Hvornår skal det nye system tages i brug?

Vi implementerer systemet over tre år fra 2015. Efter planen betyder det, at det nye system skal være taget fuldt i brug i 2018 i hele Københavns Kommune.

Du kan læse mere om, hvordan kommunen anskaffer det nye økonomisystem under ”Samlet plan”.

Hvorfor skal Københavns Kommune købe et nyt, fælles økonomisystem?

I dag har Københavns Kommune mange forskellige økonomisystemer. Systemerne koster mange penge at holde ved lige.

Samtidig er der mange af systemerne, der ikke taler sammen. Det betyder, at medarbejderne er nødt til at bruge tid til at indtaste data i flere forskellige systemer, og det tager lang tid. Bagefter skal medarbejderne også bruge lang tid på at kontrollere tallene.

Derfor er der brug for et nyt og enkelt system, som i sidste ende vil spare skatteyderne millioner af kroner. Samtidig kan politikerne bedre træffe de rigtige beslutninger, fordi det er nemmere at få et overblik over den meget sammensatte økonomi i kommunen.

Er de gamle økonomisystemer for dårlige?

De nuværende systemer er for gammeldags. Mulighederne med den nye teknologi giver en række fordele. For eksempel kan de nye systemer i lagt højere grad støtte både budgetstyring og budgetopfølgning i hele Københavns Kommune.

Hvilken slags system vil kommunen købe?

Københavns Kommune køber et såkaldt ERP system. ERP står for Enterprise Resource Planning. Systemet skal i et og samme it-system kunne håndtere mange forskellige processer, som i dag er styret i flere forskellige it-systemer.

Der kan for eksempel være tale om:

  • Lager og distribution
  • Indkøb
  • Kreditor
  • Debitor
  • Budget 
  • Målstyring

Systemet skal altså være med til at holde styr på mange forskellige arbejdsgange og processer i kommunen. Det vil skabe et bedre overblik, og dermed gøre det nemmere for politikerne at prioritere.

Samtidig skal det nye system også have en overskuelig brugerflade.

I en børnehave vil det for eksempel betyde, at lederen ikke længere skal ind i flere forskellige systemer, for at arbejde med institutionens økonomi. Systemet vil også give mere gennemsigtighed i forhold til institutionens økonomi, ligesom lederen får nogle bedre redskaber til at styre økonomien med. Det giver i sidste ende lederen mere tid til at løse andre opgaver i institutionen.