Spørgsmål og svar om mad i vuggestue og børnehave

Hvordan tages der hensyn til børn med allergi og behov for særlig diætmad?

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at der i alle daginstitutioner der selv producerer mad i Københavns Kommune skal tilbydes mælke- og æggefri diæt (evt. i en kombinationsdiæt). I institutioner der modtager cateringmad kan forældrene blive fritaget for betaling. For at der skal serveres diætmad eller bevilges fritagelse for betaling, skal der foreligge en særlig lægeerklæring fra børnelæge. 

Hvis du vil ansøge om diætmad til dit barn eller fritagelse for betaling skal du kontakte dit barns daginstitution. 

Skal der serveres mad hver dag?

Alle daginstitutioner i Københavns Kommune skal tilbyde både morgenmad og mellemmåltider hver dag også selvom køkkenmedarbejderen evt. er syg eller på ferie. Dette gælder også i de institutioner hvor frokosten er valgt fra. Fødevarestyrelsen anbefaler at vuggebørn får et måltid ca. hver 2. time og børnehavebørn et måltid ca. hver 3 time.

Typisk morgenmad til de, der møder frem tidligt, formiddagsmad til de små eller særligt sultne, frokost, eftermiddagsmad og mælk, samt et sent eftermiddagsmåltid til de børn, der først hentes sent. Afhængig af hvor længe barnet er i institutionen, skal det have dækket 45-70 % af dagens energibehov i daginstitutionen og mellemmåltiderne udgør en stor og vigtig del af energibehovet.

Der skal serveres frokost alle åbningsdage - også selvom køkkenmedarbejderen evt. er syg eller på ferie. I institutioner hvor forældrebestyrelsen/forældregruppen fravalgte frokost ved sidst afholdte madvalg, skal der dog ikke serveres frokost.

Må institutionerne bede forældrene om at medbringe madpakke?

Ifølge Lov om Dagtilbud må institutionerne ikke bede forældrene om at tage madpakke med, fx når en gruppe børn skal på tur eller køkkenmedarbejderen er på ferie. Heller ikke selvom forældrebestyrelsen har besluttet dette og der tilbydes mad til børn, hvis forældre ikke ønsker at tage madpakke med.

I ferieperioder og ved sygdom, kan der bestilles vikarmad gennem kommunens leverandør af børnemad Foodsource. Foodsource leverer også turmadpakker.

Må man give sit barn mad med i daginstitutionen?

I Københavns Kommune skal alle daginstitutioner tilbyde morgenmad og mellemmåltider og frokost alle åbningsdage (mandag-fredag). Der tilbydes dog kun frokost, hvis forældrebestyrelsen ikke har fravalgt frokosten. 

Hvis forælderen ønsker selv at give barnet mad med er det som udgangspunkt forælderens eget valg. Institutionen kan dog godt lokalt beslutte, at forældrene ikke må give barnet madpakke med.

Forældrene kan kun blive fritaget for betalingen for den mad, der tilbydes i daginstitutionen, hvis de har en lægeerklæring på, at barnet har allergi eller anden sygdom. 

I loven er det formuleret på følgende måde:
"Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, jf. § 32, stk. 2, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunalbestyrelsen vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid efter stk. 1." 

Hvis du vil ansøge om diætmad til dit barn eller fritagelse for betaling skal du kontakte dit barns daginstitution.