Speciallærer til velfungerende dagbehandlingstilbud med intern skole, Specialinstitutionen Jacob Michaelsens Minde

Jacob Michaelsens Minde er en af syv specialinstitutioner under Center for Socialpædagogik og Psykiatri og består af tre boenheder og en skole. Jacob Michaelsens Minde (JMM) ligger ved skov og strand i Skodsborg. Der er en transporttid på i alt 25 minutter fra Københavns Hovedbanegård.

Vi søger den 1. august eller snarest derefter en lærer i 37 timer ugentlig til vores lille dynamiske team af speciallærere og -pædagoger.

Skolen på JMM er normeret til 24-30 elever fra 0.-10. klasse, herunder fem-seks dagpladser. Skolen fungerer desuden som intern skole for Villa Kokkedal og specialinstitutionen Skodsborg. På skolen er der ansat syv lærere og fire pædagoger. Målgruppen retter sig mod elever på alle klassetrin med omfattende og komplekse psykosociale og psykiatriske vanskeligheder. Skolen på JMM er et specialiseret tilbud i rivende udvikling på mange fronter, herunder også den behandlingsmæssige opgaveløsning.

Skolen indgår som en integreret del af de unges behandling, og derfor deltager vores speciallærere også i behandlingsmøder og samarbejder tæt med andre faggrupper samt omsorgspersoner. Arbejdet vægter ikke blot faglighed, men også pædagogiske opgaver såsom social træning og relationsarbejde.

Vi tilbyder

 • en masse skønne elever med masser af energi
 • en institution og intern skole, der er i konstant udvikling
 • et arbejde, hvor du får mulighed for at specialisere dig
 • fast månedlig supervision med psykolog
 • kurser, der højner dine specialområder og behandlingskompetencer
 • deltagelse i tværfaglige møder og behandlingskonferencer
 • et arbejde, der aldrig bliver kedeligt.

Vi forventer, at du

 • er uddannet lærer og har dansk som linjefag og kan undervise i et eller flere sekundære fag på mellemtrin og udskolingsniveau
 • er psykisk robust og kan rumme elevernes til tider udfordrende adfærd. Har humor og en positiv indstilling
 • har erfaring fra specialområdet, gerne fra undervisning af elever med ASF fra 5.-10. klasse
 • trives i en omskiftelig hverdag, hvor de elevernes aktuelle situation tilgodeses
 • har interesse for – og gerne erfaring med – metoder, der knytter sig til en kognitiv miljøterapeutisk tilgang
 • forstår at vægte faglighed og relationsarbejde i forhold til eleverne
 • er god til at reflektere over egen praksis.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold ifølge gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Center for Socialpædagogik og Psykiatri anvender børne- og straffeattest samt referencer som led i rekrutteringen.

Yderligere information
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte skoleleder Cecilie Dahl på 2134 5905. Læs mere om centret og Jacob Michaelsens Minde her: www.csp.kk.dk.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 9. juni 2017. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.