Januar

6. januar 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om P-zonerne ved Skjalms Hvides Gade og Sigerstedsgade

8. januar 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om parkering

11. januar 2016 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om Cirkelbroen

11. januar 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om parkeringsproblemer i området ved Cafe Sundance, Havnegade

11.01.2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om events og udendørsarrangementer i Indre By

11.01.2016 - svar til Karin Storgaard (O) om reflekser, refleksbånd på gummiborner i Vognmandsmarken

13.01.2016 - Rikke Lauritzen (Ø) om hotellejligheder

13.01.2016 - svar til Jakob Næsager (C) om ibrugtagningstilladelser på Refshalevej

13.01.2016 - svar til Karin Storgaard (O) om glatførebekæmpelse

15.01.2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om gadebelysning

15.01.2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om natklub i Købmagergade, Silkegade

15.01.2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (V) om parkeringshus på Nørrebro

19.01.2016 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om støjdæmpende asfalt på Helsingørmotorvejen

19.01.2016 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om skraldeafhentning

19. januar 2016 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om boligbyggeri på Kvicklygrunden, Søllerødgade

21. januar 2016 - svar til Peter Thiele (F) om byggesag på Amager

22. januar 2016 - Svar til Jakob Næsager (C) om IKEA på Kalvebod Brygge

22. januar 2016 - svar til Lars Berg Dueholm  (V) om venstresvingsbane på Kongens Nytorv

27. januar 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om Skulpturer, statuer

27. januar 2016 - svar til Lars Berg Dueholm (V) om toilet i Ørestad Bypark

28. januar 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om lokalplan for Kvicklygrunden

28. januar 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om slagtehus på Vesterbrogade

29. januar 2016 - svar til Lars Berg Dueholm (V) om toilet i Ørestad Bypark

Februar

3. februar 2016 - svar til Kongens Enghave Lokaludvalg ombilfri dag på Vesterbro

4. februar 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om cykelforhold i Nørregade og Rådhusstræde

4. februar 2016 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om Vandlauget i Ørestad og Bella Center Kvarter

4. februar 2016 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om Ørestads kanaler samt Nordre Landkanal

9. februar 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om parkeringslicens til biler med gule nummerplader og biler med udenlandske nummerplader

9. februar 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om status på fjernelse af skibsvrag på Amager Strand

9. februar 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om status på fjernelse af ulovlige forbudsskilte og kampesten på kommunalt betalt cykelsti på Christiania

10.02.2016 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om Stadsgraven

10.02.2016 - svar til Lars Berg Dueholm (V) om smart parkering

10. februar 2016 - svar til Jakob Næsager (c) om Inderhavnsbroen

11. februar 2016 - svar til Jakob Næsager (c) om bycykler

11. februar 2016 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om vandlauget i Ørestad og Bella Center Kvarter - Notat

11. februar 2016 - svar til Peter Thiele (F) om asfaltering i De Gamles By

12. februar 2016 - svar til Peter Thiele (F) om udviklingen i bilejerskab og trængsel

16. februar 2016 - svar til Peter Thiele (F) om handicapparkeringspladser i Brønshøj

16. februar 2016 - svar til Lars Berg Dueholm (V) om plantekasser og venstresvingsbane

22. februar 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om parkeringslicens til bil og motorcykel

22. februar 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om lejlighedsomdannelse på Østerbro

23. februar 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om lokalplan for Tivolihaven

26. februar 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) om rengøring efter mindedag

26. februar 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om manglende udskiftning af pærer i gadebelysning

Marts

29. februar 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om høring om ny forlystelse i Tivoli

1. marts 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om parkering i en boligbebyggelse under lejeloven

2. marts 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om afhentning af affald i Indre By

2. marts 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om dobbelt carport

3. marts 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om kommunal grundkapital til ungdomsboliger

3. marts 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om indretning af legeplads og byrum omkring BLOX-byggeriet

3. marts 2016 - svar til Peter Thiele (F) om klimaeffekt for Sundevedgade-karreen

