Hvor mange hjemløse er der i København?

VIVE (Det tidligere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) opgør hvert andet år antallet af hjemløse i Danmark - den seneste tælling er fra uge 6, 2017.

I København er antallet af hjemløse faldet fra 2015 til 2017, mens det er steget i resten af landet. I 2015 blev der talt 1.562 hjemløse i København mod 1.482 hjemløse i 2015. Dermed er Københavns andel af landets hjemløse faldet fra 30 pct. i 2009 til 22 pct. i 2017. 

 • 1.562 hjemløse i København.
 • 25 pct. af landets hjemløse opholder sig i Københavns kommune.

Københavns Kommune har i september 2016 foretaget en nattetælling i samarbejde med Projekt Udenfor og fandt 129 udlændinge, 13 danskere og 28 med ukendt nationalitet, som sov på gaden.

Hvor og hvordan hjælper Københavns Kommune byens hjemløse?

Københavns Kommune hjælper hjemløse med særlige sociale problemer med fx overnatningstilbud, hjælp til at få egen bolig, råd og vejledning i forhold til sociallovgivningen, misbrugsbehandling eller psykiatrisk støtte. 

I København findes tre typer af overnatningstilbud til hjemløse: herberger og natcaféer efter servicelovens § 110 og nødovernatningspladser finansieret af Social- og Indenrigsministeriets pulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud. Den største forskel på en natcafé og et herberg i Københavns Kommune er, at natcaféer er et gratis tilbud med den særlige opgave at sikre, at ingen hjemløse med særlige sociale problemer skal stå uden tag over hovedet om natten.

Herberger:

Københavns Kommune har 478 herbergspladser. Efter Servicelovens § 110 tilbyder Socialforvaltningen i Københavns Kommune midlertidige ophold på herberg til borgere med særlige sociale problemer. Borgere med behov for et midlertidigt ophold kan henvende sig til et tilbud og blive indskrevet direkte i hele landet. Det er borgerens hjemkommune, der betaler for opholdet. Herberget er et socialpædagogisk tilbud, der skal være med til at hjælpe borgeren til at kunne bo i egen bolig. Det koster 99 kr. pr. nat at bo på herberg.

Tilbud

Adresse

 

Herbergcentret, Socialforvaltningen

Sundholmsvej 16, 2300 KBH S

 

Bocentret, Socialforvaltningen

Sundholmsvej 14A, 2300 KBH S

 

KFUM´s Kollegium, KFUM

Artillerivej 161, 2300 KBH S

 

Kollegiet Gl. Køge Landevej, WeShelter

Gl. Køge Landevej 137, 2500 Valby

 

Hørhuset, Frelsens Hær

Hørhusvej 5,
2300 KBH S

 

RG60, WeShelter

Rådmandsgade 60, 2200 KBH N

 

Mændenes Hjem, WeShelter

Lille Istedgade 2, 1706 KBH V

 

Herberget Hillerødsgade, Kirkens Korshær

Hillerødsgade 64, 2200 KBH N

 

Forchhammersvej, Socialforvaltningen

Forchhammersvej 18, 1920 Frederiksberg C

 

Ungeherberg Nøjsomhedsvej

Nøjsomhedsvej 12B, 2100 KBH Ø

 

I alt

512 pladser

 

Natcaféer

Københavns Kommune har 120 pladser på natcaféer. Som en del af vinterberedskabet 2017/18 tilbyder Københavns Kommune 20 ekstra pladser - dvs. i alt 140 pladser. Natcaféerne drives ligesom herbergerne efter servicelovens § 110. Natcaféer skal først og fremmest sikre tag over hovedet til hjemløse, som af forskellige grunde ikke vil eller kan bo på en egentlig herbergsplads. Det er et gratis kortere ophold, hvor den hjemløse kan overnatte inden døre. Natcaféerne er som regel kun åbne i sene aftentimer og om natten.

Tilbud

Adresse

 

Café Klare (Mændenes Hjem), WeShelter

Lyrskovgade 2, 1758 KBH V

 

Mændenes Hjem Natcafé, WeShelter

Lille Istedgade 2, 1706 KBH V

 

Caféen, Socialforvaltningen

Sundholmsvej 36, 2300 KBH S

 

Hillerødsgade Natcafé, Kirkens Korshær

Hillerødsgade 64, 2200 KBH N

 

I alt

140 pladser

 

Nødovernatningspladser (primært private organisationer)

Der findes også 153 nødovernatningspladser, som primært er drevet af private organisationer. For mere information ang. hjælp til udenlandske hjemløse, se også Kirkens Korshær Kompasset (in English).

