Specialarbejder til enheden Christianshavn i Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Drift Indre

Er du morgenfrisk, elsker at være ude i alt slags vejr, og vil du være med til at gøre København til Europas reneste hovedstad?

Byens Drift består af seks centre og et sekretariat. I centrene varetages den daglige drift og vedligeholdelse af byen. Center for Drift Indre håndterer alle opgaver omkring renhold, grøn drift, Assistens Kirkegård og bemandede toiletter i indre by. Centret er delt ind i seks enheder og det er i enheden Christianshavn, at der nu er en ledig stilling som specialarbejder.

Om jobbet
Som specialarbejder i enheden Christianshavn skal du arbejde med renhold på veje, fortove og pladser, grønne områder samt andet forefaldende arbejde, primært på Christianshavn.

I Byens Drift arbejdes der ud fra en flekstidsaftale, hvilket indebærer, at der stilles større krav til medarbejderne med hensyn til at være med til at planlægge sin hverdag.

Du skal være indstillet på at indgå i en turnusplan, der omfatter weekendarbejde i et givent interval. Endelig kan eftermiddags- og aftenarbejde forventes afhængig af jobfunktion.

Om dig
Det er en betingelse, at du er i besiddelse af kørekort, minimum kategori B og gerne stort kørekort. Medarbejdere med maskinerfaring vil blive foretrukket. Særligt erfaring med mindre fejemaskiner vil blive fortrukket.

Du vil blive tilknyttet én enhedschef, som du refererer til under din ansættelse, men vi forventer, at du har lyst til at arbejde på tværs af centrene og enhederne i Byens Drift, når opgaven kræver det.

Derudover forventer vi, at du

  • har maskinerfaring og/eller erfaring som chauffør af fejemaskiner og/eller komprimator- og ladbiler
  • har erfaring med renhold af toiletter
  • er mødestabil og ansvarsbevidst
  • tager ansvar for, at materiel plejes og efterses dagligt
  • er udadvendt, omgængelig og fleksibel
  • er serviceorienteret og glad for at arbejde blandt mange mennesker
  • kan arbejde selvstændigt og teamorienteret
  • taler og forstår dansk.

Arbejdspladsen
Byens Drift hører organisatorisk til i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det er en dynamisk arbejdsplads med højt til loftet, hvor der lægges vægt på godt samarbejde. Byens Drift er i rivende udvikling, hvilket betyder, at kravene til medarbejderne ændrer sig hele tiden. Derfor er der mulighed for at uddanne sig løbende gennem kurser, som bliver tilbudt i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Som specialarbejder på Christianshavn har du mødested på Herjedalgade, København S. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge. 

Ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Vi tilbyder fastansættelse med tiltrædelse snarest derefter.

Hvis du vil vide mere
Kan du ringe til enhedschef Eva Svenningsen på 4062 1586.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 14. juni 2017.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.