4. marts 2016 - svar til Klaus Mygind (F) om Litauens Plads

4. marts 2016 - svar til Peter Thiele (F) om flytning af kompostjord mellem matrikler

7. marts 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om parkering på Østerbro, Nørrebro og Ydreområderne

8. marts 2016 - svar til Lars Berg Dueholm (V) om skiltning på Gammel Torv

8. marts 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om opførsel af dobbelt carport på Fossegårdsvej

9. marts 2016 - supplerende svar til Jakob Hougaard (A) om opførsel af dobbelt carport på Fossegårdsvej

9. marts 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om parkering i Øster Farimagsgade

10. marts 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om opbrydning af den færdige beton i Strandvænget

11. marts 2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om antal af indkomne klager over Vesterbrogade 107 C

11. marts 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om antal indregistrerede motorcykler og motorcykelparkeringsplader i hver bydel

11. marts 2016 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om parkeringspladser i Valby

11. marts 2016 - svar til Vesterbro Lokaludvalg omkring brostensbelægning og cyklister

11. marts 2016 - svar til Vanløse Lokaludvalg om projekt Genvejen på Lønstrupvej

11. marts 2016 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om affaldsgebyr for erhvervsvirksomheder

11. marts 2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om ny forskrift for udendørs arrangementer

14. marts 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om Green Island of Copenhagen om miljøvenlig flydende servering

15. marts 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om regler for beboerlicens på motorcykel (2)

15. marts 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om cykelsti på Dronningens Tværgade

15. marts 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om tilsyn med bygninger

15. marts 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om regler for beboerlicens på motorcykel

16. marts 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om  overordnet plan for gravearbejder i København

16. marts 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om kulturfunktioner i Pladehallen i forbindelse med tillæg 7 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen

17. marts 2016 - uddybende svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om antal af indkomne klager over Vesterbrogade 107C.

18. marts 2016 - svar til Peter Thiele (F) om anvendelse af kompost

18. marts 2016 - svar til Peter Thiele (F) om forsøg vedr. pant på særlige affaldstyper

18. marts 2016 - supplerende svar til Jakob Hougaard (A) om dobbelt carport

18. marts 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Føtex, Vesterbrogade

18. marts 2016 - svar til Brønshøj-Husum Lokaludvalg om samskabelsesprojekt på Vestvolden

21. marts 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om genetablering af parkeringspladser på Hans Bogbinders Alle foran Sct. Elisabeth Hospital

22. marts 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om status på stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro

23. marts 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om adgangsforhold Bredgade 78

23. marts 2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om byggesag i Liflandsgade

30. marts 2016 - svar til Brønshøj-Husum Lokaludvalg om Naturbyen

31. marts 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om medlemskab af Partnerskabet for brint og brændselsceller

31. marts 2016 - svar til Jonas Bjørn Jensen (A) om bemandede legepladser

April

1. april 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) om byggesagsgebyrer

1. april 2016 - svar til Lars Berg Dueholm (V) om ændring af parkeringsforbud på Ørestads Boulevard ved Copenhagen Towers

4. april 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om planerne for  Bellahøj Vandtårn

4. april 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om genetablering af Stokhusbroen

6. april 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om sivskoven og affald langs Refshalevej

6. april 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om afhentning af affald i indre by

6. april 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om askebægere foran Det Frie Gymnasium

8. april 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om larm og offentlig urinering ved Nørrebrogade 182

11. april 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om landfæstede broer på Refshalevej

11. april 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om fortøjninger ved Refshalevej

11. april 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om parkering ved Banegårdspladsen - Hovedbanen

12. april 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om Strædet

12. april 2016 - svar til Michael Gatten (V) om altansag

18. april 2016 - svar til Finn Rudaizky (O) om handicapparkeringspladser ved Trinitatis Kirke

18. april 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Copenhagen Chalk Day - kridtmaleri

18. april 2016 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om parkbrugerråd for Assistens Kirkegård

