Specialiseret plejefamilie til en dreng på 8½ år

Er I en erfaren plejefamilie, og kan I tilbyde tydelige rammer til en dreng på 8 1/2 år? Så kan det være jer, vi søger i Center for Familiepleje.

Drengen beskrives som en kærlig dreng. Han er motiveret for at lære noget, han kan lide at lege, musik og at spille spil. Han er god til at fordybe sig i leg, hvor han selv bestemmer og sætter dagsordenen.

Det vurderes, at han har en tilknytningsforstyrrelse af ængstelig/undvigende karakter. Denne gør, at han udviser en lav selvværdsfølelse og lav selvfornemmelse. Samtidig har han manglende situationsfornemmelse, og han kan let føle sig afvist og have svært ved at indgå i sociale relationer.

Drengen har følelsesmæssige vanskeligheder. Han vil rigtig gerne andre, og han arbejder hårdt for at opnå anerkendelse fra børn og voksne omkring sig. Han har dog svært ved at afstemme sig ift. andre. Han kan have vanskeligheder med at afkode sociale spilleregler og læse andre, hvilket gør, at han let kan komme i konflikt med andre børn.

Han er samtidig en sårbar dreng, som let overvældes af dagligdagens krav og derfor kan blive grænseoverskridende i sin adfærd, når han føler sig presset.

Han har behov for et særligt skoletilbud i form af dagbehandlingstilbud med socialpædagogisk indsats.

Jeres hjem kan være det rigtige for drengen, hvis I kan tilbyde ham et hjem, hvor han bliver guidet af meget tydelige, rolige, strukturerende og grænsesættende voksne. I skal kunne støtte ham i at etablere en passende kontakt, særligt ift. at kunne afstemme sig med andre. I skal kunne give ham social træning ift. hans omgivelser og hjælpe ham med at få udviklet fornemmelse for sig selv og andre, så han kan blive mere selvregulerende.

Om jer 

  • I bor på Sjælland.
  • I er et par.
  • I er godkendt som plejefamilie til høj eller højeste belastning (specialiseret plejefamilie).
  • I har ikke mindre eller jævnaldrende børn.
  • I må gerne have hund, da drengen er glad for hunde.
  • I skal være indstillet på at køre drengen til samvær i København.
  • I har gode samarbejdsevner og er indstillet på et samarbejde med drengens netværk. 
  • I bliver en del af Københavns Kommunes gruppe af specialiserede plejefamilier. Dvs. en af jer bliver ansat fuld tid på plejeopgaven og skal derfor gå hjemme.

I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent, som I har kontakt med regelmæssigt. Som specialiseret plejefamilie får I også fast psykologisk supervision. Samtidig får I relevante efteruddannelseskurser, og I bliver en del af en netværksgruppe, hvor I kan møde andre specialiserede plejefamilier samt få inspiration og faglig sparring.

I får ligeledes mulighed for at deltage i Center for Familieplejes brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner. Se vores kursusudvalg her.

Mere information
For flere oplysninger kontakt familieplejekonsulent Jette Gram på 2611 3146.

Ansøgningsfrist senest mandag den 8. juni 2020.

Send din ansøgning mærket "JG/2020-65" sammen med plejetilladelse og socialrapport til:
familieplejen@sof.kk.dk
Eller til:
Center for Familiepleje  
Svendborggade 5, 3. sal
2100 København Ø

Du kan også søge via nedenstående link.

Om Center for Familiepleje 
Center for Familiepleje er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en videnbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne familiepleje, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed. Læs mere om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk