Betaler ckb min busbillet?

  • Du får 15,30 kr. pr. dag i godtgørelse for transport i den tid, du er aktiveret. Det svarer til 459 kr. for 30 dage.
  • For at få godtgørelse skal du være i det, vi kalder, et aktivt tilbud. Det vil sige, at det er et tilbud, der er vejledende og opkvalificerende.
  • Godtgørelsen er fælles for alle, og beløbet er en fast sats.

Mine penge er ikke kommet. hvad kan jeg gøre?

Kontakt Ydelsesservice for at høre om årsagen.

Når du ikke får de penge, du har regnet med, hænger det ofte sammen med:

  • Enten: Du er ikke kommet til din undervisning eller dine aftaler og er derfor blevet sanktioneret. Hvis det er sket, har du modtaget et brev fra K-kassen. I brevet står der beskrevet, hvad du skal gøre.
  • Eller: Det kan være, at Ydelsesservice ikke har fået lavet din beregning færdig, eller at du får supplerende uddannelseshjælp og at denne beregning ikke er lavet endnu.

Læs mere om uddannelseshjælp hos Ydelsesservice
 

Hvorfor kom du til CKB?

For at modtage uddannelseshjælp er det en betingelse, at du stiller dig til rådighed for det, der hedder en ”beskæftigelsesfremmende indsats”. Den plan, som vi laver sammen med dig, skal medvirke til at styrke dine muligheder for at komme i uddannelse.  

Hvor lang tid skal du være på CKB?

I CKB laver vi en plan sammen med dig, der skal bringe dig videre til uddannelse eller job.
Forløbet er individuelt, og den tid det tager at komme i mål, er derfor også forskellig fra kursist til kursist. 

Mad i CKB

Morgenmad:
Du kan tage en gratis skål morgenmad i indgangen hver dag indtil kl. 9.

Cafe:
CKB har en café, hvor du kan købe varme og kolde drikke, sandwichs, morgenbrød m.m.

Kantine:
CKB's kantine ligger på 6. sal. Her kan du hver dag mellem kl. 11.30-12.30. købe varm mad, som er tilberedt af kursisterne på kantineforløbet. Du er selvfølgelig velkommen til tage din egen madpakke med.

Kaffe/the: 
I CKB har du mulighed for at få en kop kaffe eller the. Det er gratis.

Hvad sker der, hvis du ikke starter i uddannelse?

Hvis du ikke er kommet i job eller uddannelse efter dit forløb i CKB, så kommer du tilbage til jobcentret. Her vil du og din beskæftigelseskonsulent sammen planlægge, hvad der så skal ske.

Hvis du har glemt koden til Jobnet

Ring til support på 70 15 20 30. Supporten er åben mandag-fredag kl. 8-20 og i weekenden kl. 10-14.  

Kan du holde ferie?

Du kan holde den ferie du har optjent, og som du har på dit feriekort. Når du holder ferie på dit feriekort, er det tilladt at rejse til udlandet.

Hvis du i 12 sammenhængende måneder har modtaget kontanthjælp, og der ikke har været afbrydelser i din uddannelseshjælp har du ret til at holde 4 ugers ferie. Du har lov til at rejse til udlandet i din ferie.

Hvis du bliver syg

Er du syg, skal du ringe til CKB. Det skal du gøre i tidsrummet 8-9 på 82 56 58 00. Hvis du ikke ringer, kan det få konsekvenser for din uddannelseshjælp. 

Hvis du udebliver fra undervisning

Dit fravær bliver registreret, og du bliver partshørt af K-kassen. K-kassen er den enhed, der træffer afgørelse om, hvorvidt du kan beholde din uddannelseshjælp.

K-kassen sender dig et brev, hvor du har mulighed for at svare eller komme med indvendinger.

Du skal overholde de svarfrister, der er beskrevet i brevet. Du får ikke uddannelseshjælp de dage, du udebliver uden forklaring eller forudgående aftale. For at få genoptaget din uddannelseshjælp skal du henvende dig til CKB og/eller i K-kassen. 

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over noget i CKB, er du meget velkommen til at henvende dig til din mentor eller underviser.
Når du modtager et brev om afgørelser, er der altid vedlagt en klagevejledning.