19. april 2016 - svar til Pia Allerslev (V) om skiltning mv Nørreport

20. april 2016 - svar til Karin Storgaard om trafikkaos på ydre Østerbro

20. april 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) om permanent parkering af vogn på Nørreport

20. april 2016 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om navngivning af vej efter Thomas Madsen-Mygdal

21. april 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om bemandede legepladser

21. april 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om byggeri på elværksgrund Adelgade

21. april 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om ny procedure for lokalplansager

21. april 2016 - svar til Jonas Bjørn Jensen (A) om Fodboldfabrikken

21. april 2016 - svar til Niels E Bjerrum (A) om altaner i stueetagen

25. april 2016 - svar til Cecillia Lonning-Skovgaard (V) om støjmålinger

26. april 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om status på indsats mod rockere på Tudskærvej

26. april 2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om problematisk sagsbehandling af altanprojekt Ålborggade

18. april 2016 - Svar til Jakob Næsager (C) om Det Grønne Råd

26. april 2016 - svar til Klaus Mygind (F) om Amager Fælled og Naturpark Amager

27. april 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om retningslinjer for altaner og tagterrasser

27. april 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om pris for at producere en beboerlicens

27. april 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om opsigelse af kontrakt for midlertidig cykelparkering ved Vanløse Station

28. april 2016 - svar til Tommy Petersen (B) om partnerskabstræer

28. april 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om altansag på Vesterbrogade

28. april 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om bilfri søndag

28. april 2016 - svar til Anna Mee Allerslev (B) om Cafe Oscar

29. april 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om afspærring i forbindelse med Copenhagen Half Marathon

29. april 2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om ukrudtsbekæmpelse og RoundUp

 

 

Maj

2. maj 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om flere ladestandere til elbiler

4. maj 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Uber og Distortion

4. maj 2016 - svar til Peter Thiele (F) om Amager Strand Parkbrugerråd

6. maj 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om skiltning med gratis parkering

9. maj 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om skiltning af gratis parkering

9. maj 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om forslag til koncept for plantning af træer

9. maj 2016 - svar til Lars Berg Dueholm (V) om byudstyrskontrakt med AFA JCDecaux

10. maj 2016 - svar til Lars Weiss (A) om udgiftsprofil for døgnbemandet metrotilsyn10. maj 2016 - svar til Lars Weiss (A) om udgiftsprofil for døgnbemandet metrotilsyn

10. maj 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om sikkerhed i fbm ophængning af altaner - herunder Bavnehøj

11. maj 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om Postgrunden

11. maj 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om ekstern undersøgelse af mulighederne for ændring af Ladegårdsåen

11. maj 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) om permanent parkering af vogn på Nørreport

12.maj 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) om skråparkering i Classensgade

12. maj 2016 - svar til Jonas Bjørn (A) om cykling på Assistenskirkegård

12. maj 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om altanprojekt på Omøgade

13. maj 2016 - svar til Susan Hedlund (A) om opsætning af altaner i Voldboligerne

12. maj 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om status på Johan Svendsens Vej

17. maj 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om bycyklerne

17. maj 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om artikel i Berlingske Tidende 05-05-2016 om Inderhavnsbroen

17. maj 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om altansag Baldersgade 67

19. maj 2016 - svar til Lars Berg Dueholm (V) om toilettet i Ørestad City

19. maj 2016 - svar til Amager Øst Lokaludvalg om status på traikregulering Lergravsvej Strandslodsvej

23. maj 2016 - svar til Tommy Petersen (B) om færdselsregler for cyklister

23. maj 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om at ændre en del af Borgervænget til Sibeliusgade

23. maj 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om adgangsforhold til Bredgade 78

24. maj 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om planerne for Østersøgade efter endt Metrobyggeri

24. maj 2016 - svar til Peter Thiele (F) om anvendelse af kompost

24. maj 2016 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om udledningstilladelse til Ørestad Vandlaug

