Hvem behandler min sag?

Det er en sagsbehandler som behandler din ansøgning om hjælpemidler og boligindretninger. Du får som udgangspunkt en sagsbehandler som følger din sag, men der kan godt være flere, der behandler din sag og følger dit forløb.

Hvis du i fremtiden får brug for at søge om et hjælpemiddel eller en boligindretning, vil det ikke nødvendigvis være den samme sagsbehandler igen.

Hvornår får jeg svar?

Der er forskel på sagsbehandlingstider alt efter om du hører til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen eller Socialforvaltningen.

Fristerne siger kun noget om, hvornår du kan forvente at få din bevilling eller dit afslag. Der kan godt gå længere tid før hjælpemidlet bliver leveret til dig. Københavns Kommune har ingen frister for leveringen.

Hvis du er fyldt 65 år

Hvis du er fyldt 65 år, hører du til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Ansøgninger skal være behandlet og afgjort inden

  • 4 uger, når du søger om tekniske og kropsbårne hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger
  • 1 uge, når du søger om udskiftning af kropsbårne hjælpemidler

Hvis du er under 65 år

Hvis du er under 65 år hører du til Socialforvaltningen i Handicapcenter København.

Ansøgninger skal være behandlet og afgjort inden: 

  • 4 uger, når du søger om kropsbårne hjælpemidler
  • 2 uger, når du søger om udskiftning af kropsbårne hjælpemidler
  • 8 uger, når du søger om tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger. 

Hvis du vil klage

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til det kontor som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen indenfor 4 uger, efter du har fået kommunens afgørelse.

Hvis kommunen fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Hvis du ikke føler dig hørt eller forstået, eller du har svært ved at forstå kommunens afgørelse, eller hvordan du kommer videre, kan du rette henvendelse til Borgerrådgiveren.