Januar

3. januar 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Flemming Steen Munch (V) om bygning til spejdere i Brønshøj

3. januar 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om byggeri af seniorbofællesskab Den 3. revle på Nørrebro

3. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om TR liste

5. januar 2018 - svar til Jakob Hougaard (A) om klage over 2 parkeringsafgifter på handicapparkeringsplads

5. januar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om boliger på tørrelofter Strandvejen 75

8. januar 2018 - svar til Amager Vest Lokaludvalg om bedre belysning

8. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om tre broer på Sluseholmen

9. januar 2018 - svar til Vanløse Lokaludvalg om styning, beskæring af popler ved Bellahøjmarken

10. januar 2018 - svar til Amager Vest Lokaludvalg om modelflyvebane

12. januar 2018 - svar til Kongens Enghave Lokaludvalg om dispensation til 3 broer på Sluseholmen

12. januar 2018 - svar til Amager Vest Lokaludvalg om bedre stiforbindelse over Amager Fælled ved rideskolen på Islands Brygge

15. januar 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om politiets rolle i forbindelse med trafikale anlægsprojekter

17. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om handicapparkeringsskilet og skiltning ifm motortomgang ved parkering

18. januar 2018 - svar til Amager Vest Lokaludvalg om medvirken på borgermøde i Amager Vest om villaservitutter mv

19. januar 2018 - yderligere svar til Niels E. Bjerrum (A) om manglende tømning af skrald

19. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om gratis parkering til elbiler

19. januar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om opmærkning af parkeringsbåse

22 . januar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om administrativt nedlagte p-pladser

22. januar 2018 - svar til Lars Weiss (A) om landzonens beliggenhed mv

23. januar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om Storkebakken og terrænregulering m.v

23. januar 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om fodgængerovergang på Artillerivej

23. januar 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om turisttoget City Train

23. januar 2018 - svar til Mette Annelie Rasmussen om afslag på dispensation til Kirkens Korshærs hjemløsehus i Nordvest, Kæmnervej 1

23. januar 2018 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om kollegiebyggeri i Århusgadekvarteret

23. januar 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om byggepladstrafik i forbindelse med opførelse af bebyggelse på Papirøen

24. januar 2018 - svar til Alex Vanopslagh (I)  om kampagnerne Genbrug er guld samt bycykler for borgerne

24. januar 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om borgermøde på Christianshavns Torv

24. januar 2018 - svar til Amager Øst Lokaludvalg om nedrivning af bygning på Strandlodsvej 3

25. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Rabat muren

26. januar 2018 - svar til Vesterbro Lokaludvalg om Sivholm, The Private Island - planlagt byggeri og offentlig adgang til havnens kajkanter

29. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om krav om mulighed for tilslutning til bygas ved udarbejdelse af nye lokalplaner

30. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om en Havnepromenade for alle.

30. januar 2018 - svar til Ulrik Kohl (Ø) om prioritering af byfornyelsesstøtte - bygningsfornyelse

30. januar 2018 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om kollegiebyggeri i Århusgadekvarteret i Nordhavn

31. januar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om nedrivning af bygningen på Strandlodsvej 3

31. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om manglende tømning af skrald

31. januar 2018 - svar til Ulrik Kohl (Ø) om beslutning om højhuse i kommuneplanen

Februar

1. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om cykelparkering ved Kronen i Vanløse, ved Føtex hovedindgang

1. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om takster på kirkegårde

1. februar 2018 - svar til Alex Vanopslagh (I) om kampagnen genbrug er guld

2. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om parkering i Indre By - herunder Israels Plads, Adelgade, parkeringsanlæg, beboerlicens

2. februar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om sommersæson 2018 Islands Brygge

2. februar 2018 - svar til Vesterbro Lokaludvalg om den nye Gasværksvejens skole i Kødbyen

5. februar 2018 - svar til Fanny Broholm (Å) om priser på almene ungdomsboliger

6. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om udvikling i antal parkeringsafgifter

6. februar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om sikker skolevej

6. februar 2018 - svar til Østerbro Lokaludvalg om Lynbyvej lokalgade vest

7. februar 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om ændrede vilkår for udendørskoncerter i Tivoli