24. maj 2016 - svar til Henrik Appel (A) om mobilt toilet i Strædet

24. maj 2016 - svar til Susan Hedlund (A) om regler for at spille i Fælledparken

25. maj 2016 - svar til Peter Thiele (F) om cykelsti gennem De Gamles By

25. maj 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om byggeri på gammel elværksgrund i Adelgade

25. maj 2016 - svar til Anna Mee Allerslev (B) om projektering af bedre byrum (Budget 2016)

27. maj 2016 - svar til Cecillia Lonning-Skovgaard (V) om vejarbejde Østerbrogade, Carl Nielsens Alle

27. maj 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om Distortion i Indre By

27. maj 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om udviklingen i Gammel Strand

27. maj 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om affaldsskakte i nybyggeri

27. maj 2016 - svar til Peter Thiele (F) om nye vejnavne ved Bispebjerg Hospital

27. maj 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om manglende belysning på sti ved Vestvolden i Husum

27. maj 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om cykelsti med dobbelte striber i Tornbuskegade

27. maj 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om retningslinjer i forhold til altaner i stueetagen

27. maj 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om vejarbejde ved Operaen fra Christianshavn

31. maj 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om parkering ved ambassaderne

31. maj 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om renhold af veje ved rendesten

31. maj 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om byggeri i St. Kongensgade

31. maj 2016 - svar til Ninna Thomsen (F) om bopælspligt

31. maj 2016 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om parkering i Valby

Juni

1. juni 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om planen for offentlige toiletter

1. juni 2016 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om byggeri og vejforhold i Valby

1. juni 2016 - svar til Lise Thorsen (A) om anlæggelse af gravsteder i sommerperioden

2. juni 2016 - svar til Bispebjerg Lokaludvalg om opgradering af torv ved Emdrupvej, Strødamvej

2. juni 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om gratis parkering for elbiler

2. juni 2016 - svar til Peter Thiele (F) om boligsammenlægninger

3. juni 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om afskærmning på Lyngby Hovedgade

3. juni 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om genetablering af Stokhusbroen

3. juni 2016 - svar til Klaus Mygind (F) om status på målsætningen om 100.000 nye træer

6. juni 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om parkering på Østerbrogade ved Sionskirkens Kapel

7. juni 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om parkering i Frederiksholms Kanal

8. juni 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om affaldsskakte i nybyggeri

8. juni 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om parkeringsmulighed fjernet i Tornebuske gade ifbm opmaling af cykelsti

8. juni 2016 - svar til Peter Thiele (F) om afslag på erhvervsansøgning til læge

9. juni 2016 - svar til Peter Thiele (F) om boligsammenlægninger

9. juni 2016 - svar til Allan Mylius Thomsen (Ø) om pølsemænds stadeansøgninger

9. juni 2016 - svar til Mette Annlie Rasmussen (B) om parkering, statistik over pendlertrafikken

10. juni 2016 - svar til Allan Mylius Thomsen (Ø) om udeservering i Studiestræde

10. juni 2016 - svar til Carl Christian Ebbesen (O) om graffitikunst

10. juni 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om antallet af handicapparkeringspladser

13. juni 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om gadelamper i Heisesgade

14. juni 2016 - svar til Lars Weiss (A) om skraldebiler på gas og byggesag til større kompressor

15. juni 2016 - svar til Peter Thiele (F) om boligsammenlægninger

15. juni 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om parkeringspladser og beboerlicenser ved Dronningegården

17. juni 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om at ændre en del af Borgervænget til Sibeliusgade

17. juni 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om kommunale parkeringsvagters kompetence i private parkeringshuse

20. juni 2016 - svar til Lars Berg Dueholm (V) om trafikforhold på Jyllingevej

20. juni 2016 - svar til Valby Lokaludvalg om effektivisering af afbureaukratisering af lokalt miljøarbejde

21. juni 2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om trafikal løsning ved Balders Plads

22. juni 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om By- og Pendlercykel Fondens  Årsrapport 2015

22. juni 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om fremkommelighed i Strædet

22. juni 2016 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om trafikplan for Christianshavn

