Januar

Februar

3. februar 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om belysning af Kærlighedsøen og graffiti på streetart i Ørestad

4. februar 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om regler for udendørs musik

5. februar 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om lyssignaler

5. februar 2015 - svar til Jan Andreasen (A) om skoleveje ved Guldberg Skole

5. februar 2015 - svar til Lars Weiss (A) om  praksis i vejnavnesager

5. februar 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om Gårdhaver

5. februar 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om altanansøgning fra AB Oehlenschlægersgade 40

5. februar 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om parkeringspladser til elbiler

6. februar 2015 -  svar til Indre By Lokaludvalg om events i Indre By

6. februar 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om defekte vejbrønde

6. februar 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om huller i Havnegade

10. februar 2015 -  svar til Christianshavns Lokaludvalg om klimatilpasning på Amagerbrogade

10. februar 2015 - svar til Jens-Kristian Lütken Jensen (V) om nyt plangrundlag for Christiania

11. februar  2015- svar til Christianshavns Lokaludvalg om bypanel

11. februar 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om cykelsti i begge retninger på Vennemindevej

12. februar 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om renholdelse og ulovlig parkering ved Ferring

16. februar 2015 - svar til Michael Gatten (V) om nyttejobs til pleje og snerydning af kunstgræsbaner

17. februar 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om arrangementer på Gråbrødre Torv

18. februar 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om belysningsforbedringer, belysningsplan for Christianshavn

18. februar 2015- svar til borgmester Carl Christian Ebbesen (O) KFF om snerydning af kunstgræsbaner

20. februar 2015 - svar til Karin Storgaard (O)  om Midterhelle på Østerbrogade ud for Sionskirken

20. februar 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Parkeringsplader til elbiler

24. februar 2015 - svar til borgmester Steen Christiansen -Albertslund om Smart Urban Lighting

25. februar 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om kommunale udgifter til byfornyelse

25. februar 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om skråparkering i Svinget

25. februar 2015 - svar til Jonas Bjørn Jensen (A) om affaldsudbud

25. februar 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om lagerhotel i Sejrøgade

25. februar 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om grønne anlæg ved Sydhavnsskolen

25. februar 2015- svar til Pia Allerslev (V) om små kaffehuse

27. februar 2015 - svar til Karin Storgaard (O)om vindfang for at holde duerne væk fra Torvehallerne

27. februar 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om status for Fremtidens Sølund

 

Marts

2. marts 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om cykelforsøg ved Føtex

3. marts 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om håndtering af materiel der skal udskiftes

3. marts 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om postkassers placering ved Fiolstrædes udmunding i Nørre Voldgade

3. marts 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om fremkommelighed i Bredgade

3. marts 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om udendørs koncerter i Tivoli

3. marts 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om byfornyelse og boliger uden eget toilet

3. marts 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om ændring af brandvej

4. marts 2015 - svar til Pia Allerslev (V) om små Kaffehuse på Nørreport, Kongens Nytorv og Gammeltorv

5. marts 2015 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om graffiti og Skodagrunden på Frederikssundsvej

6. marts 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om fæstningsringslinjen

6. marts 2015 - svar til Lars Weiss (A) om facaderenovering Nyropsgade 14

6. marts 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om genbrugsplads i Bådehavnsgade, Sydhavnen

6. marts 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om parkeringsoptimering på Vesterbro

6. marts 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om tømning af affald

9. marts 2015 - svar til Jesper Christensen om parkeringsforhold ved Børnehuset i De Gamles By

9. marts 2015 - svar til Ninna Thomsen (F) om udvidelse af blå p-zone Ydre Nørrebro

11. marts 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om børneinstitutionen på Østre Gasværk

12. marts 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om Danneskiold-Samsøes Alle

12. marts 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om olieudslip fra vrag på Amager Strand

12. marts 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om cykelstier på Vennemindevej

14. marts 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om trafiksikkerhed Refshalevej, Forlandet ifm. nyt boligområde Margretheholm