8. februar 2018 - svar til Ulrik Kohl (Ø) om sekretariatsbetjening af bestyrelsesmedlemmer i ARC

8. februar 2018 - svar til Alex Vanopslagh (I) om bycyklerne

9. februar 2018 - svar til Marcus Vesterager (A) om Jagtvej 101

9. februar 2018 - svar til Lars Weiss (A) om dispensation til Grønlandske Handels Plads

12. februar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om skybrud og søerne

12. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om lyskryds Vasbygade, Havreholmen

13. februar 2018 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om status på Trafikplan Indre Nørrebro

13. februar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om status på projektet,høringen vedr. et muligt butikscenter på Gadelandet i Husum

13. februar 2018 - svar til Amager Vest Lokaludvalg om dårlig belysning, gadebelysning på Englandsvej

14. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om taxiskilt - Admiral Hotel

15. februar 2018 - svar til Mette Annlie Rasmussen (B) om bilfrit byggeri på Rabarbervej

16. februar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om skiltning og afspærringer langs havnefronten

19. februar 2018 - svar til Marcus Vesterager (A) om Nørrebro Stationsområde, Basargrunden, Bispeengbuen og Hans Tavsens Park

19. februar 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om gader og pladser i Middelalderbyen

19. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om borgerrådgiverens kritik af TMF vedr. håndtering af borgerhenvendelser

20. februar 2018 - svar til Caroline Stage (V) om vandtryk i København

20. februar 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om igangsættelse af partshøring i forbindelse med byggeri af almene boliger på Tikøbgade

21. februar 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om Arriva-miljørabat og licens

23. februar 2018 - svar til Caroline Stage (V) om vandtryk i København

22. februar 2018 - svar til Alex Vanopslagh (I) om by- og pendlercykler

28. februar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om belysning ved Bryggebroen

28. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om Arkonagade , ibrugtagningstilladelse

Marts

1. marts 2018 - svar til Tommy Petersen (B) om lokalerne under Langebro

2. marts 2018 - svar til Laura Rosenvinge (A) om borgermøde om Gadelandet II

2. marts 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om brug af Cirkuspladsen på Bellahøj

2. marts 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om farlig trafikal situation på Islands Brygge

2. marts 2018 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om Trafiksanering i Lundtoftegade

2. marts 2018 - svar til Vesterbro Lokaludvalg om Enghave Plads

2. marts 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om omdannelse af Nybrogade

1. marts 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om trafiksikkerheden omkring kommunens skoler

2. marts 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om parkering på Vesterbro - Sønder Boulevard og sidegader hertil

5. marts 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om statue af Christian IV ved Børsrampen

5. marts 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om sandsugning i Øresund

5. marts 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om cykelparkeringsnormer i Kommuneplan 2015

6. marts 2018 - svar til Caroline Stage (V) om opfølgning om vandtrykket i København

6. marts 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om antal administrativt nedlagte parkeringspladser samt lokalitet og tidspunkt

7. marts 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om tillæg nr. 2 til lokalplan 410-1 Artillerivej Syd

7. marts 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Lejerbos opsætning af to hegn langs havnefronten i Strandgade

7. marts 2018 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om trafikale problemer på Søruten

08.03.2018 - svar til Marcus  Vesterager (A) om affaldstømning og afhentning

08.03.2018 - svar til Marcus Vesterager (A) om kvindelige urinaler

08.03.2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om trafiksikkerhed i Nordhavn, Sundkrogsgade under PFA ombygning

8. marts 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om mulighed for overdækning af banegraven ved Hovedbanegården

9. marts 2018 - svar til Carl Christian Ebbesen (O) om opgravning af Jernbane Alle i Vanløse

12. marts 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om cykling i brostensgader

12. marts 2018 - svar til Fanny Broholm (Å) og Marcus Vesterager (A) om planer for Basargrunden ved Nørrebro Station

12. marts 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om midlertidig anvendelse af Borgergade

12. marts 2018 - svar til Karin Gaardsted (A) om digitalt cykelstelnummer

13. marts 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om bannerreklame på Ørkenfortet ved Knippelsbro