22. juni 2016 - svar til Bispebjerg Lokaludvalg om ungdomsboliger og Lokalplaner, Efterspil om sagen Provstevej 5

23. juni 2016 - svar til Jonas Bjørn (A) om gadebelysningen på Blågårds Plads

23. juni 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om stoppesteder for sightseeingbusser mv

23. juni 2016 - svar til Brønshøj-Husum Lokaludvalg om samskabelsesprojekt på Vestvolden

24. juni 2016 - svar til Christianshavns Lokaludvalg og Christianshavns Seniorråd om en lunke i Torvegade ved Lagkagehuset

24. juni 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om endelig byggetilladelse til opsætning af altaner på ejendom i Silkeborggade

27. juni 2016 - svar til Jakob Mæsager (C) om bortskaffelse af skibsvraget Idun i Amager Strandpark

27. juni 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om placering af husbåde

29. juni 2016 - svar til Allan Mylius Thomsen (Ø) om trafikproblemer i Sankt Peders Stræde ifm reparationsarbejde

29. juni 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om altaner på Samosvej

29. juni 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om afskærmning på Lyngbyvejen

30. juni 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om nedlagte parkeringspladser

30. juni 2016 - svar til Peter Thiele (F) om klatrevæggen i BaNanna Park

Juli

1. juli 2016 - svar til Vanløse Lokaludvalg om ensretningen af Randbølvej

1. juli 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg, Kjeld A. Larsen om Klimapanelet

1. juli 2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om analyseresultater af havnevandet ifm anlæggelse af sandpude til Boligø-E

1. juli 2016 - svar til Tommy Petersen (B) om Enghave Brygge og badevandskvalitet

1. juli 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om manglende vedligeholdelse af ejendom Byhøjen i Vanløse

1. juli 2016 - svar til Allan Mylius Thomsen (Ø) om trafikproblemer i Sankt Peders Stræde

4. juli 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om status for indsats om turistbusser

4. juli 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) om Charlottetårnet i Hjørringgade

4. juli 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om pulje til almene ungdomsboliger

5. juli 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om brosten i Studiestræde

5. juli 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om borsten i Studiestræde (incl. 2 bilag)

5. juli 2016 - Svar til Indre By Lokaludvalg om Distortion 2016

5. juli 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om skråparkering i Landskronagade

5. juli 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om placering af husbåde

5. juli 2016 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om Bådsmandsstræde øst for Prinsessegade

6. juli 2016 - svar til Jonas Bjørn (A) om gadebelysningen på Blågårds Plads

6. juli 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om forholdene på grunden Frederikssundsvej, Lygten

7. juli 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om Fugleøen i Sortedams Sø

7. juli 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om byggeplads på Gammel Strand

11. juli 2016 - svar til Østerbro Lokaludvalg om overholdelse af støjgrænser til arrangementer

12. juli 2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om § 8-tilladelse til Den Grønne Friskole

12. juli 2016 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om taxaer i Prinsessegade

15. juli 2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om yderligger om  § 8-tilladelse til Den Grønne Friskole

19. juli 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om fugle i skraldespande

22. juli 2016 - svar til Jonas Bjørn (A) om antal boliger i København

22. juli 2016 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om finansiering af almene boliger, herunder plejecenter  og ældreboliger

26. juli 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om udlejning af areal på Gammel Strand - Råden over offentligt vejareal

29. juli 2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om § 8-tilladelse til Den Grønne Friskole

August

2. august 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om vejarbejde på Islands Brygge

3. august 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om kriterier for trafikdræbte i København

4. august 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om udstillinger og reklamer i det offentlige rum - inddragelse af politiet

4. august 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om tilmelding af parkeringslicens til betalingsservice

8. august 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om underskud og manglende egenkapital i bycykelfirmaet

10. august 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om kommunaltejet beboelsesejendomme

11. august 2016 - svar til Peter Thiele (F) gener ifm overnatning i skurvogne på byggepladser i Københavns Kommune

11. august 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om nye altanretningslinjer

12. august 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om renhold i Vanløse

