Affaldet er ikke blevet tømt/afhentet - hvad gør jeg?

Hvordan skal jeg forholde mig?
Renovatøren har mulighed for at udføre indsamlingen frem til kl. 18 på den aftalte tømmedag. Den aftalte tømmedag kan du se i oversigten over ejendommens affaldsordninger og/eller af kalenderen. 

Renovatøren kan have en gyldig årsag til, at indsamlingen ikke er udført eller er forsinket, og så kan du se en besked om det via Nem Affaldsservice.

Vil du klage over manglende tømning/afhentning, gøres det i Nem Affaldsservice via knappen "BESKED TIL KOMMUNEN" hurtigst muligt (op til 10 arbejdsdage efter aftalt tømmedag).

Hvornår bliver affaldet så hentet?
Hvis renovatøren har været forhindret i at hente affald på din ejendom, kommer han forbi og tømmer affaldet senest næste arbejdsdag, efter du har oprettet din klage. Ekstra affald kan stilles ved siden af i lukkede plastsække og bliver taget med ved tømning.

Hvis renovatøren har en gyldig årsag til, at indsamlingen ikke er udført eller er forsinket, kan du se en besked om det i Nem Affaldsservice på din adresse. I det tilfælde kommer renovatøren snarest muligt eller senest på næste planlagte tømmedag.

Har du klager over afhentning af affald, som skal stå fremme på fortov, bedes du sørge for at affaldet stadig står klar til afhentning.

Hvordan bestiller jeg midlertidig container til haveaffald eller storskrald?

Du kan via knappen "BESTILLING" i Nem Affaldsservice, bestille en midlertidig stålcontainer til haveaffald eller storskrald. Du skal oplyse hvornår du ønsker containeren leveret og du får en mail med den dato som renovatøren kan levere containeren. Du kan tidligst bestille containeren 30 dage før du ønsker at få den leveret.  Containeren skal være klar til afhentning 2 hverdage efter levering (mellem kl. 06-18). Hvis containeren fx. leveres mandag, så bliver den hentet igen onsdag, og hvis den leveres fredag, bliver den hentet igen tirsdag. OBS: Helligdage der falder på en hverdag, regnes som hverdage. 

Du skal sørge for en afspærring til containeren på 16 meter ved levering, og 8 m i forlængelse af containeren (modsat ende af lågerne), når den skal hjemtages igen. Containeren må kun fyldes til kanten, og kun til korrekt sorteret affald.

Kan vognmanden ikke levere/hjemtage containeren pga. manglende afspærring, eller fordi containeren er overfyldt, vil du blive opkrævet for en forgæves kørsel. Du kan vælge foretrukken containerstørrelse (det handler om hvor meget, der kan være i den).

Når du bestiller en midlertidig container i Nem Affaldsservice vælges altid en ønskedato. Du vil senest 2 arbejdsdage efter bestillingen er afgivet, modtage en mailbekræftelse med den endelige dato. Efter mailbekræftelsen er modtaget, vil datoen hvor bestillingen bliver udført, fremgå af oversigten over bestillinger i Nem Affaldsservice.

Er du ikke tilfreds med den dato, som renovatøren kan levere containeren, så kan du annullere bestillingen af den midlertidige container i Nem Affaldsservice og foretage en ny bestilling.

Priser

Prisen er inkl. opstilling, afhentning, parkering og behandling af affaldet (2016)

Container til storskrald  - pris inkl. moms 2.150 kr.
Forgæves kørsel storskrald – pris inkl. moms 1.500 kr.
Container til haveaffald - Pris inkl. moms 1.450 kr.
Forgæves kørsel haveaffald - Pris inkl. moms 1.150 kr.

Kan jeg bestemme dato for afhentning?

Har du bestillerordning på dit storskrald, stort elektronik, farligt affald, haveaffald eller glas, skal du være opmærksom på, at den dato du vælger i bestillingen er en ønskedato. Du vil senest 2 arbejdsdage efter bestillingen er afgivet, modtage en mailbekræftelse med den endelige dato. 

Efter mailbekræftelsen er modtaget, vil datoen hvor bestillingen bliver udført, fremgå af oversigten over bestillinger i Nem Affaldsservice.

Hvordan får jeg hentet ekstraordinært meget skrald?

Har ejendommen mere affald, end der er plads til i dagrenovationsbeholderne fx til jul, så skal det pakkes i plastsække og placeres ved siden af dagrenovationsbeholderne, som automatisk tages med på næste tømmedag.

Er der gentagne gange mere affald, end der kan være i affaldsbeholderne, så skal ejendommen tilmeldes med flere eller større beholdere. Det gælder naturligvis ikke, hvis det ekstra affald skyldes fx jul/nytår, at tømning ikke er udført pga. fejl eller fordi renovatøren har haft en gyldig årsag til ikke at hente affaldet på sidste tømmedag.

Bemærk, at ejendomme med faste afhentningsdage på storskrald ikke kan bestille yderligere tømninger. Ønskes større fleksibilitet kan du som affaldsansvarlig via Nem Affaldsservice under "BESKED TIL KOMMUNEN" give besked om ændring i ordning fra fast afhentning til tømning efter bestilling.

Hvad gør jeg, når materiellet er gået i stykker?

Er du affaldsansvarlig, kan du bestille reparation af en beholder, fx hvis låget mangler eller hjulene er ødelagte. Når du bestiller reparation, bliver der automatisk generet en bestilling, og du vil kun blive kontaktet, hvis bestillingen ikke kan udføres. Reparationen vil blive udført indenfor 6 arbejdsdage efter den dato, du vælger.

Har ejendommen en komprimatorcontainer til dagrenovation, skal du være opmærksom på, at ejendommen selv skal betale for reparation, da containeren ejes af ejendommen. 

Har ejendommen mobilsugsanlæg, så skal du som affaldsansvarlig bestille reparation hos det servicefirma, som har leveret anlægget og/eller som ejendommen har serviceaftale med.

Hvad gør jeg, hvis materiellet er snavset?

Du kan som affaldsansvarlig bestille en vask af din beholder, hvis den er beskidt eller lugter. Det koster kr. 218,75 inkl. moms pr. beholder. Vasken vil blive udført indenfor 6 arbejdsdage efter den dato, som du vælger. Bemærk, at der bestilles vask af samtlige beholdere på den valgte standplads og ordning. Det betyder fx, at hvis der er registreret fire dagrenovationsbeholdere på en standplads, så kan du kun få vasket de fire beholdere.

Har ejendommen mobilsugsanlæg, så skal du som affaldsansvarlig bestille vask gennem det servicefirma, som har leveret anlægget og/eller som ejendommen har serviceaftale med.

I alle tilfælde står du som affaldsansvarlig frit for at selv vælge en privat leverandør til vask af materiel.

Kan jeg annullere en bestilling?

Du kan via Nem Affaldsservice under "BESTILLING" se, hvilke aktive bestillinger der er oprettet på din ejendom. Fortryder du en bestilling, så kan du annullere hurtigst muligt og senest 2 dage før udførelsesdato.

Tilmeld ejendom til Nem Affaldsservice og indsamlingsordning

Udfyld skema og indsend til os hvis du vil tilmelde jeres ejendom til ordningen. 

Åben tilmeldingsskema