Er der også forurenet i parkerne?

Ja, hele Københavns Kommune er klassificeret som lettere forurenet, også parkerne. Vi har ikke konkrete undersøgelser fra parkerne, men vi har undersøgt alle offentlige legepladser, heriblandt legepladserne i parkerne. På de legepladser, hvor der blev fundet kraftig forurening, blev jorden skiftet ud med ren jord. Du kan se om jorden er skiftet ud på den legeplads du bruger på siden om forurening i institutioner og på offentlige legepladser.

Hvor dybt går forureningen ned?

Koncentrationerne er højest i de øverste 20 cm jord fordi en stor del af forureningen kommer fra luften. Som oftest er hele fyldlaget imidlertid lettere forurenet fordi, der gennem tiden kan være flyttet rundt med jorden. Fyldlaget i København er typisk 1 – 2 meter tykt.

Hvis jeg lægger ren jord i mit bed, bliver den så ikke forurenet efter et stykke tid?

I 2005 blev der lavet en vurdering af, om der tilføres ny forurening fra luften til jorden. Konklusionen var, at de beregnede bidrag selv efter 25 eller 100 års belastning vil være meget små i forhold til det koncentrationsniveau vi ser på områdeklassificerede områder i dag.

 

Hvorfor tester I ikke jorden?

Undersøgelser som Miljøstyrelsen har foretaget viser, at jord i ældre byområder i hele landet er lettere forurenet. Igennem flere år er overskudsjord, der er blevet fjernet i forbindelse med byggerier i Københavns Kommune blevet analyseret. Det har vist sig at 80 % af den jord, der er gravet væk var forurenet. Vi mener derfor, at vi har tilstrækkeligt grundlag for at sige, at byzonen i København er lettere forurenet. Vi har testet alle kommunens institutioner og offentlige legepladser, og ryddet op på dem, der var kraftigt forurenet.

 

Hvis jeg selv undersøger jorden og den er ren, kan jeg så få den ud af klassificeringen?

Selv om din grund er ren, kan den ikke komme ud af områdeklassificeringen. Det er kun større områder, som vi kan beslutte at tage ud af en områdeklassificering. Hvis undersøgelser viser, at din grund er ren, kan du få en erklæring fra Center for Miljøbeskyttelse. Inden du undersøger grunden, skal du kontakte Center for Miljøbeskyttelse for at aftale, hvor mange prøver du skal udtage af jorden, og hvad den skal analyseres for.

 

Vil det komme til at koste mig penge, at jeg bor på en grund, der ligger i et område med områdeklassificering?

u kan ikke blive tvunget til at betale for, at den forurenede jord på din grund bliver fjernet, da du ikke selv er skyld i forureningen. Der er ingen grund til at fjerne jorden, hvis du følger få enkelte råd. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du skal af med jord fra din grund, er det forbundet med omkostninger. Du skal også være opmærksom på, at du skal anmelde til kommunen, hvis du skal køre jord væk fra din grund. Læs mere om flytning af jord 

Er lettere forurenet jord skadeligt?

De stoffer, vi finder i den lettere forurenede jord er typisk bly og tjærestoffer. Der er tale om meget små koncentrationer og derfor en svag påvirkning. Børn er dog særlig følsomme, og der er derfor god grund til at tage ekstra hensyn. Undersøgelser har påvist, at der er en sammenhæng mellem et forhøjet blyindhold i blodet og vanskeligheder med koncentration, sprog og indlæring. Visse tjærestoffer kan fremkalde kræft.

 

Kan jeg godt dyrke grøntsager i den lettere forurenede jord, som børn ikke må lege i?

Forsøg med dyrkning af afgrøder i lettere forurenet jord og kraftigt forurenet jord har vist at frugten og afgrøderne ikke, eller kun i meget ringe grad, optager miljøfremmede stoffer. I forbindelse med dyrkning af afgrøderne kan man imidlertid blive udsat for forurening. Derfor anbefales det, at børn ikke færdes i køkkenhaven, hvor der er bar jord, og at voksne benytter havehandsker. Afgrøder, hvor jorden er svær at skylle af f.eks. jordbær anbefaler vi, at du dyrker i ren jord.

Kan jeg dyrke krydderurter i lettere forurenet jord?

Vi anbefaler, at du dyrker krydderurter i ren jord. Det skyldes, at det kan være svært at skylle al jord af krydderurterne, og der er derfor risiko for at du vil komme til at indtage en mindre mængde lettere forurenet jord.

Hvorfor skal den bare jord dækkes i bedene?

Det er en god idé at dække den bare jord i bedene, for at forhindre at især børn får direkte kontakt med jorden.

 

Hvorfor anbefaler I at børnene ikke må lege i entréen?

Garderoben er det sted i hjemmet, der typisk vil være mest påvirket af forurenet jord, fordi det er det første rum, du kommer ind i udefra, og det er her du typisk stiller dit fodtøj. Løs jord fra fodtøjet vil lande på gulvet, som kan overføres til børnenes tøj og hænder, hvis de leger i garderoben.