Januar

Februar

Svar 01-02-2010 til Klaus Bondam (B) om tung trafik

Svar 01-02-2010 til Lars Berg Dueholm (V) om 2-timers parkering på Gunnar Nu Hansens Plads

Svar 01-02-2010 til Karin Storgaard (O) om togstøj ved Strandvænget og Svanemøllen Station

Svar 02-02-2010 til Lars Berg Dueholm (V) om genplantning af gamle træer

Svar 02-02-2010 til Karin Storgaard (O) om Miljøpunkternes bestyrelser

Svar 03-02-2010 til Ikram Sawar (A) om status på åbning af den yderste bussluse på Nørrebrogade

Svar 05-02-2010 til Lars Berg Dueholm (V) om Ansøgning om indretning af undervisningslokaler til Rysensteen Gymnasium på Flæsketorvet i Den Hvide Kødby

Svar 08-02-2010 til Karin Storgaard (O) om stisystem ved Ryvangen/Svanemøllen

Svar 09-02-2010 til Lars Berg Dueholm (V) om Axel Heides Plads og Bryggebroen

Svar 11-02-2010 til Amager Vest Lokaludvalg om private fællesveje

Svar 11-02-2010 til Karin Storgaard (O) om ændring af planloven

Svar 11-02-2010 til Karin Storgaard (O) om gul parkeringstrekant

Svar 12-02-2010 til Jacob Næsager (C) om cykelsti fra Sluseholmen langs havnen til City

Svar 16-02-2010 til Karin Storgaard (O) om villaer ved Strandpromenaden

Svar 16-02-2010 til Kim Christensen om forlængelse af evalueringsperioden af trafikforsøg på den ydre del af Nørrebro

Svar 19-02-2010 til Peter Thiele(F) om snerydning på cykelstier

Svar 25-02-2010 til Jacob Næsager (C)om indtægter på beboerparkeringslicenser

Svar 25-02-2010 til Karin Storgaard(O) om udlejning af Sven Engstrøms lokaler på Nørrebro Cykelrute

Svar 26-02-2010 til Peter Thiele (F) om skøjteforhold på søerne

Svar 26-02-2010 til Karin Storgaard (O) om affaldsafhentning

Marts

Svar 02-03-2010 til Peter Thiele (F) om badefaciliteter i Nørrebroparken,Beauvaisgrunden og Østre Gasværk

Svar 02-03-2010 til Lars Berg Dueholm (V) om Gymnasium i Den Hvide Kødby

Svar 02-03-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om banner på HK's bygning mod Amager Boulevard

Svar 05-03-2010 til Jacob Næsager (C) om parkeringspladser og belægningsprocent

Svar 08-03-2010 til Birthe Skaarup (O) om depotrum på legeplads i Fælledparken

Svar 08-03-2010 til Trine Schaltz (F) om Amager fælled

Svar 08-03-2010 til Karin Storgaard(O) om det stigende antal cyklister på Nørrebrogade

Svar 09-03-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om parkeringskælder unde Dantes Plads

Svar 12-03-2010 til Anna Mee Allerslev (mb) om ungdomsboliger og kollegier

Svar 12-03-2010 til Jonas Bjørn Jensen (A) om handicaptilgængelighed  

Svar 16-03-2010 til Karin Storgaard (O)om Renholdelse af sti ved Borgervænget

Svar 16-03-2010 til Karin Storgaard(O) om Partikelfiltre

Svar 16-03-2010 til Jacob Næsager (C) om Nordhavnsvej

Svar 16-03-2010 til Jacob Næsager (C) om forbindelse over/under Christianshavns Kanal

Svar 16-03-2010 til Jacob Næsager (C) om cykelsti i Sluseholmen

Svar 16-03-2010 til Jacob Næsager(C) om licenser,zoner og belægningsprocent

Svar 17-03-2010 til Lars Berg Dueholm (V) om Sagsbehandling Åboulevard 5

Svar 18-03-2010 til Mette Reissmann (A )om Støj ved Nordhavnsvej

Svar 22-03-2010 til Karin Storgaard(O) om Park & Ride

Svar 22-03-2010 til Karin Storgaard(O) om De offentlige toiletter på Rådhuspladsen