18. marts 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om kampesten på opkørsel til cykelbro fra Christiania til Kløvermarken

20. marts 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om hundepark ved Sankt Pauls Plads

20. marts 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om trafikproblemer ved nyt boligbyggeri Artillerivej Syd

20. marts 2015 - svar til Nørrebro og Bispebjerg Lokaludvalg om status for projekt Nordvestpassagen

23. marts 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) - Supplerende om gravtilladelse til HOFOR i Nørregade

26. marts 2015 - svar til Lilian Parker Kaule (I) om ydelser borgere kan få betalt, få tilskud til af kommunen

27. marts 2015 - svar til Bent Christensen om opsætning af skilt på Frode Jacobsens Plads

April

1. april 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om udvikling i antal privatejede personbiler

1. april 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om reklamevogne i Markmandsgade

8. april 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om graffiti på vejbro over Lersø Parkallé

9. april 2015 -  svar til Michael Gatten (V) om anlæg af idrætsfaciliteter i eksisterende og kommende parkeringsanlæg og parkeringshuse

9. april 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om erhvervsaffaldsgebyrer

10. april 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om udvikling af parkeringsstativer til ladcykler

13. april 2015 - svar til Finn Rudaizky (O) om parkeringsdækning

15. april - svar til Christianshavns Lokaludvalg om anløbspladser ved Trangravsbroen

15. april 2015 -  svar til Lars Berg Dueholm (I) om gravetilladelse til HOFOR i Nørregade, supplerende

15. april 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om genetablering af Stokhusbroen

15. april 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om invitation til Vesterbro, Carlsberg

16. april - svar til Ole Bondo Christensen om skifergas

16. april 2015 -  svar til Lars Berg Dueholm (I) om ulovlig parkering ved Metro

16. april 2015 - svar til Bent Lohmann om udendørsservering, skilte og inderhavnsbroen

16. april 2015 - svar til Bent Lohmann om parkering 2015 - bygherrer skylder 4000 parkeringspladser

16. april 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om Damhusengen

16. april 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om Kommunale parkeringspladser uden offentlig adgang

16. april 2015 - svar til Michael Gatten (V) om færdselsforhold ved udkørsel fra parkeringsplads ved Kvickly på amager

17. april 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om reklamevogne i Markmandsgade

17. april 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om udvikling af Cykelhåndtering

17. april 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om boliger uden eget bad og toilet

17. april 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om etablering af vandposter og kildesortering i det offentlige rum

22. april 2015 - svar til Folketingets formand om fejring af 100-året for 1915-grundloven den 05-06-2015

22. april 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om beplantning ved Husum Station

22. april 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om Social Bæredygtighed i København

22. april 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om parkering ved Niels Baunsøe Biler på Østerbro

22. april 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om banner på Gammeltorv

22. april 2015 - svar til Peter Thiele (F) om tætheder på de endnu ikke udbyggede arealer på F.L. Smidth grunden

23. april 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om optælling af cyklister på Gasværksvej

23. april 2015 - svar til Poul Cohrt om sikkerhedsgodkendelse i forbindelse med Kulturtårnet på Knippelsbro

24. april 2015 - svar til Poul Cohrt og Christianshavns Lokaludvalg om informationspjece til brug af Christianshavns vandarealer og bredder

28. april 2015 -  svar til John Andersen (F) om regnvandskloakering HF. Mozart

28. april 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om udvikling i cykelejerskab

28. april 2015 - svar til Transportminister Magnus Heunicke om certificering af København som Grøn transportkommune

29. april 2015 - svar til Karin Storgaard (O) og Flemming Steen Munch (V) om Nørreport opsamling på vores gåtur

29. april 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om afrensning af graffiti på broer i Ørestad

29. april 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om reetableringen af midlertidigt nedlagte p-pladser

Maj

4. maj 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om beplantning ved Husum station

4. maj 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om vedligeholdelse af Caritas Springvandet

