Januar

3. januar 2018 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Flemming Steen Munch (V) om bygning til spejdere i Brønshøj

3. januar 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om byggeri af seniorbofællesskab Den 3. revle på Nørrebro

3. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om TR liste

5. januar 2018 - svar til Jakob Hougaard (A) om klage over 2 parkeringsafgifter på handicapparkeringsplads

5. januar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om boliger på tørrelofter Strandvejen 75

8. januar 2018 - svar til Amager Vest Lokaludvalg om bedre belysning

8. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om tre broer på Sluseholmen

9. januar 2018 - svar til Vanløse Lokaludvalg om styning, beskæring af popler ved Bellahøjmarken

10. januar 2018 - svar til Amager Vest Lokaludvalg om modelflyvebane

12. januar 2018 - svar til Kongens Enghave Lokaludvalg om dispensation til 3 broer på Sluseholmen

12. januar 2018 - svar til Amager Vest Lokaludvalg om bedre stiforbindelse over Amager Fælled ved rideskolen på Islands Brygge

15. januar 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om politiets rolle i forbindelse med trafikale anlægsprojekter

17. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om handicapparkeringsskilet og skiltning ifm motortomgang ved parkering

18. januar 2018 - svar til Amager Vest Lokaludvalg om medvirken på borgermøde i Amager Vest om villaservitutter mv

19. januar 2018 - yderligere svar til Niels E. Bjerrum (A) om manglende tømning af skrald

19. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om gratis parkering til elbiler

19. januar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om opmærkning af parkeringsbåse

22 . januar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om administrativt nedlagte p-pladser

22. januar 2018 - svar til Lars Weiss (A) om landzonens beliggenhed mv

23. januar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om Storkebakken og terrænregulering m.v

23. januar 2018 - svar til Klaus Mygind (F) om fodgængerovergang på Artillerivej

23. januar 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om turisttoget City Train

23. januar 2018 - svar til Mette Annelie Rasmussen om afslag på dispensation til Kirkens Korshærs hjemløsehus i Nordvest, Kæmnervej 1

23. januar 2018 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om kollegiebyggeri i Århusgadekvarteret

23. januar 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om byggepladstrafik i forbindelse med opførelse af bebyggelse på Papirøen

24. januar 2018 - svar til Alex Vanopslagh (I)  om kampagnerne Genbrug er guld samt bycykler for borgerne

24. januar 2018 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om borgermøde på Christianshavns Torv

24. januar 2018 - svar til Amager Øst Lokaludvalg om nedrivning af bygning på Strandlodsvej 3

25. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Rabat muren

26. januar 2018 - svar til Vesterbro Lokaludvalg om Sivholm, The Private Island - planlagt byggeri og offentlig adgang til havnens kajkanter

29. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om krav om mulighed for tilslutning til bygas ved udarbejdelse af nye lokalplaner

30. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om en Havnepromenade for alle.

30. januar 2018 - svar til Ulrik Kohl (Ø) om prioritering af byfornyelsesstøtte - bygningsfornyelse

30. januar 2018 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om kollegiebyggeri i Århusgadekvarteret i Nordhavn

31. januar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om nedrivning af bygningen på Strandlodsvej 3

31. januar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om manglende tømning af skrald

31. januar 2018 - svar til Ulrik Kohl (Ø) om beslutning om højhuse i kommuneplanen

Februar

1. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om cykelparkering ved Kronen i Vanløse, ved Føtex hovedindgang

1. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om takster på kirkegårde

1. februar 2018 - svar til Alex Vanopslagh (I) om kampagnen genbrug er guld

2. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om parkering i Indre By - herunder Israels Plads, Adelgade, parkeringsanlæg, beboerlicens

2. februar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om sommersæson 2018 Islands Brygge

2. februar 2018 - svar til Vesterbro Lokaludvalg om den nye Gasværksvejens skole i Kødbyen

5. februar 2018 - svar til Fanny Broholm (Å) om priser på almene ungdomsboliger

6. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om udvikling i antal parkeringsafgifter

6. februar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om sikker skolevej

6. februar 2018 - svar til Østerbro Lokaludvalg om Lynbyvej lokalgade vest

7. februar 2018 - svar til Indre By Lokaludvalg om ændrede vilkår for udendørskoncerter i Tivoli

8. februar 2018 - svar til Ulrik Kohl (Ø) om sekretariatsbetjening af bestyrelsesmedlemmer i ARC

8. februar 2018 - svar til Alex Vanopslagh (I) om bycyklerne

9. februar 2018 - svar til Marcus Vesterager (A) om Jagtvej 101

9. februar 2018 - svar til Lars Weiss (A) om dispensation til Grønlandske Handels Plads

12. februar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om skybrud og søerne

12. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om lyskryds Vasbygade, Havreholmen

13. februar 2018 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om status på Trafikplan Indre Nørrebro

13. februar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om status på projektet,høringen vedr. et muligt butikscenter på Gadelandet i Husum

13. februar 2018 - svar til Amager Vest Lokaludvalg om dårlig belysning, gadebelysning på Englandsvej

14. februar 2018 - svar til Jakob Næsager (C) om taxiskilt - Admiral Hotel

15. februar 2018 - svar til Mette Annlie Rasmussen (B) om bilfrit byggeri på Rabarbervej

16. februar 2018 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om skiltning og afspærringer langs havnefronten