Januar

Supplerende spørgsmål 2. januar 2012 fra Henrik Appel Esbensen (A) om dagtilbudsanalysen

Supplerende spørgsmål 2. januar 2012 fra Henrik Appel Esbensen (A) om tilbud, der er lukket, opsagt eller overtaget siden 2006

Spørgsmål 3. januar 2012 fra Lars Aslan Rasmussen (A) om etnisk fordeling af prostituerede på henholdsvis klinikprostituerede, escortprostituerede og gadeprostituerede i København

Spørgsmål 5. januar 2012 fra Finn Rudaizky (O) om udvalgssag vedr. Kodeks om god praksis for udvalgsarbejde

Spørgsmål 6. januar 2012 fra Lars Aslan Rasmussen (A) vedr. antal klagesager samt sager med manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristen i 2011

Spørgsmål 21. januar 2012 fra Jonas Bjørn Jensen (A) om landsdækkende register vedr. nomadefamilier

Spørgsmål 23. januar 2012 fra Finn Rudaizky (O) om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Spørgsmål 23. januar 2012 fra Finn Rudaizky (O) om mandekrisecentre i København

Spørgsmål 25. januar 2012 fra Marialise Rømer (F) om evt. ændringer af procedurer vedr. bevilling af parykker

Spørgsmål 26. januar 2012 fra Henrik Appel Esbensen (A) om Socialforvaltningens samarbejde med Region Hovedstaden om forebyggelse af livsstilssygdomme hos psykisk syge

Spørgsmål 30. januar 2012 fra Jonas Bjørn Jensen (A) om hjælp til borgere, der overgår fra Socialforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Spørgsmål 30. januar 2012 fra Jonas Bjørn Jensen (A) om hjælp til borgere, der overgår fra Socialforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bilag

Spørgsmål 31. januar 2012 fra Margrethe Wivel (B) om kriminalpræventivt arbejde i Blågårdskvarteret

Spørgsmål 31. januar 2012 fra Marialise Rømer (F) om tilbud til hjemløse i kuldeperioder

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December