Januar

Februar

Marts

April

Svar 7. april 2008 til Karin Storgaard (O) om forurening fra skibe

Svar 7. april 2008 til Karin Storgaard (O) om arkitektkonkurrencer

Svar 7. april 2008 til Jesper Schou Hansen (V) om kolonihaver på Amager Fælled

Svar 11. april 2008 til Morten Kabell (Ø) om nedrivninger og nybyggeri i Brønshøj/Husum

Svar 11. april 2008 til Lars Dueholm (V) om politianmeldelse af skiltehærværk

Svar 11. april 2008 til Jesper Schou Hansen (V) om nyttehaver på Amager Fælled

Svar 11. april 2008 til Jesper Schou Hansen (V) om bygningsreglement

Svar 11.april 2008 til Camilla Burgwald (F) om boligbyggeri

Svar 14. april 2008 til Karin Storgaard (O) om paraboler på altaner

Svar 14. april 2008 til Karin Storgaard (O) om parkeringsbehov og områdeløft i Sjællandsgadekvarteret

Svar 14. april 2008 til Karin Storgaard (O) om opstilling af parkeringsbilletautomater

Svar 17. april 2008 til Lars Dueholm (V) om Racing Festival

Svar 17. april 2008 til Karin Storgaard (O) om City Apartments

Svar 17. april 2008 til Karin Storgaard (O) om parkering ved institutionen Børneriget

Svar 17. april 2008 til Jesper Schou Hansen (V) om luftforurening på Nørreport

Svar 24. april 2008 til Lars Dueholm (V) om oprydningsforpligtelserne vedr. Nordre Landkanal

Svar 24. april 2008 til Lars Dueholm (V) om parkering ved Porthuset

Svar 24. april 2008 til Hamid El Mousti (A) om krydset Stormgade/Tietgensgade og H.C. Andersens Boulevard

Svar 25. april 2008 til Lars Dueholm (V) om Verdensnaturfondens Sluk Lyset-kampagne

Svar 29. april 2008 til Bjarne Fey (F) om kulturcenter Assistens' forsikringsudgifter

Svar 29. april 2008 til Winnie Berndtson (U) om tidsplan og økonomi for badestranden i Svanemøllebugten

Maj

Juni

Svar 9. juni 2008 til Winnie Larsen-Jensen (U) om flytning af busstoppested i Prinsessegade

Svar 9. juni 2008 til Monica Thon (B) om udeservering på Teglgårdsstræde 4A-8B

Svar 9. juni 2008 til Morten Kabell (Ø) om omlastningspladser uden for København

Svar 9. juni 2008 til Jesper Schou Hansen (V) om luftforurening på Nørreport st., filtre

Svar 9. juni 2008 til Johannes Nymark (A) om ejendommene Strandpromenaden 33-39

Svar 9. juni 2008 til Hamid El Mousti (A) om personalepolitik, sygefravær og ledelsesproblemer

Svar 11. juni 2008 til Morten Kabell (Ø) om retablering af cykelstier efter gravearbejder

Svar 12. juni 2008 til Karin Storgaard (O) om gårdanlægget Sæterdalsgade

Svar 12. juni 2008 til Johannes Nymark (A) om sommeroprydning i Havnegade

Svar 17. juni 2008 til Anne Vang (A) om figuren "Granskende pige"

Svar 17. juni 2008 til Jesper Schou Hansen (V) om luftforurening på Nørreport station, filtre

Svar 17. juni 2008 til Bjarne Fey (F) og Ninna Thomsen (F) om prisen på lejeboliger

Svar 23. juni 2008 til borgmester Mogens Lønborg (C) på forskellige spørgsmål

Svar 24. juni 2008 til Karin Storgaard (O) om renholdelse i Heibergsgade

Svar 25. juni 2008 til Morten Kabell (Ø) om overholdelse af lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord

Svar 25. juni 2008 til Anne Vang (A) om kulturkajen Docken

Svar 27. juni 2008 til Karin Storgaard (O) om manglende renholdelse i Heibergsgade

Svar 27. juni 2008 til Karin Storgaard (O) om trafiksanering på Holbergsgade/Toldbodgade samt signalregulering på Toldbodgade ved Amaliehaven

Svar 27. juni 2008 til Karin Storgaard (O) om statistisk baggrundsmateriale vedrørende personskader ved trafikulykker med lastbiler

Svar 27. juni 2008 til Karin Storgaard (O) om afspærring af krydset Tuborgvej/Tagensvej

Svar 30. juni 2008 til Karin Storgaard (O) om byggesagsbehandling - gebyrer og sagsbehandlingstid

Juli

August

September

Oktober

November

December