Tilbud              

Adresse

 

Caféen, Socialforvaltningen

Sundholmsvej 36, 2300 KBH S

 

Grace, Blå Kors

Baggesengade 7, 2200 KBH N

 

Mariakirken på Vesterbro, Kirkens Korshær og Mariatjenesten

Istedgade 20, 1650 KBH V

 

 

Den kolde næse (Hørhuset), Frelsens Hær

Hørhusvej 5, 2300 KBH S

 

Hellig Kors Kirken, Kirkens Korshær

 

Kapelvej 38, 2200 KBH N

 

Café Klare v. Mændenes Hjem

Lyrskovgade 2, 1759 KBH V

 

I alt

153 pladser

 

 

Hvordan hjælper Københavns Kommune udenlandske hjemløse?

Alle EU-borgere har som udgangspunkt samme rettigheder til at bo på et dansk herberg som danskere. Der er to krav, man skal opfylde for at få plads på et almindeligt dansk herberg – uanset om man er dansker eller udlænding: Man skal have lovligt ophold i Danmark, og man skal være i målgruppen for en herbergsplads.

EU-borgere har lovligt ophold i Danmark i tre måneder uden særlig tilladelse, og derefter yderligere tre måneder, hvis de er arbejdssøgende.  Derefter er det først og fremmest tilknytningen til arbejdsmarkedet, der afgør retten til ophold. Der er flere undtagelser og nuancer til dette område.

Københavns kommunes transitprogram har siden 2015 sikret en målrettet indsats for særligt udsatte hjemløse – primært migranter fra en række EU-lande. Indsatsen gennemføres i Socialforvaltningens Hjemløseenhed i samarbejde med syv frivillige organisationer. Transitprogrammets formål er at give særligt udsatte migranter med lovligt ophold i Danmark et mere værdigt liv. Det sker ved at give migranterne basale fornødenheder, og støtte dem til at vende tilbage til hjemlandet.

Københavns Kommune samarbejder med flg. organisationer om transitprogrammet:

 • Kirkens Korshær
 • Blå Kors (Grace)
 • Frelsens Hær (Den Kolde Næse)
 • Den Sorte Gryde (Vor Frue Sogn)
 • WeShelter (Blisko)
 • Internationalt Kristent Center
 • Projekt Udenfor

Selvom der er plads på nødherberger og natcafeer, vil man stadig kunne møde udenlandske hjemløse sovende udendørs om vinteren. En del ønsker ikke at blive registreret i systemet og/eller nogle er her ulovligt i landet og har derfor ikke adgang til herberger og natcafeer.

De hjemløse der opholder sig ulovligt i landet, må og kan kommunerne ikke hjælpe. Det er politiets opgave at sørge for at personer, der er her ulovligt, forlader landet. Det er Udlændingestyrelsens der tager sig af de udgifter, der er forbundet med deres ophold. 

 • Hjælp til udenlandske hjemløse, se Kompasset, Kirkens Korshær (in English)
 • Ved akut hjælp, ring 112

Hvordan kan du hjælpe byens hjemløse?

Hjemløse lever på kanten af samfundet og befinder sig i en meget sårbar situation. Du kan hjælpe ved at behandle hjemløse med respekt og forståelse.

 • Ring 112, hvis der er akut brug for ambulance eller sociolance.
 • Vil du være frivillig, så kig på www.blivfrivillig.kk.dk og se om der er et frivilligjob, der passer netop dig. Du kan også kontakte  dit lokale frivillighedscenter og her høre, hvad du kan gøre for byens hjemløse, eller tag direkte kontakt til nogle af de mange private organisationer, som har tilbud til hjemløse borgere. 

Er du hjemløs?

Københavns Kommune har forskellige tilbud til hjemløse med særlige sociale problemer. Du kan frit henvende dig på det enkelte herberg, hvis du har behov for et midlertidigt botilbud. Det er botilbuddet, der beslutter, om du kan bo der.

Du kan også henvende dig til Hjemløseenheden, hvis du ønsker et midlertidigt botilbud. På botilbuddet vil du få tilbudt en opholdsplan, hvor du sammen med din kontaktperson aftaler, hvilke problemstillinger du kan få hjælp til under opholdet.