januar

02.01.17: Svar fra overborgmesteren til Jakob Næsager (C) vdr reklameplads på 5A/5C

09.01.17: Svar til Sisse Marie Welling (F) vdr PSO-afgift på elbusser

13.01.17: Svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) vdr reorganisering af Københavns Politi

13.01.17: Svar til Michael Gatten (V) vdr lysreklame på Rådhuset nytårsaften med bilag

13.01.17: Svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) vdr Linje 9A og busbetjening af Margretheholmen

17.01.17: Svar fra overborgmesteren til Jakob Næsager (C) vdr rejser og repræsentation i selskabet bag Royal Arena med 9 bilag:
Bilag 1- Redegørelse til OB om Royal Arena sagen.
Bilag 2 - gaver, repræsentation, interne arrangementer.
Bilag 3 - Henvendelsen fra Folketingets Ombudsmand.
Bilag 4 - Jakob Næsagers spørgsmål.
Bilag 5 - Redegørelse til Økonomiforvaltningens direktion fra Kontorets for Selskaber og Aktivstrategi om selskabskonstruktion og historik.
Bilag 6 - Bestyrelsens redegørelse til KK.
Bilag 7 - Bilag 1 til bestyrelsens redegørelse Udgiftsbilag fra ARENA CPHX I.
Bilag 8 - Bilag 1 til bestyrelsens redegørelse Udgiftsbilag ARENA CPHX III.
Bilag 9 - Kopi af bilag 1 til bestyrelsens redegørelse – Møder med KK embedsmænd III.

18.01.17: Svar til Karin Storgaard (O) vdr tomme kommunale bygninger

18.01.17: Svar til Ninna Hedeager Olsen (Ø) vdr Københavns kommunes task force mod social dumping

19.01.17: Svar fra overborgmesteren til Caroline Stage (V) vdr vækst og BNP i København

26.01.17: Svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) vdr Hvidbog for Nordhavnstunnel

27.01.17: Svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om sikkerhed i Movias busser

februar

marts

April

Maj

02.05.17: Svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om skudepisoder i Københavns Kommune

03.05.17: Svar til Cecilia Lonning-Skovgaard og Flemming Steen Munch (V) om betleri og lommetyveri i Københavns Kommune

03.05.17: Svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om bandemedlemmer i Københavns Kommune

04.05.17: Svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om landstrøm til krydstogtskibe i København

04.05.17: Svar fra overborgmesteren til Jakob Næsager (C) vdr Innovationshuset i Kødbyen

04.05.17: Svar til Heidi Wang (I) om hvor mange penge har Københavns Kommune brugt på effektiviseringsprojekter i denne valgperiode?

09.05.17: Svar fra overborgmesteren til Jakob Næsager (C) vdr forundersøgelse af mere metro

10.05.17: Svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om befolkningsvæksten i Københavns Kommune i 2016

10.05.17: Svar til Sisse Marie Welling (F) vdr antal medarbejdere i Københavns Kommune med lønninger over 1 mio.kr.

15.05.17: Svar til Neil Bloem (F) om effektiviseringsbidrag og budgetaftaler de seneste fem år

16.05.17: Svar til Heidi Wang (I) vdr mindreprovenuet ved en skattereduktion

18.05.17: Svar fra overborgmesteren til Jakob Næsager (C) vdr 1. maj

22.05.17: Svar fra overborgmesteren til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) vdr sygefravær for gravide ansatte i Københavns Kommune

22.05.17: Svar til Ninna Thomsen (F) om almene boliger

23.05.17: Svar fra overborgmesteren til Jakob Næsager (C) om breve fra Københavns Kommune til andre kommuner vedrørende pris for frikøb af hjemfaldspligt

29.05.17: Svar fra overborgmesteren til Jakob Næsager (C) parkeringsnormen i kommuneplanen

29.05.17: Svar til Caroline Stage (V) om boliger i Københavns Kommune

30.05.17: Svar til Heidi Wang (I) om erhvervsafgifter i Københavns Kommune og i de øvrige 6-byer

31.05.17: Svar til Ninna Thomsen (F) vdr investeringer i Københavns Kommunes investeringsforening

Juni

August

07.08.17: Svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Flemming Steen Munch (V) om arbejdsgarantier

10.08.17: Svar fra overborgmesteren til Jakob Næsager (C) om Københavns Bymuseums tidligere bygning på Vesterbrogade 59

10.08.17: Svar fra overborgmesteren til Jakob Næsager (C) vdr status på forundersøgelser af ekstra metrolinjer i København

10.08.17: Svar fra overborgmesteren til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) vdr Erhvervsbarometret 2017

14.08.17: Svar til Gorm Gunnarsen (Ø) om fremdrift for skolerenoveringer

16.08.17: Svar fra overborgmesteren til Jakob Næsager (C) vdr tilbagekøbsrettigheder uden for Københavns Kommune med bilag

18.08.17: Svar fra overborgmesteren til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om opfølgende spørgsmål om Erhvervsbarometret

18.08.17: Svar til Ninna Thomsen (F) om østlig ringvej/havnetunnel på Amager Fælled

18.08.17: Svar til Anna Mee Allerslev (B) om ungdomsboliger

22.08.17: Svar til Ninna Thomsen (F) om Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik

23.08.17: Svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om om den midlertidige frikøbsordning for Københavns Kommunes tilbagekøbsrettigheder

23.08.17: Svar til Ninna Thomsen (F) på opfølgenede spørgsmål om den midlertidige frikøbsordning for Københavns Kommunes tilbagekøbsrettigheder

25.08.17: Svar til Gorm Gunnarsen (Ø) vdr køb af Ørestad Fælled Kvarter

29.08.17: Svar til Tommy Petersen (B) vdr Ørestad Fælled Kvarter

29.08.17: Svar fra overborgmesteren til Jakob Næsager (C) om Sikker By-programmets budget 2017

30.08.17: Svar til Ninna Thomsen (F) om udmøntning af partnerskabsaftale for et trygt Nørrebro

September

Oktober

November

december