12. august 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om kompenserende støtte til erhvervsdrivende ved vejarbejder mv

16. august 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om spildevandsforhold og kloakering af haveforeninger i Københavns Kommune

16. august 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om altalsag i Holmbladsgade 72, Ungarnsgade 6

16. august 2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om ibrugningstilladelse til kaffebar på Nattergalevej

17. august 2016 - svar til Henrik Svendsen (O) om klage over moskelignende aktiviteter

17. august 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om udgifter til gaderenholdelse

17. august 2016 - svar til Valby Lokaludvalg om ændring af planstatus for et område ved Høffdingsvej i Valby

18. august 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) om VVM-screening af udendørs arrangementer

19. august 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om underskud og manglende egenkapital i bycykelfirmaet

22. august 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om skråparkering i Landskronagade

22. august 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om affaldsskakte i nybyggeri

24. august 2016 - svar til Tommy Petersen (B) om status på partnerskabstræer

24. august 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om vedligehold af almene boligorganisationers gårdrum og legepladser

26. august 2016 - svar til Allan Mylius Thomsen (Ø) om stadeplads ved Hovedbanegården

26. august 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om beboelse på tørrelofter

29. august 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om flisebelægning en på Galionsvej

29. august 2016 - svar til Vanløse Lokaludvalg om pleje- og udviklingsplaner for Damhussøen, Damhusengen og Grøndalsparken

30. august 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om trafikforhold ved udkørsel til Gasværksvej fra Halmtorvet - Sikkerhed for cyklister

30. august 2016 - svar til Klaus Mygind (F) om kunstgræsbanen på Boldklubben Heklas anlæg

31. august 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om processvar om Sønder Boulevard 53, mindre lejligheder på 5. etage

31. august 2016 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om evt. etablering af taghave på toppen af Det Grønne P-hus

31. august 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om forholdene i Løvstræde

31. august 2016 - svar til borgmester Ninna Thomsen (F) om udnyttelse af uudnyttede loftsarealer

September

1. september 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om adgangsforhold Bredgade 78

2. september 2016 - svar til Heidi Wang (I) om planer for byggeri de næste 10 år

2. september 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om ventetid på at få udarbejdelse af lokalplaner

2. september 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om Nyboderkvarteret -forbedring af byrum og styrkelse af kvarterets sammenhængskraft

2. september 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) om en parkeringssag

5. september 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om regnskab for Amager Strandpark IS 2015

5. september 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) om afføring i parker

5. september 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om forbedringen af cykelparkering og passage for fodgængere foran Føtex på Vesterbrogade

6. september 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg og Østerbro Lokaludvalg om krydstogttrafikken i København

7. september 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om sommerarrangementer 2016

8. september 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner

9. september 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om administrationsgrundlag for Københavns Kommunes træpolitik

9. september 2016 - svar til Jens Kristian Lütken (V) om kontingenter til KTC

12. september 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om belysning ved Søpavillonen

12. september 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) opfølgende svar om trafikforhold ved udkørsel til Gasværksvej fra Halmtorvet - sikkerhed for cyklister

12.09.2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om mangler i kryds

13.09.2016 - svar til Anna Mee Allerslev (B) om erhvervsaffald i kommunale affaldsbeholdere

14.09.2016 - svar til Jakob Næsager (C) om plangrundlaget for Christiania

16.09.2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om flisebelægning på Galionsvej

19.09.2016 - svar til Heidi Wang (I) om interne høring om forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan 410-1 Artillerivej Syd

20.09.2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om status for planerne med P-hus under Otto Krabbes Plads

20. 09.2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om Lille Kongensgade

20.09.2016 - svar til Anna Mee Allerslev (B) om udspecificeret budget for sekretariatet for OMF Indre Nørrebro

21.09.2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om Østbanegade, Oslo Plads og Dag Hammerskjölds Alle

21.09.2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om Købmagergade Postkontor