Svar 24-03-2010 til Jacob Næsager(C) om Belysning langs cykelsti 

Svar 25-03-2010 til Christian Hesselberg om busløsning på Frederikssundsvej

Svar 25-03-2010 til Bent Lohman om Luftforurening i Indre by

Svar 29-03-2010 til Karin Storgaard(O) om Forhandlinger om Nordvejen

April

Maj

Svar 03-05-2010 til Amager Øst Lokaludvalg om Amagerbrogade som strøggade

Svar 04-05-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om Reklamer på Rådhuspladsen 

Svar 05-05-2010 til Carl Christian Ebbesen om Indsamling af affald i Vanløse

Svar 05-05-2010 til Jacob Næsager(C) om Behandling af underjordiske cykelparkering på TMU

Svar 06-05-2010 til Lars Berg Dueholm om Status for opsætning af toiletbygning i Ørestad Park

Svar 09-05-2010 til Karin Storgaard(O) om affald fra Halaslagter

Svar 18-05-2010 til Henrik Rind om halal slagter på frederikssundsvej 25

Svar til 18-05-2010 til Lars berg Dueholm om opsætning af toiletbygning i Ørestad Park 

Svar 20-05-2010 til Jaleh Tavakoli om Vibevej 25

Svar 20-05-2010 til Morten Kabell(Ø) om Lokalplaner behandlet i perioden 2006-2009Svar 20-05-2010 til Lars Berg Dueholm om Lejr på Amager Fælled

Svar 20-05-2010 til Lars Berg Dueholm om Reklamer på Rådhuspladsen

Svar 20-05-2010 til Lars Berg Dueholm om Toppene på C.F Møllers Allé

Svar 21-05-2010 til Karin Storgaard om legeplads ved Svanemøllestation

Svar 21-05-2010 til Karin Storgaard(O) om cykelparkering ved Svanemølle

Svar 21-05-2010 til Karin Storgaard (O) om Illegale grupper på Amager Fælled

Svar 26-05-2010 til Karin Storgaard om Dækningsgrave på Carl Nielsens Allé

Svar 27-05-2010 til Karin Storgaard(O) om luft og støjforurening ved Nordhavnsvejprojektet

Svar 28-05-2010 til Peter Jensen om Graffitiafrensning i København

Svar 28-05-2010 til Lars Weiss(A) om den kommunale renholdelsesordning af offentlige fortove 

Svar 28-05-2010 til Birthe Skaarup om rendhold af offentlige fortove i København

Juni

Svar 01-06-2010 til Jacob Næsager om Arrangementer på kommunale områder

Svar 01-06-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om Varsling af istandsættelse af private fællesveje

Svar 01-06-2010 til Lars Aslan Rasmussen om Træbelysning i Stefansgade  

Svar 01-06-2010 til Cecillia Lonning om Plantning af lindetræer i Fælledparken

Svar 03-06-2010 til Peter Thiele(F) om boldbaner i Nørrebroparken

Svar 03-06-2010 til Karin Storgaard om Parkér og Rejs

Svar 03-06-2010 til Peter Thiele og Anna Mee Allerslev om Cykler mode ensretningen

Svar 03-06-2010 til Lars Berg Dueholm om C.F Møllers Allé

Svar 03-06-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om Parkering ved Islands Brygge station

Svar 08-06-2010 til Karin Storgaard(O) om bunkers og træer

Svar 15-06-2010 til Karin Storgaard(O) om anlægsbudgettet

Svar 15-06-2010 til Jacob Næsager(C) om Center for parkering

Svar 15-06-2010 til Ikram Sarwar(A) om moske 

Svar 15-06-2010 til Birthe Skaarup(O) om regler for sikringsrum

Svar 16-06-2010 til Sofie K. Led(A) om Tomme byggegrunde

Svar 16-06-2010 til Morten Kabell(Ø) om klimarigtig villavej

Svar 16-06-2010 til Lise Thorsen(A) om grønne områder ved Cafe Castro

Svar 16-06-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om København - en ren by

Svar 17-06-2010 til Jacob Næsager(C) om trafiktællinger

Svar 17-06-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om skiltning på private fællesveje

