Januar

Februar

Marts

02.03.09 - Svar på Martin Hirscs spørgsmål af 19. februar 2009 vedrørende status på KBH.dk

02.03.09 - Svar på Martin Hirscs spørgsmål af 19. februar 2009 vedrørende gratis Internet

02.03.09 - Svar på Martin Hirscs spørgsmål af 19. februar 2009 vedrørende gratis Internet. Bilag

02.03.09 - Svar på Karin Storgaards spørgsmål af 16. februar 2009 vedr. COWI´s risikovurdering af Prøvestenen og Kløvermarken

02.03.09 - Svar på Karin Storgaards spørgsmål af 16. februar 2009 vedr. COWI´s risikovurdering af Prøvestenen og Kløvermarken. Bilag

02.03.09 - Morten Kabell og Jette Goetlieb af 16. januar - Svar fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S

04.03.09 - Svar på Karin Storgaards spørgsmål af 2. marts 2009 vedr. Brønshøj- Husum Lokaludvalgs administration

10.03.09 - Morten Kabell og Jette Goetlieb af 16. januar - Svar fra I/S SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for olie og kemikalieaffald)

10.03.09 - Morten Kabell og Jette Goetlieb af 16. januar - Svar fra Københavns Energi A/S

12.03.09 - Svar på Mogens Lønborgs yderligere spørgsmål af 11. marts 2009 vedr. kommuneplan

16.03.09 - (Udspeciferende svar)

18.03.09 - Svar på den Radikale Venstres gruppes spørgsmål af 10. marts 2009 vedr. artiklen i Ekstra Bladet den 7. marts 2009: "Ritt parat til svinestreg mod SF"

18.03.09 - Spørgsmål fra Jesper Schou Hansen af 15. september 2008 vedr. genbrug af tonerkassetter - Svar fra KFF

19.03.09 - Morten Kabell og Jette Goetlieb af 16. januar - Svar fra Metroselskabet

23.03.09 - Spørgsmål fra Jesper Schou Hansen af 15. september 2008 vedr. genbrug af tonerkassetter - Svar fra BIF

24.03.09 - Svar på Karin storgaards spørgsmål af 12. marts 2009 vedr. et spørgsmål stillet af Østerbro Lokaludvalg til Økonomiforvaltningen vedr. kollektiv trafik på Nordhavnen.

24.03.09 - Svar på Karin storgaards spørgsmål af 12. marts 2009 vedr. et spørgsmål stillet af Østerbro Lokaludvalg til Økonomiforvaltningen vedr. kollektiv trafik på Nordhavnen. Bilag

27.03.09 - Morten Kabell og Jette Goetlieb af 16. januar - Svar fra Vestforbrænding I/S

April

Juni

August

September

Oktober

03.10.08 - Spørgsmål fra Jesper Schou Hansen af 15. september 2008 vedr. genbrug af tonerkassetter

03.10.08 - Spørgsmål fra Jesper Schou Hansen af 15. september 2008 vedr. genbrug af tonerkassetter - Svar fra BUF

08.10.08 - Spørgsmål fra Jesper Schou Hansen af 15. september 2008 vedr. genbrug af tonerkassetter - Svar fra ØKF

08.10.08 - Spørgsmål fra Jesper Schou Hansen af 15. september 2008 vedr. genbrug af tonerkassetter - Svar fra SUF

09.10.08 - Spørgsmål fra Jesper Schou Hansen af 15. september 2008 vedr. genbrug af tonerkassetter - Svar fra SOF

09.10.08 - (Svar på oprindelige spørgsmål vedr. dækningsafgifter)Svar på Bjarne Feys udspeciferende spørgsmål af 26. nevember 2008 vedrørende dækningsafgifter

16.10.08 - Spørgsmål fra Jesper Schou Hansen af 15. september 2008 vedr. genbrug af tonerkassetter - Svar fra TMF

28.10.09 - Svar på Bo Asmus Kjeldgaards og Manu Sareens spørgsmål af 21. oktober 2009 vedr. kommunens etiske investeringspolitik

28.10.09 - Svar på Bo Asmus Kjeldgaards og Manu Sareens spørgsmål af 21. oktober 2009 vedr. kommunens etiske investeringspolitik. Bilag 1: ØU's beslutning fra 25. august 2009

28.10.09 - Svar på Bo Asmus Kjeldgaards og Manu Sareens spørgsmål af 21. oktober 2009 vedr. kommunens etiske investeringspolitik. Bilag 2: Redegørelse til ØU om kommunens finansielle investeringer

28.10.09 - Svar på Margrethe Wivels spørgsmål af 12. oktober 2009 vedr. status på medlemsforslag om strategi for socialøkonomiske virksomheder

November

December