22.09.2016 - svar til Peter Thiele (F) om cykelsti på Indiakaj

22.09.2016 - svar til Amager Øst Lokaludvalg om status på trafikregulering på Lergravsvej, Strandlodsvej

22.09.2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om Valby Strand

23.09.2016 - svar til Peter Thiele (F) om ressourcer til privacypanelet

23.09.2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om nedlæggelse af gadeparkering og køb af beboerparkeringspladser i eksisterende parkeringshuse

23.09.2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om fredningsforslag for Enghavevej 10, 12 og 14

26.09.2016 - svar til Ninna Thomsen (F) om bevarende lokalplan for Eberts Villaby

26. september 2016 - svar til Vanløse Lokaludvalg om trafikregulering på Randbølvej

26. september 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om Inderhavnsbroen

26. september 2016 - svar til Anna Mee Allerslev (B) om opfølning vedr. erhvervsaffald i kommunale affaldsbeholdere

28. september 2016 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om ARCs samarbejde med eksterne parter

29. september 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om Ny Nørreport, Torvehallerne og Israels Plads

30. september 2016 - svar til Tommy Petersen (B) om anlæg af byskov

30. september 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) om brug af mobile dæmninger ved oversvømmelser

Oktober

3.10.2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om evaluering af lokalplan Scala

4. oktober 2016 - svar til Venstres BR gruppe om status vedr. klimasikring af Strandboulevarden

5. oktober 2016 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om byfornyelsesmidler

6. oktober 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om tidsbegrænsning for, hvornår gravearbejderne skal være færdig

6. oktober 2016 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om parkering og Royal Arena

6. oktober 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om arrangementpuljen Bilfri Kridtdag

6. oktober 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om ARCs likviditet

7. oktober 2016 - svar til Jakob Næsager (C) og Gorm Gunnarsen (Ø) om Regnskab for Amager Strandpark 2015 - lønudgiften i regnskabet

7. oktober 2016 - svar til Østerbro Lokaludvalg om anlæg af Svanemølleruten

7. oktober 2016 - svar til Christianshavns Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd om indsigelse vedr. udvidelse af Hotel Scandinavia

10. oktober 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om samarbejde med parken i forbindelse med store arrangementer

10. oktober 2016 - svar til Heidi Wang (I) om ARCs økonomi

10. oktober 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om parkér og rejs-anlæg

11. oktober 2016 - svar til Caroline Stage Olsen (V) om bilfri søndag i forbindelse med Copenhagen Half Maraton

12. oktober 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om iværksættelse af projekt plant en rose på din facade

12. oktober 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om vejarbejde på Frederikssundsvej

12. oktober 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om nedlæggelse af parkeringspladser

12. oktober 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om ufremkommelige legegader til gene for skraldebiler

13. oktober 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Lorry citat om altaner

14. oktober 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om husbåd ved Frederiksholms Kanal

14. oktober 2016 - svar til Allan Mylius Thomsen (Ø) om belægning i Store Kannikestræde

14. oktober 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om parkering ved ambassaderne

14. oktober 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om trafikforholdene ved Trangravsbroen

19. oktober 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om trafikforhold på Teglholmen

20. oktober 2016 - svar til Klaus Mygind (F) om tidsplan for beslutningsprocessen vedr. Amager Fælled Kvarter

24. oktober 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om status for det aktuelle plangrundlag for Amager Fælled Kvarter

25. oktober 2016 - svar til Anna Mee Allerslev (B) om Tap 1 byggesag

27. oktober 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om ladcykler over slusen

28. oktober 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om forslag til elbil-parkering på Vesterbro

November

1. november 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om Lille Kongensgade

3. november 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om de mange byggerier og anlæg i byen

3. november 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om annoncer om fællesgårdhaver

3. november 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om ladcykelparkering

4. november 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Galionsvej

7. november 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om ejendommen Colbjørnsensgade 17

8. november 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om trafik på Tingbjergvej

9. november 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) og Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om parkering i Kløverbladsgade

9. november 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om reklame og information på affaldsområdet

9. november 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om Nem affaldsservice

