Min nedgravede olietank er afblændet. Er det rigtigt, at I kan kræve, den skal graves op?

 Nej, når først tanken er taget ud af brug og afblændet efter reglerne, kan vi ikke kræve, at du skal grave tanken op, som reglerne er nu.

Jeg skal lave terrasse over min nedgravede olietank. Skal jeg så grave tanken op?

Nej, du behøver ikke at grave tanken op. Det er muligvis en god idé at grave tanken op inden du lægger terrasse.  Hvis tanken ikke er sandfyldt kan det være en god idé at grave den op, da der kan være risiko for at tanken falder sammen på et tidspunkt.  Ifølge de nugældende regler er der ingen krav om, at tanken skal sandfyldes eller graves op.

 

Jeg skal tage min nedgravede olietank ud af brug nu. Skal jeg grave den op

Nej, du behøver ikke at grave tanken op. Det er tilstrækkeligt at sløjfe tanken og lade den forblive afblændet på grunden. Du skal sørge for, at olien og bundslammet i tanken og røret bliver suget op. Påfyldningsstudsen skal afmonteres, alle rørforbindelser over jorden skal fjernes, og tanken skal afblændes ved tilpropning af rørstudsene, så der ikke senere kan ske påfyldning igen.

Vi vil anbefale, at du graver tank og rør op. På den måde kan du få vished om, at der ikke er sket en forurening i jorden fra olietank eller rør. Når tanken er gravet op vil vi anbefale, at du får en konsulent ud og tager jordprøver fra tankudgravningens bund og sider.

Hvis du lader tanken ligge kan du overveje at fylde den med sand. Det er især en god idé hvis tanken ligger under et område med kørsel/bygninger, for at undgå sammenstyrtning, når tanken engang er forvitret. Læs mere om hvordan olietanken skal sløjfes. 

Der ligger en olietank nedgravet på min grund. Vi har haft fjernvarme, mens vi har boet her. Hvordan finder jeg ud af, hvor olietanken ligger?

Hvis du ikke selv har tegninger, hvor det fremgår, hvor olietanken ligger, kan du prøve at kigge i din byggesag i kommunen. Den kan du finde enten i det digitale byggesagsarkiv eller i kommunens kundecenter på Njalsgade 13. Her kan du muligvis finde en tegning over huset, hvor olietanken er med. Alternativt kan man få udført en tankscreening, hvor man ved hjælp af en metaldetektor kan finde frem til, hvor olietanken ligger. Hvis du har en fornemmelse af, hvor tanken ligger, kan du ved hjælp af et jordbor forsøge at lokalisere tanken nærmere. Tankens overflade ligger i ca. en halv meters dybde.

I BBR fremgår det, at min olietank er i brug. Jeg fik fjernvarme for flere år siden. Hvad skal jeg gøre for at få rettet oplysningerne i databasen?

Når olietanke tages ud af brug, er det ejeren eller brugerens pligt skriftligt at afmelde tanken til Center for Miljøbeskyttelse. I dette tilfælde har vi ikke modtaget afmeldingsskema for din tank, da den blev taget ud af brug. Selv om det er mange år siden, beder vi dig afmelde din olietank via Byg og Miljø (du skal bruge NEM ID). Har du faktura fra dem, der har udført arbejdet, er det en god idé at vedhæfte den. Herefter vil de rigtige oplysninger fremgå af BBR-meddelelsen. 

 

 

Kan jeg bruge min olietank til regnvandsopsamling?

Det er meget vanskeligt at få tanken gjort så ren, at man være sikker på, der ikke er olie i det vand, som efterfølgende spredes ud i haven. Vi vil derfor ikke anbefale, at tanken bruges til opsamling af regnvand.

Læs også Miljøstyrelsens anbefaling

Jeg skal have ny olietank. Hvilke krav skal jeg være opmærksom på?

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg opdager forurening i jorden ved min olietank?

Hvis du har olieudslip, skal du sørge for at stoppe udslippet og straks herefter anmelde udslippet til kommunen. Du skal også anmelde til kommunen, hvis du opdager en olieforurening fra en gammel tank, der ikke har væet i brug længe. 

Du kan læse mere om hvad du skal gøre, hvis du har olieudslip på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Hvor ofte skal min olietank over 6.000 kontrolleres?

Hvor tit og hvordan olietanke over 6.000 liter skal kontrolleres og hvordan, afhænger af hvilken type tank, der er tale om. 

Du kan læse mere om egenkontrol og beholdningskontrol på Miljøstyrelsens hjemmeside