5. maj 2015 - svar til Jakob Hougaard (S) om Byggeansøgning fra Living in a Box

6. maj 2015 -  svar til Peter Thiele (F) om asfaltering af cykelstier langs vasbygade

6. maj 2015 - svar til Lars Weiss (S) om støjproblemer ved Nordhavnsprojektet

6. maj 2015 - svar til Michael Gatten (V) om færdselsforhold ved udkørsel fra p-plads ved Kvickly på Amager

6. maj 2015 - svar til Peter Thiele (F) om status på Østre Gasværks grund

6  maj 2015 - svar til Anne-Dorthe Kabell-Jensen om status på to kvarterløft på Nørrebro

6  maj 2015 - svar til Per Stengade om skybrudsplan for Damhussøen og Damhusengen

7. maj 2015 - svar til Jakob Hougaard (S) om Living in a Box

7. maj 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om gravetilladelse til HOFOR i Nørregade, supplerende

8. maj 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om udledning af regnvand til Stadsgraven

8. maj 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om affald på Refshalevej og i Erdkehlgraven

8. maj 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om skiltning i Stengade

8. maj 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om udvikling af Cykelhåndtering A/S

8. maj 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om forhold på Christianshavns Vold

8. maj 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om genhusning af beboere ved og på Strandvænget, støj

8. maj 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om trapper til tunnel og forplads Svanemøllen Station

8. maj 2015 -  svar til Karin Storgaard (O) om udeservering og brandvej i Bredgade

8. maj 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om unødvendigt lyskryds Edel Sauntes Alle, Øster Alle

8. maj 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (S) om Københavnerlamper

8. maj 2015 - svar til Peter Thiele (F) om lokalafdelingers mulighed for at tilslutte sig LLO

12 maj 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om udeservering og brandvej

12 maj 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om udskydelse af kontraktstart affaldsindsamling

13. maj 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om konkrete oplysninger vedr. handicapparkering, kontroller og nedlæggelse af p-pladser

13 Maj 2015 - svar til Jens-Kristian Lütken Jensen (V) om renholdelse af parkanlæg ved Majporten på Amager

18 maj 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om Klimasekretariatets bevilling

19 maj 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om udvikling af nye affaldskurve til kildesortering og engangsgrills

19 maj 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om trafik Refshalevej og Forlandet

19 maj 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg v. Poul Cohrt om pilotprojekt for mere affaldssortering på Christianshavn

21 maj 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om skilte der igen vender forkert

21 maj 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg v. Poul Cohrt om flere bytræer på Christianshavn

21 maj 2015 - svar til Mette Katrine Ejby Buch (C)om kunst i Istedgade

21 maj 2015 - svar til Peter Thiele (F) om TMFs løsningsforslag for krydset Guldbergsgade-Møllegade

22 maj 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om altanprojektet i AB Tordenskjolds Gaard

26 maj 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om affaldsbeholdere i offentlig vej

26 maj 2015 - svar til Mette-Katrine Ejby Buch (C) om erhvervsaffaldsgebyrrykkerskrivelse uden beløb eller indbetalingskontonummer

27 maj 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om resultatet af brandtilsyn

27 maj 2015 - svar til Peter Thiele (F) om mulighed for almene boliger på Borgmestervangen 

27 maj 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om opstilling af container på Hovedvagtsgade/Kgs. Nytorv

28. maj 2015 - Svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om helhedsrenovering af Havneparken på Islands Brygge

28. maj 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om Klimapanelet

29. maj 2015 - Svar til Jakob Næsager (C) om AAB's beboerdemokratiske beslutninger

29. maj 2015 - Svar til Peter Thiele (F) om spørgsmål til budgetforhandlinger for 2016

Juni

1. juni 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om indpakkede signalstandere i Københavns Kommune

2. juni 2015 - svar til Andreas Keil (A) om arbejdsmiljø for parkeringsvagter

2. juni 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om træer i Abel Cathrines Gade