Svar 21-06-2010 til Lars Berg Dueholm om helfolie på facaden over The Dubliner, Amagertorv 5

Svar 22-06-2010 til Karin Storgaard om P-hus Artillerivej 126

Svar 23-06-2010 til Peter Thiele(F) om cykling mod ensretningen

Svar 23-06-2010 til Lars Berg Dueholm om veteranskibshavnen i Nyhavn

Svar 23-06-2010 til Karin Storgaard om Statuen "Stående kvinde"

Svar 24-06-2010 til Bent Christensen, Vanløse Lokaludvalg om helhedsplan for Vanløses idrætsanlæg

Svar 24-06-2010 til Karin Storgaard om linjeføring af Nordhavnsvej

Juli

August

Svar 02-08-2010 til Jakob Næsager om Ulovlig plakatopsætning

Svar 02-08-2010 til Morten Kabell(Ø) om Royal Copenhagen på Kongens Nytorv

Svar 02-08-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om Teglholmen 

Svar 03-08-2010 til Christianshavns Lokaludvalg om Tilgængelighed langs kanalerne på Christianshavn

Svar 05-08-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om Øster Farimagsgade 

Svar 05-08-2010 til Morten Kabell(Ø) om Afspærring Spaniensgade / Øresundsvej

Svar 05-08-2010 til Jakob Næsager(C) om Hjemmel for kommunalt udlån af arealer

Svar 05-08-2010 til Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg - Christianshavns Torv1

Svar 05-08-2010 til Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg om Christianshavns Torv

Svar 06-08-2010 til Lars Weiss(A) om Den kommunale renholdelsesordning af offentlige fortove

Svar 06-08-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om Fortovet på C.F Møllers Allé

Svar 09-08-2010 til Morten Kabell(Ø) om Kommunale udgifter til byggeprojekter, som er enten opgivet eller ændret

Svar 09-08-2010 til Morten Kabell(Ø) om Kommunale udgifter til projekter

Svar 11-08-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om Reklamebanner på Rådhuspladsen

Svar 13-08-2010 til Jakob Næsager(C) om Haraldsgadekvarterets områdeløft

Svar 13-08-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om Kontrakt mellem Københavns Kommune og Nyhavnsforeningen

Svar 17-08-2010 til Jakob Næsager(C) om Krav til vinduer i byfornyelsessag

Svar 23-08-2010 til Jakob Næsager(C) om bom på Refshalevej

Svar 23-08-2010 til Karin Storgaard(O) om Vinterbadning i Svanemøllebugten

Svar 23-08-2010 til Jesper Christensen om Frederikssundsvej mellem Husum og Korsager Allé

Svar 24-08-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om Affaldskurve i Ørestad

Svar 24-08-2010 til Poul T. Cohrt om Metroens ovenlysvinduer på Christianshavns Torv

Svar 24-08-2010 til Finn Rudaizky om Offentligt toilet på Christianshavns Torv

Svar 26-08-2010 til Jakob Næsager(C) om Overfald på parkeringsvagter

Svar 26-08-2010 til Jakob Næsager(C) om Parkeringskontrol på Christianshavn

Svar 26-08-2010 til Birthe Skaarup(O) om Indregning af privat pasningsordning på Retortvej

Svar 30-08-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om Diverse bannere

Svar 30-08-2010 til Jakob Næsager(C) om Refshalevej er udenfor betalingsområdet

Svar 30-08-2010 til Rasmus Jarlov(C) om Lokalplan Vibevej 25

Svar 30-08-2010 til Karin Storgaard(O) om Plejeplan for Bispebjerg Parkallé og Jeppes Allé

Svar 31-08-2010 til Karin Storgaard(O) om Trafikale problemer ved Svanemøllestranden bugten

September

Oktober

Svar 05-10-2010 til Karin Storgaard(O) om uaktuelle skilte fra Vej & Park

Svar 05-10-2010 til Karin Storgaard(O) om omsætning i butikkerne på Nørrebro

Svar 05-10-2010 til Iben Wiene Rathje(F) om genanvendelse af gipsplader fra genbrugsstationer

Svar 05-10-2010 til Birthe Skaarup(O) om Lokalplanområdet Krimsvej Supplerende oplysninger

Svar 06-10-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om manglende renhold af grunden Jagtvej 69

