Spørgsmål modtaget onsdag den 12.august

Spørgsmål:
Vil man kunne distribuere spørgeskemaerne til målgruppedeltagernes e-boks via jeres aftale med KMD?

Svar:
Ja, der er mulighed for at bruge e-boks til distribution. Dog skal følgende forhold nævnes:

A. Det kræver, at man har en liste med cpr. på de relevante personer. 

B. Brugen af e-boks egner sig bedst til invitationer til spørgeskemaet.

C. E-boks egner sig ikke til hyperlink og derfor vil et link i dokumentet, som modtages i e-boks, skulle kopieres ind i søgefeltet. Linket kan ikke være et unikt link.

D. E-boks kan ikke medsende svarkuverter og lign.

E. Brugen af e-boks, som løsning til distribution, kan betyde, at der skal indgås en databehandlingsaftale med mulighed for revision.

F. Brugen af KMD til udsendelse af invitationer kan kun foretages af Københavns kommune og kræver derfor en klar aftale om ansvaret for distributionen.