13. marts 2018 - svar til Gorm Gunnarsen (Ø) om etape 2. af renovering af Ny Amagerbrogade

13. marts 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om blokering af Havneringen på Tømmergravsvej

13. marts 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om sommersæson 2018 Islands Brygge

13. marts 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om trafiksikkerheden omkring kommunens skoler - politiets holdning, ensretning, trafikregulering

14. marts 2018 - svar til Amager Øst Lokaludvalg om fortolkning af lokalplan nr. 550 Lindgreens Alle

14. marts 2018 - svar til Ninna Hedeager Olsen (Ø) om tilbagekøb af gadebelysning

15. marts 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om beboerparkering i parkeringsanlæg

16. marts 2018 - svar til Caroline Stage (V) og Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om Nørrebro Stationsområde - Basargrunden

16. marts 2018 - svar til Marcus Vesterager (A) om etablering af tagboliger i eksisterende bebyggelse

16. marts 2018 - svar til Marcus Vesterager (A) om hoteller og hotelværelser

19. marts 2018 - svar til Finn Rudaizky (O) om afslag til Nordic Seaplanevedr. miljøgodkendelse til permanent lufthavn i Københavns Havn

20. marts 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om fredeliggørelse af Vester Voldgade

20. marts 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om høringssvar om Tivolis miljøgodkendelse

21. marts 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om de digitale reklamestandere

22. marts 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om dumpede aviser

22. marts 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om følgegruppe for helhedsplan De Gamles By

23. marts 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om anvendelse til vuggestue Teglholmens Østkaj 9

23. marts 2018 - svar til Helle Bonnesen (C) om erstatningsansvar ved faldulykke

23. marts 2018 - svar til Marcus Vesterager (A) om konvertering af kontorlokaler til boliger

23. marts 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om brev fra Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om fjernelse af skibsvargene i Amager Strandpark og Erdkehlgraven

23. marts 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om parkeringsplader -  dyrere at etablere i København en fx Frederiksberg og Århus

27. marts 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om Applebys Plads

27. marts 2018 - svar til Niels e. Bjerrum (A) om etablering af vuggestue på Teglholmens Østkaj 9

28. marts 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om lokaler under Langebro på Amagersiden

April

3. april 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om planlagte og opførte boliger i København SV

4. april 2018 - svar til Flemming Steen Munch (V) om terrorsikring

4. april 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om status på åbning af aftalte parkeringspladser på kommunale institutioner for beboerparkering

5. april 2018 - svar til Finn Rudaizky (O) om forbud mod al sejlads med vandscootere og jetski i Københavns Havn fra 1. maj til 1. september

6. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om åbning af viadukten under banen i Århusgade

6. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om udeservering ved Det Kongelige Teater

6. april 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om byggeri i Sø nord for Vejlands Alle ved Sjællandsbroen

6. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om tilsynsbrev vedr. Lejerbo København, Mjølnerparken

9. april 2018 - svar til Alex Vanopslagh (I) om parkering ved Islands Brygge Skole

9. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om blokering af parkeringspladser ifm byggeprojekter - herunder i Eskildsgade foran Cafe Glad ifm altanprojekt

9. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om flaskecontainer på parkeringsplads i Skydebanegade - står der stadig efter endt metrobyggeri

9. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om skiltning af tomgangsregulativet

9. april 2018 - svar til Astrid Aller (F) om kollegieboliger og ungdomsboliger

10. april 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om madmarked på Grønlandske Handels Plads

10. april 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om Refshalevej - Ønske om cykelsti langs vandsiden

10. april 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om mulighed for trafiktællinger på Prinsessegade

10. april 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om håndtering af udsorteret plastaffald

12. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om parkeringskaos i København

13. april 2018 - svar til Finn Rudaizky (O) om fleksible boliger på Holmen

13. april 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om prisen på begravelsesplads

13. april 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om gratis ture på bycykel

16. april 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om mulige trafikale ændringer omkring Kongens Nytorv

16. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Distortion

16. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om el-adgang ved Dr. Louises Bro

17. april 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om cyklistulykker i Københavns Kommune

17. april 2018 - svar tl Niels E. Bjerrum (A) om klagesag om Strandgade 37-67 (parkeringsareal) Københavns Kommune

