Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Spørgsmål 2. november 2011 fra Henrik Appel Esbensen (A) om analysen af det samlede dagtilbudsområde

Spørgsmål 2. november 2011 fra Henrik Appel Esbensen (A) om analysen af det samlede dagtilbudsområde bilag

Spørgsmål 7. november 2011 fra Lars Aslan Rasmussen (A) om procentdel af borgere m. anden etnisk baggrund end dansk på bosteder for handicappede

Spørgsmål 7. november 2011 fra Lars Aslan Rasmussen (A) om procentdel af borgere m. anden etnisk baggrund end dansk på bosteder for handicappede bilag

Spørgsmål 9. november 2011 fra Sisse Marie Berendt Welling (F) om hjælp til gældsplagede kvinder på krisecentre

Supplerende svar til Børne- og Ungdomsforvaltningens svar af 11. november 2011 til Finn Rudaizky (O) om Dagbehandlingstilbuddet Fyrtaarnet

Spørgsmål 13. november 2011 fra Henrik Appel Esbensen (A) om hvorfor § 18-midler til Iransk Ældre Klub og Mosaisk Trossamfund ikke indgår i oplistningen af integrationsprojekter

Spørgsmål 22. november 2011 fra Birthe Skaarup (O) om uddannelsesniveau for plejefamilier samt tilsyn

Spørgsmål 22. november 2011 fra Birthe Skaarup (O) om uddannelsesniveau for plejefamilier samt tilsyn bilag

Spørgsmål 23. november 2011 fra Henrik Appel Esbensen (A) om legalisering af hash

Spørgsmål 23. november 2011 fra Henrik Appel Esbensen (A) vedr. procedurer for underretningssager

Spørgsmål 25. november 2011 fra Sisse Marie Berendt Welling (F) om andel af sager m. fejl vedr. flytning af anbragte børn

Spørgsmål 27. november 2011 fra Sofie K. Led (A) om forsøg med lægeordineret hash til misbrugere

Spørgsmål 30. november 2011 fra Henrik Appel Esbensen (A) om Arbejderbevægelsens Erhvervsråds undersøgelse af fattigdommen i Danmark

December