10. november 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om indretning af Rådhuspladsen, når Cityringen åbner

11. november 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om Frederiksborggade

11. november 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om luftforurening fra brændeovne

18. november 2016 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om luft- og støjforurening i Prinsessegade og Danneskiold-Samsøes Alle

22. november 2016 - svar til Jakob Næsager (C)  om affaldssortering i den almene sektor

22. november 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om dispensation til at udelade at etablere affaldsskakte i privat udlejningsbyggeri på Teglholmen samt i nybyggeri på Bella Kvarter

24. november 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om salget af beboerparkeringslicenser

25. november 2016 - svar til Rune Dybvad (A) om klatrevæggen i BaNanna Park

30. november 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om opstilling af affaldsstativer på Sankt Pauls Plads

December

1. december 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om møde mellem Byens Udvikling og lokaludvalget om budget 2016 og budget 2017

2. december 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om opfølgning på svar om ladcykelparkering

2. december 2016 - svar til Karin Storgaard (O) og Jakob Næsager (C) om turistbusparkering ved Christiansborg, Amalienborg og Toldbodgade m.v.

5. december 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om status på udviklingen af Papirøen - svømmefaciliteten

6. december 2016 - svar til Rune Dybvad (A) om boliger uden krav om helårsbeboelse

8. december 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om den kommende Distortion gadefest

8. december 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om almindelig lys om natten på cykelstien på tværs af Amager Fælled fra Bryggen til midt Amager

9. december 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om indsigelse om flydebro ved Kvæsthusmolen

9. december 2016 - midlertidig svar til Niels E. Bjerrum (A) om altaner

12. december 2016 - svar til Finn Rudaizky (O) om renovering i Tingbjerg

12. december 2016 - svar til Ninna Thomsen (F) på områdefornyelsernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

13. december 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) om Refshalevej

14. december 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om passage ved Galionsvej 40-78

14. december 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om altaner i stuelejligheder

14. december 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om betingelser for betalingszoner med beboerparkeringslicens

14. december 2016 - svar til Amager Øst Lokaludvalg om trafikregulering Strandlodsvej, Lergravsvej

14. december 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om iværksættelse af en mindre informationskampagne mod tomgangskørsel

14. december 2016 - svar til Jakob Hougaard (A) om fortolkning af bygningsreglementer vedr. udluftning fra køkken

15. december 2016 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Flemming Steen Munch (V) om budget 16 og parkering

15. december 2016 - svar til Anna Mee Allerslev (B) om udspecificeret budget for Områdefornyelsen Nørrebro

15. december 2016 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om Ørestad Vandlaug og Actiflow-tilladelse

16. december 2016 - svar til Jakob Næsager (C) asfaltbræmmer på Stubmøllevej mellem fortov og kantsten

16. december 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om forlist skib ud for Amager Strandpark

16. december 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om tis og bræk på Nørebrogade

16. december 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om almindelig lys om natten på cykelstien på tværs af Amager Fælled fra Bryggen til midt Amager

16. december 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om altaner på fredede og bevaringsværdige bygninger

16. december 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om altansag i Blågårdsgade

16. december 2016 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om kommende Distortion Festival

19. december 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om den nye parkeringslicenszone

19. december 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om Inderhavnsbroen

19. december 2016 - svar til Ninna Thomsen (F) om Strandboulevarden

19. december 2019 - opfølgende svar til Niels E. Bjerrum (A) om altansager i stuelejligheder

20. december 2016 - svar til Flemming Steen Munch (V) om flytning af Carolineskolen til Strandvejen 93

20. december 2016 - svar til Jakob Næsager (C) om betingelser for betalingszoner med beboerparkeringslicens

21. december 2016 - svar til Heidi Wang (I) om behandling af byggesager

22. december 2016 - svar til Christianshavns Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg om støj i byen

22. december 2016 - svar til Indre By Lokaludvalg om status på Citylogistik-projektet og Godsnetævrket

22. december 2016 - svar til Karin Storgaard (O) om parkering ved Royal Arena i Ørestad