17. april 2018 - svar til Bispebjerg Lokaludvalg og Områdefornyelsen Nordvest om startredegørelse for Rentemestervej (ISS-grunden)

18. april 2018 - svar til Alex Vanopslagh (I) om placering af affaldsbeholdere

18. april 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om oprydning på Gammel Strand

20. april 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om blødgøring af brugsvand i KK

23. april 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om passage fra Rigensgade, Nyboder til Kongens Have

23. april 2018 - svar til Jakob Hougaard (A) om Vanløse Bio - servitut

23. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om ansøgning om glasafskærmning

23. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om viadukten under Århusgade - lukning fra august 2018 til marts 2019

23. april 2018 - svar til Fanny Broholm (Å) og Finn Rudaizky (O) om regler om betaling for erstatning af træer

24. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om parkering på ydre Østerbro - Vennemindevej, Tåsingegade, Hesseløgade

24. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om tomme boliger

25. april 2018 - supplerende svar til Niels E. Bjerrum (A) om parkering på Vesterbro

26. april 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om lokalplanforslag for Bomhusvej

26. april 2018 - svar til Caroline Stage (V) om Copenhagen Bicycles og pladsen foran Inderhavnsbroen

Maj

2. maj 2018 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om trafikale problemer på Søruten

2. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Tingvej

4. maj 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om eventuelle konsekvenser for indstilling om udlejningscykler

7. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om parkering på Ydre Nørrebro - Vennemindevej, Tåsingegade og Hesseløgade

7. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om ændring af Forskrift for udendørs musikarrangementer

7. maj 2018 - svar til Østerbro Lokaludvalg om trafikale problemer i Århusgadekvarteret

8. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om sikring af byrummets kulturarv i form af byinventar som fx de ikoniske Poul Holsøe plakatsøjler - del af projekt for Rådhuspladsen efter endt metrobyggeri

8. maj 2018 - svar til Fanny Broholm (Å) om roadpricing, miljødifferentierede p-licenser og delebiler

8. maj 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om modelflyveklubben på Selinevej

9. maj 2018 - svar til Marcus Vesterager (A) om oversigt over bebyggelsesprocent, befolkningstæthed og grønne områder

14. maj 2018 - svar til Finn Rudaizky (O) om FSB

15. maj 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om planforhold ift. byggeri på Teglholmen

16. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Pio Parken

16. maj 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om fordeling af midler fra arrangementspuljen

16. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om  parkering på Vesterbro - 2 konkrete parkeringsforslag

16. maj 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om Erdkehlgraven

17. maj 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om parkeringskontrol og persondataforordningen

17. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om cykelsti på Raffinaderivej

17. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om brug af B&W hallen ifm afholdelse af Copenhell musikfestival

17. maj 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om LAB - affald i byrummet

17. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Amager Strandpark

17. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Distortion Vesterbro - Nødråb

18. maj 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om photocatalysis i København

18. maj 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om sandsugning i Øresund

18. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om sommersæson 2018 Islands Brygge

18. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om uheldigt sagsforløb ifm byggeri på Lersø Parkalle

22. maj 2018 - svar til Caroline Stage (V) om energiforbruget i de kommunale bygninger

22. maj 2018 - svar til Klaus Mygind (F) yderligere om eventuelle konsekvenser for indstilling om udlejningscykler

22. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om parkering på ydre Østerbro - Vennemindevej, Tåsingegade, Hesseløgade - skråparkeringspladser

24. maj 2018 - svar til Finn Rudaizky (O) om manglende læskure ved Amagerbanken og Prags Boulevar i retning mod byen

24. maj 2018 - svar til Franciska Rosenkilde (Å) om alternative boformer

24. maj 2018 - svar til Andreas Keil (A) om tung trafik

24. maj 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om bioaffaldssortering

25. maj 2018 - svar til Alex Vanopslagh (I) om bycyklerne

25. maj 2018 - svar til Fanny Broholm (Å) om kildesortering, delebiler og multimodale hubs

25. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om historiske plakatsøjler på Rådhuspladsen

