Specialiseret plejefamilie til 11-årig dreng

Center for Familiepleje i København søger en specialiseret plejefamilie til en 11-årig dreng.

Drengen har infantil autisme, ADHD og er i medicinsk behandling. Han er glad for socialt samvær med andre børn og mange af de aktiviteter som han kan deltage i med succes på skolen: boldspil/fodbold, trampolin, oplevelsesture ud af huset, film, siesta, motorikrum og madlavning. Han er også glad for iPad.

Drengen har svært ved socialt samspil og ved at danne relationer. Han er sansesart og kan have det svært med larm og samvær med mange mennesker. Han kan have en udadreagerende, selvskadende og grænseoverskridende adfærd, som især viser sig ved kravssituationer.

Han beskrives også som en kærlig dreng, der bliver ked af det, efter han har været udadreagerende. Han er en vellidt dreng i skolegruppen, og han bliver ikke fravalgt af de andre elever på trods af, at de kan være bange for ham, når han er i affekt.

Skolemæssigt fungerer han på 0. klasses niveau, og på andre områder som hygiejne og påklædning er han heller ikke alderssvarende. Han har brug for et specielt skoletilbud, og det er nødvendigt, at I som plejefamilie møder ham med krav, der svarer til hans intellektuelle niveau. Han har et stort behov for forberedelse og en autismepædagogisk tilgang, der lægger vægt på struktur og genkendelighed i hverdagen.

Jeres hjem kan være det rigtige for drengen, hvis I kan støtte ham i forhold til hans udfordringer, give ham tryghed, forudsigelige rammer og tydelige beskeder.

Drengen spiser ikke kød og fisk.

Om jer

  • Som familie består I af to voksne.
  • I skal have viden om, erfaring med og forståelse for børn med autisme og ADHD.
  • Der må ikke være børn i plejefamilien.
  • I er godkendt som plejefamilie til høj eller højeste belastning (specialiseret plejefamilie).
  • I har gode samarbejdsevner og er indstillet på et samarbejde med drengens netværk.
  • I bor på Sjælland.
  • I kan køre drengen til og fra samvær i København.

I bliver en del af Københavns Kommunes gruppe af forstærkede/specialiserede plejefamilier. Den ene af jer bliver ansat fuld tid på plejeopgaven og derfor skal gå hjemme.

I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent, som I har kontakt med regelmæssigt. Som forstærket/specialiseret plejefamilie får I også fast psykologisk supervision. Samtidig får I relevante efteruddannelseskurser, og I bliver en del af en netværksgruppe, hvor I kan møde andre forstærkede eller specialiserede plejefamilier samt få inspiration og faglig sparring. I får ligeledes mulighed for at deltage i vores brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner – se kursusplan på vores hjemmeside.

Mere information
Du kan få flere oplysninger hos familieplejekonsulent Jette Gram på 2611 3146.

Ansøgningsfrist senest tirsdag den 29. september 2020

Send din ansøgning mærket "JG/2020-121" sammen med plejetilladelse og socialrapport til:
familieplejen@sof.kk.dk
Eller til:
Center for Familiepleje
Svendborggade 5, 3. sal
2100 København Ø

Du kan også søge stillingen via nednestående link.

Om Center for Familiepleje
Center for Familie er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en videnbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftener, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne plejefamilie, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed. Læs om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.