2. juni 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om status på stiforbindelse ved Øresundshospitalet

2. juni 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om miljøstationer på Islands Brygge Syd

3. juni 2015 - svar til Andreas Keil (A) om cyklisme i København

3. juni 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om biomasseanlæg

3. juni 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om blokeret cykelsti på cykelbro over Christiania

3. juni 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om opgørelse over grønne arealer i Københavns Miljøregnskab

3. juni 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om forhold på Vesterbro

3. juni 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om status på stiforbindelse ved Øresundshospitalet, supplerende

4. juni 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om turistbusser

4. juni 2015 - svar til Andreas Keil (A) om planer for Strandboulevarden

8. juni 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om støjplagede boliger i København

8. juni 2015 - svar til Jesper Christensen om manglende lys på stier i Tingbjerg

8. juni 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om skraldebjerg på Rådhuspladsen

9. juni 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om legepladser til hunde

10. juni 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om betongrise på Strøget

11. juni 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om container på Hovedvagtsgade/Kgs. Nytorv

11. juni 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om pjece om natur

15. juni 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om trafikal omlægning ifm. Copenhagen Marathon

15. juni 2015 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om trafiksituationen i Guldbergsgade

16. juni 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om oprydning efter Distortion

16. juni 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om udledning af regnvand til Stadsgraven

16. juni 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om renovering af pladsen ved Store Regnegade og Ny Østergade

17. juni 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om Enhjørningens Bastion

17. juni 2015 - svar til Bispebjerg Lokaludvalg om skiltning til Bispebjerg Hospital

17. juni 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om status på selvrensende toiletter

17. juni 2015 - svar til Nørrebro Lokaludvalg og Miljøpunkt Nørrebro om busslusen i Stengade

22. juni 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om taxabetjening af Oceankaj

22. juni 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om skiltning på ejendommen 8-tallet

22. juni 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om flytning af cykelstativer på Regnbuepladsen

26. juni 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om udendørsserveringer

26. juni 2015 - svar til Vesterbro Lokaludvalg om Distortion på Vesterbro, erstatning af beskadigede blomsterhøjbede

26. juni 2015 - svar til Bent Lohman og Axel Thrige Laursen om mobile toiletter og flere affaldskurve ved arrangementer i Parken

26. juni 2015 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard om nyttejob og måltal

29. juni 2015 - svar til Bispebjerg Lokaludvalg v. Alex Heick om tilgængelighed i København for borgere med funktionsnedsættelse

29. juni 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om natteliv i Nørre Kvarter

29. juni 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om udtalelse fra Vesterbro Lokaludvalg

29. juni 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om legeredskaber i Fælledparken

30. juni 2015 - uddybende svar til Lars berg Dueholm (I) om lovlig skiltning i 8-tallet

 

Juli

1. juli 2015 - svar til Christian Christensen om strøm ved præstegården til Trinitatis Kirke

2. juli 2015 - svar til Allan Ahmad (Ø) om byggesag på Slagtehusgade 20

2. juli 2015 - svar til Karin Storgaard (O) og Jakob Næsager (C) om antal nedlæggelser af vejbaner og svingbaner

2. juli 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om graffitipuljer

3. juli 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om naboer til spejdere

3. juli 2015 - svar til Lars Weiss (A) om byggesag Købmagergade 26

3. juli 2015 - svar til Lars Weiss (A) om byggesag på gasværksvejens Skole

3. juli 2015 - svar til Signe Ingholt-Gaarde om Timepris byggesagsgebyr

6. juli 2015 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard om Europas reneste hovedstad i 2015

6. juli 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om trafikken ved Rosengården/Kultorvet

6. juli 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om Kongens Nytorvs reetablering efter metroarbejdets afslutning

6. juli 2015 - svar til Jens-Kristian Lütken om hvor mange udgifter KK årligt bruger på pareringspladser

