Januar

6. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Jaleh Tavakoli (U) af 4. januar 2012 vedrørende Danske Rantek A/S

6. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Rikke Lauritzen (Ø) af 19. december 2011 vedrørende KREVI rapport om ny styreform

6. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Rikke Lauritzen (Ø) af 19. december 2011 vedrørende KREVI rapport om ny styreform. Bilag 1

6. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Rikke Lauritzen (Ø) af 19. december 2011 vedrørende KREVI rapport om ny styreform. Bilag 2

10. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Jakob Næsager (C) af 4. januar 2012 vedrørende betalingsringen i Stockholm

11. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Flemming Steen Munch (V) af 4. januar 2012 vedrørende skatterabat til Tivoli

12. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Cecilia Lonning (V) af 4. januar 2012 vedrørende prognosen for børnetallet 1. januar 2012

16. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Carl Christian Ebbesen (O) af 6. januar 2012 vedrørende ungdomsklub i Tingbjerg

16. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Carl Christian Ebbesen (O) af 6. januar 2012 vedrørende ungdomsklub i Tingbjerg. Bilag 1

17. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Karin Storgaard (O) af 10. januar 2012 vedrørende borgmesterbiler

17. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Karin Storgaard (O) af 10. januar 2012 vedrørende borgmesterbiler. Bilag 1

17. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Karin Storgaard (O) af 10. januar 2012 vedrørende borgmesterbiler. Bilag 2

17. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Karin Storgaard (O) af 10. januar 2012 vedrørende borgmesterbiler. Bilag 3

20. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Morten Kabell (Ø) af 6. januar 2012 vedrørende Trængselsringen

23. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Rikke Lauritzen (Ø) af 12. januar 2012 vedrørende ny Budgetlov

23. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Cecilia Lonning (V) og Flemming Steen Munch (V) af 10. januar 2012 vedrørende centralisering af HR-funktioner i forbindelse med ny styrefom

24. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Venstre af 16. januar 2012 vedrørende eventuel anvendelse af provenu fra betalingsring til anlæg af en havnetunnel

26. januar 2012 - Svar på spørgsmål fra Mikkel Warming (Ø) af 17. januar 2012 vedrørende samarbejdsbyer fra 1998 og frem

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

17. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Finn Rudaizky (O) og Jakob Næsager (C) af 14. juni 2012 vedrørende Overborgmesterens rejseaktivitet i indeværende valgperiode

22. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Carl Christian Ebbesen (O) af 22. august 2012 vedrørende udgifterne til loklaudvalgene

23. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Carl Christian Ebbesen (O) af 22. august 2012 vedrørende udgifterne til miljøpunkterne

27. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Cecilia Lonning (V) af 22. august 2012 vedrørende Københavns Kommunes dækningsafgift i 2012

29. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Dansk Folkeparti (O) af 21. august 2012 vedrørende udgifter til tolkebistand i 2011 og 2012

29. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Dansk Folkeparti (O) af 21. august 2012 vedrørende udgifter til tolkebistand i 2011 og 2012. Bilag 1

29. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Dansk Folkeparti (O) af 21. august 2012 vedrørende udgifter til tolkebistand i 2011 og 2012. Bilag 2

29. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Dansk Folkeparti (O) af 21. august 2012 vedrørende udgifter til tolkebistand i 2011 og 2012. Bilag 3

31. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Dansk Folkeparti (O) af 21. august 2012 vedrørende udgifter til tomsgangsleje i 2011 og 2012

31. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Dansk Folkeparti (O) af 21. august 2012 vedrørende udgifter til tomsgangsleje i 2011 og 2012. Bilag 1

31. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Dansk Folkeparti (O) af 21. august 2012 vedrørende udgifter til tomsgangsleje i 2011 og 2012. Bilag 2

31. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Dansk Folkeparti (O) af 21. august 2012 vedrørende udgifter til tomsgangsleje i 2011 og 2012. Bilag 3

31. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Dansk Folkeparti (O) af 21. august 2012 vedrørende udgifter til tomsgangsleje i 2011 og 2012. Bilag 4

31. august 2012 - Svar på spørgsmål fra Henrik Appel Espersen (A) af 20. august 2012 vedrørende gratis internet til borgerne i Københavns Kommune

September

Oktober

November

01. november 2012 - Svar på 2 spørgsmål fra Karin Storgaard (O) af 31. oktober 2012 vedrørende bydelsplaner og den kommende kommuneplan

06. november 2012 - Svar på spørgsmål fra Karin Storgaard (O) af 31. oktober 2012 vedrørende brugen af OPP (OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER) i forbindelse med etablering af en havnetunnel

07. november 2012 - Svar på spørgsmål fra Jakob Næsager (C) af 18. oktober 2012 vedrørende fredsaftale mellem bander i København

12. november 2012 - Svar på spørgsmål fra Ayfer Baykal (F) af 07. november 2012 vedrørende havnetunnellen

19. november 2012 - Svar på spørgsmål fra Peter Theile (F) af 13. november 2012 vedrørende rejsetid med A-busser

20. november 2012 - Svar på spørgsmål fra Jakob Næsager (C) af 07. november 2012 vedrørende fravær i lokaludvalgene

23. november 2012 - Svar på spørgsmål fra Karin Storgaard (O) af 12. november 2012 vedrørende byggepladsforhold omkring Trianglen til Metroselskabet

23. november 2012 - Svar på spørgsmål fra Karin Storgaard (O) af 19. november 2012 vedrørende høring af lokaludvalg

23. november 2012 - Svar på spørgsmål fra Karin Storgaard (O) af 19. november 2012 vedrørende høring af lokaludvalg. Bilag 1 - Kommissorium for Lokaludvalg

27. november 2012 - Svar på spørgsmål fra Karin Storgaard (O) af 19. november 2012 vedrørende regnskabet for EAT (del af Københavns Kommunes madhus)

28. november 2012 - Økonomiforvaltningens bemærkninger

28. november 2012 - Svar på spørgsmål fra Klaus Mygind (F) af 15. november 2012 vedrørende spørgsmål omkring åremålsansættelser i Københavns Kommune