Hvad er en skolebestyrelse?

Alle folkeskoler har en bestyrelse – en demokratisk valgt skolebestyrelse, der er sammensat af forældre, elever og ansatte ved skolen samt evt. eksterne repræsentanter fra lokaludvalget. Forældrene har flertal i skolebestyrelsen, der vælges for fire år ad gangen. Som forælder kan du få indflydelse på dagligdagen i dit barns skole gennem arbejdet i skolebestyrelsen. 

Skolebestyrelsen har indflydelse på en række forhold, som har betydning for elevernes skolegang. Den fører bl.a. tilsyn med undervisningen og skolens fysiske forhold. En af skolebestyrelsens vigtigste arbejdsområder er at fastsætte mål for skolen og dens udvikling.

De forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer er i København organiseret i foreningen Skole og Forældre, læs mere her på Skole og Forældres hjemmeside

Hvilke forældre kan vælges til skolebestyrelsen?

Forældre, som har forældremyndighed over et barn, der er indskrevet på skolen, har automatisk stemmeret og kan vælges til skolebestyrelsen.

Der er dog også muligheder for at at stemme og stille op, selvom du ikke har forældremyndighed. Fx som fraskilt uden forældremyndighed, i visse tilfælde som stedforældre og lignende. Det kræver dog som regel samtykke fra den part, der har forældremyndighed over barnet. Hvis du er i tvivl, så spørg skolelederen på skolen eller læs bekendtgørelsen om valgret og valgbarhed

Når skolebestyrelsesvalg skal afvikles vil skolen offentliggøre en valgliste med de forældre der har stemmeret og som kan vælges til skolebestyrelsen. Hvis du er i tvivl om du er valgberettiget, eller dit navn ikke er på valglisten, skal du henvende dig til skolelederen for at drøfte mulighederne for at blive optaget på valglisten.

Optagelse på valglisten kan ske frem til valgmødet.

 

Hvordan stiller man op til skolebestyrelsen?

Hvis du ønsker at opstille som kandidat til skolebestyrelsen, skal du henvende dig til skolens leder og meddele det.

Du har mulighed for at beskrive dine synspunkter og holdninger før valgmødet og få dit materiale sendt ud eller lagt på skolens hjemmeside. Du kan også vente til selve valgmødet og der drøfte kandidatopstillingen med de øvrige fremmødte.

Er du i tvivl, så spørg skolelederen.

 

Hvordan foregår valget til skolebestyrelsen?

I Københavns Kommune udarbejdes der et forslag til valgprocedure med tilhørende tidsplan forud for valget. De enkelte skoler kan vælge at følge denne plan, eller lave deres egen model, efter godkendelse fra områdechefen.

Alle skoler vil holde valgmøder, som omhandler valget til skolebsetyrelsen. Disse valgmøder kan ligge som selvstændige møder, eller i forbndelse med andre møder på skolen op til valget.

Det er derfor skoleledelsen og skolebestyrelsen på din skole, der ved, hvordan valget løber af stablen der.

 

 

Hvorfor er det vigtigt at interessere sig for skolebestyrelsen?

Skolebestyrelsen har stor indsigt i og indflydelse på skolens udvikling. Lige fra principperne for, hvordan skolen organiseres til klassesammensætning og fællesarrangementer i skoletiden – eller valg af indsatsområder for skolen: fx mobbefri skole, prioritering af sund kost o.lign. Skolebestyrelsen skal også godkende budgetter, undervisningsmidler og ordensregler.

Skolens sociale og undervisningsmæssige miljø har betydning for det enkelte barn. Det er en vigtig grund til at interessere sig for skolebstyrelsesarbejdet.

Derfor er det vigtigt, at I som forældre viser jeres interesse og bruger jeres ret til at sikre indflydelse på skolens hverdag og udvikling. Hvad enten det er ved at stemme på de kandidater, I foretrækker, eller ved selv at stille op til skolebestyrelsen.

 

 

 

Vil du vide mere om skolebestyrelsen?

Hvis du vil vide mere om skolebestyrelsesarbejdet og valg til skolebestyrelsen er der flere muligheder. Du kan kontakte skolelederen på dit barns skole eller orientere dig på skolens egen hjemmeside.

Hvordan vælges andre medlemmer til skolebestyrelsen?

Elevrepræsentanter vælges for et år ad gangen til skolebestyrelsen blandt skolens elever.

Medarbejderrepræsentanter vælges for et år ad gangen til skolebestyrelsen blandt skolens ansatte.

Hvis skolebsetyrelsen vælger at have eksterne medlemme i skolebestyrelsen, udpeges disse for mindst et år ad gangen.

Skolens ledelse deltager i skolebestyrelsesarbejdet og varetager sekretærfunktionen uden stemmeret.

Hvornår er der valg til skolebestyrelsen?

Seneste valg til skolebestyrelsen var i foråret 2014, og denne skolebestyrelse tiltrådte 1. august 2014.

Næste valg til skolebestyrelsen er foråret 2016 for de skoler der har forskudt valg til skolebestyrelsen, hvor halvdelen af medlemmerne skiftes forskudt for det ordinære valg.. Skoler der ikke har forskudt valg har valg til ny skolebestyrelse i foråret 2018. 

Hvis et forældrevalgt medlem udtræder af skolebestyrelsen og der ikke er en suppleant, afholdes der suppleringsvalg til skolebestyrelsen.

 

Hvad sker der når et medlem udtræder af skolebestyrelsen?

Hvis et forældrevalgt medlem udtræder af skolebestyrelsen, indtræder en suppleant for resten af valgperioden, eller der afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen.