3 betingelser for, at du må lægge lejligheder sammen

Kommunen giver normalt tilladelse til sammenlægning af lejligheder, når følgende 3 betingelser er opfyldt, og du har ansøgt om byggetilladelse:

  • Det samlede areal af lejlighederne ikke overskrider 150 m2
  • Der er erklæring om frivillig fraflytning – det betyder, at den lejer der flytter, har skrevet under på, at han/hun fraflytter lejligheden frivilligt
  • Den tilbageblivende lejer er indforstået med sammenlægning og ønsker at overtage det samlede lejemål

Derudover kan kommunen give tilladelser til sammenlægning af lejligheder på op til 180 m2, når mindst én af følgende betingelser også er opfyldt:

  • Den ene lejlighed (eller begge) har utidssvarende toiletforhold/bademuligheder
  • Den mindste lejlighed er maksimalt 55 m2
  • Den ene lejlighed er uhensigtsmæssigt indrettet - fx i forhold til lysforhold eller støjbelastninger

 

Du skal være særlig opmærksom på indgreb i bærende vægge

Sammenlægning af lejligheder medfører ofte ændringer af vægge. Hvis du skal lave ændringer i/nedlægge en bærende væg, skal du sende tegninger og beregninger på, hvordan du vil erstatte væggens bærende funktion – fx ved hjælp af en stålbjælke eller lignende. Du skal altid have en ingeniør til at lave beregningerne for dig.

I vores kundecenter kan du få hjælp til at finde de tegninger kommunen har af dit byggeri og få svar på fx spørgsmål om bærende vægge. Mod betaling kan du også få kopier af de oprindelige bygningstegninger

Du skal ansøge om byggetilladelse digitalt

Når du vil sammenlægge lejligheder, skal du ansøge digitalt via Byg og Miljø, hvor du vil blive guidet gennem ansøgningsprocessen og få at vide hvilke dokumenter, du skal sende med din ansøgning. Du bliver løbende informeret om, hvor langt i processen du er.

Vær opmærksom på, at dokumentationskravet vil være opfyldt hvis du sender et af følgende dokumenter til kommunen:

  • Erklæring om frivillig fraflytning underskrevet af lejeren
  • Kopi af evt. overdragelsesaftale vedrørende andel med købers og den fraflyttedes underskrift
  • Kopi af tidsbegrænset lejekontrakt