Hvorfor kontrollerer kommunen snyd

Københavns Kommune vil:

 • Sikre, at de penge, som kommunen udbetaler til borgerne, er berettigede
 • Forebygge snyd med sociale ydelser, blandt andet ved at effektivisere arbejdsgange i udbetalingen, samt intensivere kontrolarbejdet, på tværs af kommunen
 • Stoppe snyderi så snart det opdages
 • Kræve for meget udbetalt støtte tilbage.

Hvilken type snyd kan du melde

Du kan melde alle formodninger om snyd med sociale ydelser fra kommunen eller andre offentlige myndigheder. 

Har jeg pligt til at melde det, hvis jeg tror, jeg kender én der snyder?

Nej, det har du ikke pligt til. Men vi vil gerne opfordre dig til at dele din viden med kommunen. Så har kommunen mulighed for at undersøge, om der er tale om snyd. På den måde kan vi forhindre, at borgere får udbetalt sociale ydelser, de ikke har ret til.

Denne type snyd kan du melde

Du kan blandt andet kontakte kommunen for snyd med:

 • Bopæls-registrering (”fiktive adresser”)
 • Dagpenge
 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Pensioner
 • Børneydelser
 • Boligstøtte/-sikring
 • Friplads i daginstitution
 • Sort arbejde.

Eksempler på snyd med sociale ydelser:

 • Et ægtepar bor sammen, men den ene ægtefælle hævder over for kommunen at være enlig og hæver derfor sociale ydelser. Den anden ægtefælle har fiktiv adresse et andet sted, men uden at bo på denne adresse
 • Borgeren modtager post på bopælen, men opholder sig reelt i udlandet. Borgeren opholder sig reelt i udlandet, men står registeret på en adresse i kommunen, og modtager ydelser fra kommunen
 • En lejlighed bebos af ”for mange” beboere i forhold til lejlighedens størrelse (fx 4 voksne i en 2-værelses lejlighed)
 • Borgeren arbejder, men der er kendskab til, at vedkommende også modtager sociale ydelser.

Overordnet handler det om, at du må kontakte kommunen, hvis du formoder, at en person bor og opholder sig et andet sted end den opgivne folkeregisteradresse, og dermed kan være medvirkende til at vedkommende selv, eller andre borgere modtager sociale ydelser på et forkert grundlag.

Hvorfor skal jeg melde snyderi?

Københavns Kommune håber, du vil dele din viden med os, fordi vi som kommune er opsatte på, at undersøge sager, hvor der kan være formodning om snyd med sociale ydelser. Dette gør vi, fordi kommunen kan spare rigtig mange penge ved at begrænse antallet af tilfælde, hvor der er udbetalt penge på et forkert grundlag. Dette kommer i sidste ende alle ærlige borgere til gode.

Kan jeg melde sort arbejde her?

Ja, det kan du, hvis du har formodning om, at en person udfører sort arbejde. Vi vil samtidig opfordre dig til, at kontakte SKAT, afdeling for Økonomisk Kriminalitet.

Kan jeg være anonym?

Ja, du kan sagtens være anonym - du bestemmer selv, om du vil opgive dit navn, når du henvender dig til os.

Hvis du sender os en mail, skal du sikre dig at den sendes fra en anonym mailadresse, hvor dit navn ikke fremgår.

Hvis du kontakter os på telefon, har du ikke pligt til at fortælle os dit navn, eller hvor du bor.

Bemærk:    

Som anmelder er du ikke part i sagen. Du har derfor ikke krav på indsigt i sagens videre forløb.

Skal jeg også ringe til politiet?

Nej, det behøver du umiddelbart ikke. Ansvaret for udbetaling af sociale ydelser ligger hos kommunen. Det er derfor kommunen, der i første omgang behandler anmeldelser om vedrørende snyd. Kommunen kan herefter vælge at melde en borger til politiet, på baggrund af den afgørelse kommunen kommer frem til.

Hvis jeg er blevet anmeldt

Hvis du bliver anmeldt for snyd, modtager du et brev fra Betaling & Kontrol.

En anmeldelse er ikke et bevis, men er alene årsag til at kommunen se nærmere på hvor du har din adresse registreret.  

Du har ret til at få oplyst, hvor anmeldelsen kommer fra. Er anmeldelsen indgivet anonymt, ved vi ikke, hvem anmelder er og vil derfor kun kunne oplyse at det er en anonym anmeldelse.

Hvis du ønsker at lade dig repræsentere af en partsrepræsentant under sagen bedes du udfylde og indsende en fuldmagt.