre By Lokaludvalg - Afgiftsfri udendørsservering i 2012 og fremover

Karin Storgaard - Ukrudt og hækklipning på Jeppes Alle

Indre By Lokaludvalg - Krydset Åboulevard - Rosenørns Alle

Jakob Næsager - Arealet af lommeparken i Husum

Karin Storgaard - Cykeltaxier i København

Bo Normander - Lejekontrakt Christiansholm - Papirøen

Iben Wiene Rathje - Kloakudløb i Utterslev Mose

Flemming Steen Munch - H C Andersens Boulevard

Lars Berg Dueholm - Signalanlæg Ørestad

November

Morten Kabell - Tidlig affaldsafhentning

Lars Berg Dueholm - Jordbunke på Richard Mortensens Vej

Jakob Næsager - Gravearbejde på cykelsti ved Christmas Møllers Plads

Christianshavns Lokaludvalg - Trafiksanering af Prinsessegade, Rettelse

Peter Thiele - Midler til genbrug af regnvand

Jakob Næsager - Rejseregler

Jakob Næsager - Om udsendelsesliste for Amagerbrogade

Karin Storgaard - Materiale og udsendelsesliste for Amagerbrogade

Morten Kabell - Omlægning af varetransport på Gasværksvej

Karin Storgaard - Redegørelse ifm studieture i områdefornyelser i perioden 2007-2012

Christianshavns Lokaludvalg - Bopælspligt i nye boliger på Krøyers Plads

Iben Wiene Rathje - Almennyttigt byggeri

Christianshavns Lokaludvalg - Supplerende bemærkninger til høringssvar om skybrudsplan

Jakob Næsager - Statusnotat om Refshalevej og Erdkehlgraven

Muhammed Aslam - Ejendommen Langhusvej 91

Christianshavns Lokaludvalg - Cykelforbindelser til og fra Inderhavnsbroen og Trangravsbroen

Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg - Skybrudssikring af Amager

Birthe Skaarup - Reklame på p-billetautomaterne

Jakob Næsager - Parkering i private p-anlæg

Klaus Mygind - Sti ved Snorresgade

Karin Storgaard - Delebiler er fritaget fra betaling

Christianshavns Lokaludvalg - Trafiksanering af Prinsessegade

Karin Storgaard - Nordhavnsvejs tilslutning til Helsingørmotorvejen

Jakob Hougaard - Lokalplan 465 Indertoften II - Fordeling af trafik

Klaus Mygind - Ulovlig taxakørsel mm i Store Strandstræde

Karin Storgaard - Redegørelse vedr. spørgsmål fra grundejeren

Jakob Næsager - Bilejerskab i København

Jakob Næsager - T-kryds-løsning Nordhavnsvej

Karin Storgaard - Problemer med indstilling i lyskryds

Lars Weiss - Belysning på P. Knudsensgade

Karin Storgaard - Lærlinge ved projekt Nordhavnsvej

Karin Storgaard - Bygge- og anlægsarbejde om lørdagen

Jakob Næsager - Håndtering af biologisk husholdningsaffald

Jakob Næsager - Midlertidige afværgeforanstaltninger i Ryvangskvarteret

Jakob Næsager - Oprydning Refshalevej - Erdkehlgraven - Laboratoriegraven - Tømrergraven

Karin Storgaard - Bænke ved Damhussøen

Karin Storgaard - Trafiksignaler i genopretningspakke til vejområdet

Jakob Næsager - Anvendelse af gennemtrængelige materiale på p-arealer

December