6. juli 2015 - svar til Østerbro Lokaludvalg om grøn cykelforbindelse fra Kildevældsskolen til Ryparken station

7. juli 2015 - svar til BIFs borgmester om tidsperspektiv for flytning af cykelstativer på Hovedvagtsgade

7. juli 2015 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard om støjdæmpende asfalt ved Ryparken

8. juli 2015 - svar til borgmester Ninna Thomsen (F) om mere plads til liv i byrummet

8. juli 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om vejhuller i byen

8. juli 2015 - supplerende svar til Lars Weiss (A) om Gasværksvejens Skole

9. juli 2015 - svar til Jens-Kristian Lütken om præcisering af spørgsmål om leje af parkeringspladser

9. juli 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen om etablering af kunstig ø i Sydhavnen

10. juli 2015 - opfølgende svar til Lars Weiss (A) om byggesag Købmagergade

13. juli 2015 - svar til Anna Mee Allerslev (B) om klimasikring

13. juli 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om trafikken i Guldbergsgade

13. juli 2015 - svar på politikerspørgsmål om den trafikale situation ved Værftsbroen

14. juli 2015 - svar til Anna Mee Allerslev (B) om klimasikring

14. juli 2015 - svar til Østerbro Lokaludvalg om høringsfrist for Sherfigsvej

15. juli 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om ensretning på cykelsti i forbindelse med ny bro ved Langebro

16. juli 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om altanprojekt i Holmbladsgade-Cumberlandsgade

23. juli 2015 - svar til Amager Øst Lokaludvalg vedr. Krimsvej og Nordtårnet

24. juli 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om etisk kodeks for parkeringsvagter i Københavns Kommune

30. juli 2015 - svar til Andreas Keil (A) om delebiler og parkering i Gustav Adolfs Gade

30. juli 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om påtaler til bevillingshavere i Nørre Kvarter og Grønnegadekvarteret

30. juli 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om skilt, der vender forkert

30. juli 2015 - svar til Peter Thiele om affaldsgebyr for små erhvervsdrivende

 

August

4. august 2015 - svar til Lars Weiss (A) om Twister og Nordtårnet på Krimsvej

4. august 2015 - svar til Allan Ahmad (Ø) om Danicas byggeprojekt på Borgmestervangen

5. august 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om gadebelysning i Vanløse

5. august 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om håndhævelse af afgørelse om at fjerne ulovligt placerede skibe og vrag

6. august 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om status på Living in A Box projekt i Vanløse

12. august 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om legegader på Indre Østerbro

12. august 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om ny kommunal cykelsti på Christiania fortsat blokeret

12. august 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om affald langs Refshalevej

13. august 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om spejderhytten

13. august 2015 - svar til Michael Gatten (V) om beboerparkering

13. august 2015 - svar til Østerbro Lokaludvalg om høringsfrist for Sherfigsvej

13. august 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om spejderhytten

14. august 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om fjernelse af busslusen på Holmen

14. august 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om pris på cykelparkering

14. august 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om almene boliger

17. august 2015 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om manglende sand i sandkasse på Hulgårds Plads

17. august 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om spørgsmål til TMF

17. august 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om altanprojekt Holmbladsgade, Cumberlandsgade

18. august 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om muligheden for at ophæve lokalplaner og byplanvedtægter

18. august 2015 - svar til Østerbro Lokaludvalg om fremme af grøn cykelforbindelse fra Kildevældsskolen til Ryparken Station

19. august 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om status på trafikprojekter knyttet til Frederikssundsvej

19. august 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om husbådes behandling efter byggeloven

19. august 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om spørgsmål til TMF

20. august 2015 - svar til Steen Olsen om 3-timers zone på Lergravsvej ved Fakta og Kvickly

20. august 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om spørgsmål 4 vedr. udbetaling af boligstøtte til beboere i almene boliger i Københavns Kommune

20. august 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om påtaler til bevillingshavere i Nørre Kvarter og Grønnegadekvarteret