Svar 05-10-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om parkeringsregler på private fællesveje

Svar 12-10-2010 til Jakob Næsager(C) om nedlæggelse af parkeringsplader i første halvår af 2010

Svar 13-10-2010 til Kim Christensen om DSB-arealet

Svar 15-10-2010 til Anne Baastrup om støjdæmpende asfalt

Svar 18-10-2010 til Jakob Næsager(C) om erstatningsplader for Istedgadeprojektet

Svar 18-10-2010 til Birthe Skaarup(O) om kanaler på Østamager

Svar 19-10-2010 til Karin Storgaard(O) om dårlig vejbelysning for forfaldne parker i Amager Vest

Svar 19-10-2010 til Jakob Næsager(C) om vejbelægning på Jagtvej

Svar 19-10-2010 til Jakob Næsager(C) om udgifter til skadedyrsbekæmpelse

Svar 19-10-2010 til Jakob Næsager(C) om henvendelse om affaldsgebyrer

Svar 20-10-2010 til Karin Storgaard(O) om Webersgade

Svar 20-10-2010 til Jakob Næsager(C) om renhold i Adelgade

Svar 20-10-2010 til Jakob Næsager(C) om fjernelse af plakater på elstandere

Svar 21-10-2010 til Lars Weiss(A) om krav om lydisolering af café på Borgbjergsvej

Svar 22-10-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om handicapparkering på Ørestads Boulevard

Svar 25-10-2010 til Lars Berg Dueholm om Marsalavej og Enuavej 

Svar 25-10-2010 til Jakob Næsager(C) om kommunal levering af brint og el

Svar 25-10-2010 til Finn Rudaizky(O) om LP Faste Batteri II, trafikale konsekvenser

Svar 27-10-2010 til Jakob Næsager(C) om gasledning i Svanemøllebugten

Svar 27-10-2010 til Jakob Næsager(C) om fremtidige lystbådehavne mv. i København

Svar 27-10-2010 til Flemming Steen Munch(V) om vejarbejde i Hambroesgade

Svar 27-10-2010 til Lars Berg Dueholm(V) om genbrugspladser og erhvervsaffald

November

Karin Storgaard - Hans Egedes Gade, metrobyggeplads og cykelrute - 05112010

Karin Storgaard - Parkeringspladser på kommuneskolerne - 05112010

Lars Berg Dueholm - Parkeringspladser på Gammel Kalkbrænderi Vej - 05112010

Karin Storgaard - Supplerende svar om Webersgade - 08112010

Iben Wiene Rathje - Spørgsmål ifm. studietur til Shanghai - 09112010

Karin Storgaard - Forurening af skibe i Københavns Havn - 09112010

Klaus Bondam - En håndsrækning til Nordvest - 09112010

Karin Storgaard - Cykelparkering ved Svanemøllen Station - 12112010

Lars Berg Dueholm - Støj i Store Strandstræde - 16112010

Nina Marie Ericsson og Winni Sjelle - En håndsrækning til Nordvest - 16112010

Jakob Næsager - Gravearbejder og parkeringspladser - 17112010

Morten Kabell - Den lille Havfrues hjemrejse - 17112010

Jakob Næsager - Afbrænding af Rockwool - 18112010

Karin Storgaard - Gæsteprincipaftale med DONG - 18112010

Karin Storgaard - Nordhavnsvej, supplerende spørgsmål - 18112010

Jakob Næsager - Ensretning af Drejervej - 22112010

Jakob Næsager - Sortglaserede tegltage - 22112010

Mette Reissmann - Christianshavns legeplads - 22112010

Jakob Næsager - Budgetter for Øresundsvej og Sundholmsvej - 23112010

Nørrebro Lokaludvalg - Sikre skoleveje i Nannasgade - 23112010

Anna Mee Allerslev - Prinsessegade og busslusen - 26112010

Jakob Næsager - Det Grønne P-hus på Nørrebro - 26112010

Iben Wiene Rathje - Plantekasser på Kalvebod Brygge - 29112010

Poul Cohrt, Christianshavns Lokaludvalg - Christianshavnsruten - 29112010

Lars Berg Dueholm - Status på DSB-arealet - 30112010

December