28. maj 2018 - svar til Karen Melchior (B) om miljøkrav til busser i shuttle- eller turistfart i København

28. maj 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg om tilladelse til Mosetræf 2018

28. maj 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om forsøg med frigader - Gammel Strand, Lille Kongensgade, Webersgade - begrønning af gader, legegader

28. maj 2018 - svar til Julie Bang Henriksen om p-plader på Israels Plads

29. maj 2018 - svar til Andreas Keil (A) om der er det fornødne areal i Blågårdsgade til bedredskabets stigeredning i tilfælde af brand

29. maj 2018 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om biomasse og Københavns klimaplan

29. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om forskrift for udendørs musikarrangementer

29. maj 2018 - svar til Østerbro Lokaludvalg om trafikale problemer i Århusgadekvarteret

29. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om svar til Rambøll om Copenhell byggetilladelse

31. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om cykeladgangt på Gammel Holm, Heibergsgade

31. maj 2018 - svar til Julie Bang Henriksen om p-pladser på Israels Plads

31. maj 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om grøn bilbølge og lysreguleringer på vej ind ad Åboulevarden frem mod Rådhuspladsen

Juni

1. juni 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om annoncering af stadeplads i Havneparken Islands Brygge

4. juni 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om vilkårene for Distortion 2018 i Indre By

4. juni 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om affaldskurve på Amagerbrogade

5. juni 2018 - svar til Flemming Steen Munch (V) om terrorsikring af krydset Peder hvitfeldts Stræde - Rosengården

6. juni 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om fejringen af Christianshavns 400 års jubilæum

6. juni 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om placering af Christian IV statuen ved Børsrampen

11. juni 2018 - svar til Bispebjerg Lokaludvalg om etablering af flere indgange til Bispebjerg Kirkegård

11. juni 2018 - svar til Flemming Steen Munch (V) om pulje til fjernelse af skibsvrag

8. juni 2018 - svar til Alex Vandopslagh (I) om affaldsgebyret

8. juni 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om Rådhusplads Distortion

8. juni 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om Østre Anlæg

8. juni 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om helhedsplan for De Gamles By - følgegruppen

11. juni 2018 - svar til Finn Rudaizky (O) om beskyttelsespenge ifbm nedrivningen i den almene boligorganisation 3B afd. 3041, Remisevænget Nord

11. juni 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Distortion

12. juni 2018 - svar til Flemming Steen Munch (V) om udsættelse af sager på TMU-møder

12. juni 2018 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om størrelsen af overhead

13. juni 2018 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om sommeraffald

14. juni 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om beslutningsproces vedr. forskrift for udendørs musikarrangementer

14. juni 2018 - svar til Marcus Vesterager (A) om udstykning i villaområder

14. juni 2018 - svar til Karin Storgaard (O) om status på huller i veje og fortove på Østerbro

14. juni 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om trafiksikkerhed på Nygårdsvej - tryghed for cyklister, trafikulykker

14. juni 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om gener ifm udsugning fra restaurant

14. juni 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om status i sag om hegn samt om, hvad der skal til for at give en tilladelse til hegn på 1,2 m

15. juni 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Copenhell

18. juni 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om ønske til fremtidig udarbejdelse af lokalplaner

18. juni 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om bebyggelsesprocenten i Ørestad - byggeri på den yderste grund i Ørestad syd

18. juni 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Donkey cykler ved Kødbyen

19. juni 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om færdslen på havnepromenaden fra Langebrogade mod Asiatisk Plads

19. juni 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om private lån optaget i almene boliger

19. juni 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om fortsættelse af midlertidig udeservering i Griffenfeldsgade

19. juni 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om status om affaldshåndtering i forbindelse med campingområdet, Copenhell

19. juni 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om tilladelse til udendørs musikarrangementer i 2017, status MONICA

20. juni 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om visioner for havnen og kanalerne

20. juni 2018 - svar til Flemming Steen Munch (V) om affaldsudgifter

20. juni 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om træpolitik, ikoniske træer mm

21. juni 2018 - svar til Caroline Stage Olsen (V) om træer

21. juni 2018 - svar til Caroline Stage Olsen (V) om energiforbruget i 6-byernes kommunale ejendomme