24. august 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om status på TMFs undersøgelse af Nordre Frihavnsgade foråret 2015

24. august 2015 - svar til Peter Thiele (F) om delebiler og cykling mod ensretningen

27. august 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om trafikproblemer i forbindelse med anlægsarbejder på Hannemanns Allé

28. august 2015 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om Guldbergsgade-Møllegade - lokaludvalgets løsning

28. august 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om graffiti på toilet i Ørestad City

31. august 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om tidsplan for diger

September

1. september 2015 - Svar på politikerspørgsmål fra Anne Mette Omø Carlsen om renhold på Skotlands Plads.pdf

3. september 2015 - Svar på politikerspørgsmål fra Flemming Steen Munch om skråparkeringspladser.pdf

4. september 2015 - svar til Peter Thiele (F) om cyklisterne på Assistens Kirkegård.pdf

4. september 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om køproblemer ved anlægsarbejde.pdf

4. september 2015 - svar til Louise Lind og Amager Øst Lokaludvalg om inddragelse af Amager Øst Lokaludvalg i partshøring på Prags Boulevard 43.pdf

4. september 2015 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard om status på Sikre Skoleveje og lysregulering Carl Nielsens Alle, Østerbrogade.pdf

7. september 2025 - svar til Jakob Næsager (C) om boligselskabers andel i parkeringshuse og prisen på pladser ved Rigshospitalet

7. september 2015 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om Grøndals Å og De Indre Søer

8. september 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om stop for vending af Grøndals Å

8. september 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om fjernelse af både, vrag mv. i Erdkehlgraven, Holmen 

8. september 2015 - opfølgende svar til Lars Berg Dueholm (I) om køproblemer ved anlægsarbejde

8. september 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om stålskinner og cykel- og barnevognsrampe i krydset Overgaden neden Vandet, Torvegade

10. september 2015 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om tilpasning på Christianshavn til ny bro ved Langebro

10. september 2015 - svar til Jakob Næsager (O) om træer i Hammerensgade

11. september 2015 -  Svar til  Amager Øst Lokaludvalg om signalregulering i krydset LergravsvejStrandlodsvej

11. september 2015 - svar til Bispebjerg Lokaludvalg om Skodagrunden

14. september 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om altanretningslinjer

14. september 2015 - svar til Klaus Mygind (F) om indskrænkning af sæsonen i vinterbadeforeningen på Islands Brygge

14. september 2015 - svar til Pia Allerslev (V) om information om offentlige arrangementer og anlægsarbejder

15. september 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om Grønne Bølger i samarbejdet med nabokommunerne

16. september 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om opsætning af bænke, affaldsspande mv. på Kultorvet

18. september 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om lokalplan for Naturhistorisk Museum

22. september 2015 - svar til  Mette Annelie Rasmussen (B) om  Ikea Lokalplan - Lokalplan for Kalvebod Brygge Vest

23. september 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om skraldesituationen

24. september 2015 - svar til Bjarne P Nielsen (F) om De syv søjler i Vanløse

24. september 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om legeplads ByOasen

25. september 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om Car2Go biler i København

25. september 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om gågadezone i Lavendelstræde

29. september 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om støj fra Hari Krishna munke på Gammel Torv

 

Oktober

1. oktober 2015 - svar til Karin Storgaard om affald på grunden ved Lygten, Frederikssundsvej

1. oktober 2015 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om luftmålestation på H.C. Andersens Boulevard

1. oktober 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om cykelsti på Enghavevej

2. oktober 2015 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om sagsbehandlingstider i byggesager

2. oktober 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om parkering i Indre By

2. oktober 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om  p-bøde på egen parcelgrund ved afsætning af invalid person

2. oktober 2015 - svar til Jens-Kristian Lütken (V) om elbilparkeringer i Pilestræde

6. oktober 2015 - svar til Lars Berg Dueholm (I) parkering og bybiler i Ørestad

6. oktober 2015 - svar til Peter Thiele (F) om parkering og bybiler i Ørestad

7. oktober 2015 - supplerende svar til Lars Berg Dueholm (I) om parkering af Drive-Now biler i Ørestad

8. oktober 2015 - svar til Anna Mee Allerslev (B) om status for budgetvedtagelse om Nørrebrogade på budget 2014

8. oktober 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om living i a box

8. oktober 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om affald på Refshalevej

8. oktober 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om hjemmel til anlæggelse af cykelsti og cykelbro på ikke kommunal jord

8. oktober 2015 - svar til Peter Thiele (F) om hastighedsbegrænsning på Gasværksvej

9. oktober 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om Tagensvej 135

13. oktober 2015 - Christianshavns Lokaludvalg om byggeri på Quinti Bastion

13. oktober 2015 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om  Balders Plads og café Røde Roses Kaffebar

14. oktober 2015 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om trafiksituationen i Guldbergsgade

19. oktober 2015 - Svar til Jens-Kristian Lütken (V) om Metropolvisionen Fællesskab København

20. oktober 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om Fatamorgana-forlystelse i Tivoli

20. oktober 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om afgifter på udendørsservering

20. oktober 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om ny forlystelse i Tivoli

20. oktober 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om udformning af metroforplads på Gammel Strand

21. oktober 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om ungdomsboligere på Englandsvej

22. oktober 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om beboerlicenser i Kødbyen

22. oktober 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om skramleren i Brønshøj

23. oktober 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om udeservering på Gammel Strand

26. oktober 2015 - svar til Jakob Hougaard (A) om spildevandsplantillæg for Bella Centret

26. oktober 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om opfølgende om cykelsti på Enghavevej

28. oktober 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om afslag på juicebar i Vanløse

30. oktober 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om regler for de erhvervsdrivendes brug af fortov

 

  

November

2. november 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om Nordre Frihavnsgade

4. november 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om planer for Carl Nielsens Alle

4. november 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om lejen sig ind i eksisterende ledninger i jorden

2. november 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Føtex på Vesterbrogade

5. november 2015 - svar til Mette-Katrine Ejby Buch (C) om belægningsgrad på p-pladser i Bartholinsgade

5. november 2015 - svar til  Jakob Næsager (C) om forfalden ejendom Oliebladsgade, Reberbanegade

6. november 2015 - svar til Peter Thiele (F) om trafikplan for Nørrebro - Wesselsgade

6. november 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om julemarked på Nytorv

6. november 2015 - svar til Amager Øst Lokaludvalg om anvendelse af Prags Boulevard 43

6. november 2015 - svar til Bispebjerg Lokaludvalg om borgere med funktionsnedsættelse i Bispebjerg

10. november 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Føtexprojektet på Vesterbrogade

18. november 2015 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om høring om ny beboelsesejendom på Rådmandsgade 32

19. november 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) parkering af elbiler

20. november 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om ladestandere til elbiler

20. november 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Værnedamsvej

23. november 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om bussers tomgangskørsel ved Tivoli

24. november 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Plug in hybrid i p-pladser til el-biler

25. november 2015 - svar til Ninna Thomsen (F) om delebiler

25. november 2015 - svar til Flemming Steen Munch (V) om affaldsadministrationsgebyr

25. november 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om  området ved Østerport Station

25. november 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om Classens Have

25. november 2015 - svar til Jakob Næsager (C) om affald langs Refshalevej

25. november 2015 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om Føtexprojektet på Vesterbrogade

27. november 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om Statens Naturhistoriske Museum

27. november 2015 - svar til Karin Storgaard (O) om fodgængerfelt på Strandboulevarden

27. november 2015 - svar til Mette-Katrine Ejby Buch (C) om parkeringsforhold Bartholinsgade mm

30. november 2015 - svar til Lars Weiss (A) om Niels Hemmingsensgade 24

30. november 2015 - svar til Indre By Lokaludvalg om plan for Rådhuspladsen

 

December