21. juni 2018 - svar til Flemming Steen Munch (V) om status på udførsel af klimatilpasningsplanens anbefalede initiativer

22. juni 2018 - svar til Flemming Steen Munch (V) om udeservering i Store Kannikestræde

22. juni 2018 - svar til Finn Rudaizky (O) om manglende læskure ved Amagerbank og Prags Boulevard i retning mod byen

22. juni 2018 - svar til Flemming Steen Munch (V) om parkeringsapp

22. juni 2018 - svar til Ulrik Kohl (Ø) om Sankt Hans aften på Christianshavn

25. juni 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om renholdelse på Krøyers Plads

25. juni 2018 - svar til Ulrik Kohl (Ø) om status på behandling af sag om historiske atelierer i Københavns kulturakse - Holckenhus

25. juni 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om maling af kommende byggeri på hjørnet af Ny Øsgtergade og Store Regnegade

26. juni 2018 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om bevarende lokalplan for Søfronten

26. juni 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om skiltning ved Krøyers Plads

26. juni 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om afgørelsei Vejdirektoratet - Status på klagesag over reetablering efter garvearbejde i Kompagnistræde

27. juni 2018 - svar til Alex Vanopslagh (I) om undersøgelse af whistleblowerhenvendelse

27. juni 2018 - svar til Finn Rudaizky (O) om udbedring af huller - Genopretning

27. juni 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om brugen af reserverede parkeringspladser - handicapparkeringspladser

28. juni 2018 - svar til Brønshøj-Husum Lokaludvalg om seniorbofællesskaber på Ruten

28. juni 2018 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om cykelprojekt på Nordre Frihavnsgade - Status

28. juni 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om brostensbelægningen reetableres

28. juni 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om cykelsti på Refshalevej

28. juni 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om dispensation til afholdelse af Sankt Hans arrangement

29. juni 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om pumpestationen på Vermlandsgade

Juli

3. juli 2018 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om kunstbane Hekla Park

3. juli 2018 - svar til Finn Rudaizky (O) om kunstbane Hekla Park

3. juli 2018 - svar til Østerbro Lokaludvalg om fodgængerfelt over Blegdamsvej ved Rigshospitalet

3. juli 2018 - svar til Niko Grünfeld (Å) om omdannelse af ateliererne i Holckenhus til taglejligheder

3. juli 2018 - svar til Amager Vest Lokaludvalg om trafiksikkerheden for bløde trafikanter i Ørestad Syd

2. juli 2018 - svar til Marcus Vesterager (A) om trafiksikkerhed i krydset Ålekistevej, Jyllingevej og på Ålekistevej

2. juli 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om farlig trafikal situation på Islands Brygge

5. juli 2018 - svar til Laura Rosenvinge (A) om legepladser

4. juli 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om byggesagsgebyrer

4. juli 2018 - svar til Karen Melchior (B) om trafiksignaler ved sikre skoleveje

4. juli 2018 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om annoncørbetalt indhold i medier

5. juli 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om træer på Christianshavns Vold

5. juli 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om Lokalplan 512 - Nyhavn og Gammelholm

6. juli 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om affald på Krøyers Plads og Grønlandske Handels Plads

6. juli 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard om parkeringshus på Strandboulevarden

6. juli 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om regulering af krydset Rundholtsvej, Artillerivej

9. juli 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om gadesælgere med pandekagevogne omkring skuespilhuset

10. juli 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om skraldespande

10. juli 2018 - svar til Amager Vest Lokaludvalg om ændring af parkeringsreglerne omkring Ørestad

11. juli 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om Rabarbervej samt Grøndals Parkvej

11. juli 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om trafikafvikling på Valby Langgade og Toftegårds Allé

11. juli 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om leje af private parkeringsanlæg og parkeringspladser - fx på Israels Plads og Kvæsthusmolen

12. juli 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om gratis ture på bycykel - gratis promotionture til bl.a. studerende

12. juli 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om udgifter til affald

12. juli 2018 - svar til Finn Rudaizky (O) om tagudskiftning på Rolandsgården

13. juli 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om Erhvervsbarometer - fremkommelighedsmålene til 2018

 

August

xx